Menu

Skalica

Komisie mestského zastupiteľstva

Komisia pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky

 • Predseda: Ľuboš Beňa
 • Podpredseda: Erik Rangl
 • Členovia: Bc. Martina Wagner, Kamila Učníková, Peter Vaculka, Bc. Martin Štepán, Emil Krištofík, Ing. Soňa Postová, Pavol Bolebruch, Mgr. Radovan Timko, Mgr. Šimon Kotvas
 • Zapisovateľ: Bc. Andrea Orbanová

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport

 • Predseda: Bc. Martin Štepán
 • Podpredseda: Roman Špaček
 • Členovia: Ing. Marián Buc, PhD., Mgr. Richard Bartošek, Ing. Eva Hanzalíková, Mgr. František Kaprálik, MUDr. Jozef Skála, Ing. Darina Smetanová, Mgr. René Školiak, RNDr. František Štefanec, Bc. Radovan Zelenka
 • Zapisovateľ: Lenka Jánošíková

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

 • Predseda: Ing. Jana Slobodová Rekošová, PhD.
 • Podpredseda: Mgr. Veronika Buc, PhD.
 • Členovia: MUDr. Milada Dragúnová, MUDr. Peter Košík, PhDr. Martina Štepanovská PhD., PhDr. Ivana Indrichovičová, Klaudia Provazníková, Anna Hošková, JUDr. Edita Hollá, PhDr. Mária Kubová, Mgr. Marianna Kováčová
 • Zapisovateľ: Elena Riegerová

Komisia pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie

 • Predseda: Ing. Rudolf Šantavý
 • Podpredseda: Ing. Martin Kojš
 • Členovia: : Ing. Michal Nagy, Ing. Marián Havel, Ing. Marián Suchovský, Ing. Peter Bartoš, Adrián Hertl, Ing. Michal Učník, Mgr. Peter Kuba, Ing. Ľudovít Bránecký, Ing. Peter Bellay
 • Zapisovateľ: Mgr. Marek Vyskoč

Komisia pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo

 • Predseda: Ing. Milan Roman, MBA.
 • Podpredseda: Ing. Štefan Miša
 • Členovia: Ing. Anton Bobrík, Ing. Martin Kojš, Ing. Branislav Nikodém, Ing. Ivan Medlen, Ing. Zuzana Kosírová, Ing. Miroslav Janota, Dagmar Olajošová, Ing. Pavol Snopek, Ing. Peter Búlik
 • Zapisovateľ: Ing. Andrea Kadlečíková

Komisie pre informatizáciu a digitálne technológie

 • Predseda: Erik Rangl
 • Podpredseda: Adrián Hertl
 • Členovia: Martin Andel, Ing. Anton Bobrík, Bc. Richard Guček, Peter Kolínek, Ing. Andrej Petrinec, Peter Stašek, Mgr. Lukáš Tisoň, Tomáš Ujhelyi, Ing. Matúš Vojtek, Juraj Vyskočil, Juraj Wolf
 • Zapisovateľ: Mgr. Juraj Spáčil

Komisia na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra

 • Predseda: JUDr. Juraj Mikúš
 • Podpredseda: JUDr. Edita Hollá
 • Členovia: Mgr. Ľudovít Košík
 • Zapisovateľ: 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Skalica

 • Predseda: JUDr. Edita Hollá
 • Podpredseda: JUDr. Juraj Mikúš
 • Členovia: Mgr. Miroslav Lipovský
 • Zapisovateľ: 

Zápisnice komisií pri MsZ

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00