MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Skalica
 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Skalica patrí do pôsobnosti úseku primátora. Na území mesta plní úlohy súvisiace s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác pri nežiaducich  udalostiach a vykonáva činnosť v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi a predpismi na jeho vykonanie na základe dobrovoľnosti najmä v oblasti:

  • ochrany života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia ohrozených požiarom a zdolávania požiarov,
  • zabezpečovania akcieschopnosti hasičskej jednotky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi ,
  • vykonávania odbornej prípravy svojich členov,
  • prevencie a osvety.

Za plnenie úloh v znení zákona č. 314/ 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a vyhlášky č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách sú v rozsahu vymedzených kompetencií zodpovední veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru mesta Skalica a preventivár požiarnej ochrany mesta Skalica, ktorých činnosť metodicky riadi a koordinuje vedúci oddelenia všeobecnej správy MsÚ Skalica, ktorý sa plne zodpovedá za plnenie úloh v tejto oblasti primátorovi mesta.

Zoznam členov Dobrovoľného hasičského zboru Skalica:

1. Dermíšek Jozef – veliteľ DHZ
2. Blanárik Lukáš
3. Bucha Ivan
4. Caletka Radoslav Bc.
5. Duban Jakub
6. Čech Marián ml. 
7. Bílik Miroslav
8. Grúber Vladimír
9. Hertl Ľuboš
10. Hertl Ľudovít
11. Hladký Peter
12. Hudec Marián
13. Chytil Ivan
14. Janeček Daniel
15. František Konevalík
16. Krištofík Marián
17. Kubiš Róbert
18. Kukliš Tomáš Bc.
19. Machálek Ivan
20. Martinusík Juraj
21. Masaryk Róbert
22. Novák Peter
23. Pagáč Andrej
24. Palkovič Tomáš
25. Palkovič Peter
26. Pekar Pavol
27. Rakovský Peter
28. Rieger Vladimír
29. Samson Rastislav
30. Srholec Jaroslav
31. Šelc Dušan - preventivár mesta
32. Vallo Štefan


Zodpovedá: Mgr. Eva Lukianová