Menu

Skalica

Zelené obce Slovenska

Dotácia: 16 474,79 EUR
Poskytovateľ dotácie: Slovenská agentúra životného prostredia SR

Hlavným cieľom tohto projektového zámeru je zlepšenie kvality prostredia pre život občanov mesta Skalica a to výsadbou 92 ks drevín (Lipa malolistá, Javor mliečny, Vŕba rakytová, Čerešňa vtáčia) v intraviláne mesta. V lokalite sídliska Trávniky bude vysadených 50 ks stromov a v lokalite Tehelňa 42 ks stromov. Dodanie stromov a ich výsadba je zabezpečená poskytovateľom dotácie.

Podpora v rámci Národného projektu Zelené obce je poskytnutá z Kohézneho fondu EÚ.

 

k         e

Dátum vloženia: 6. 9. 2018 14:54
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 5. 2019 10:05

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00