MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Skalica
 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Skalica patrí do pôsobnosti úseku primátora. Na území mesta plní úlohy súvisiace s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác pri nežiaducich  udalostiach a vykonáva činnosť v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi a predpismi na jeho vykonanie na základe dobrovoľnosti najmä v oblasti:

  • ochrany života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia ohrozených požiarom a zdolávania požiarov,
  • zabezpečovania akcieschopnosti hasičskej jednotky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi ,
  • vykonávania odbornej prípravy svojich členov,
  • prevencie a osvety.

Za plnenie úloh v znení zákona č. 314/ 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a vyhlášky č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách sú v rozsahu vymedzených kompetencií zodpovední veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru mesta Skalica a preventivár požiarnej ochrany mesta Skalica, ktorých činnosť metodicky riadi a koordinuje vedúci oddelenia všeobecnej správy MsÚ Skalica, ktorý sa plne zodpovedá za plnenie úloh v tejto oblasti primátorovi mesta.

Zoznam členov Dobrovoľného hasičského zboru Skalica:

1. Bílý Jakub

2. Blaha Milan

3. Bucha Ivan

4. Caletka Radoslav, Ing.

5. Čajka Peter

6. Čech Marián

7. Dermíšek Jozef - veliteľ DHZ

8. Duban Jakub

9. Filip Ľuboš

10. Hladký Peter

11. Horváth Marcel, Mgr.

12. Hudec Marián

13. Chovanec Martin

14. Chovanec Peter

15. Chytil Ivan

16. Janeček Daniel

17. Kadlečík Vladimír

18. Konevalík František

19. Kopanica Peter

20. Krištofík Marián

21. Kubiš Róbert

22. Machálek Ivan

23. Masaryk Róbert

24. Novák Peter

25. Pagáč Andrej

26. Palkovič Peter

27. Palkovič Tomáš

28. Rakovský Peter

29. Rieger Vladimír

30. Šelc Dušan - preventivár mesta

31. Vallo Štefan

32. Veselý Miroslav


Zodpovedá: Mgr. Eva Lukianová