Skalica

Majetkové priznania poslancov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – f) ústavného zákona. Na základe čl 7. ods. 8 oznámenie zverejňuje počas výkonu verejnej funkcie komisia obecného zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a v Košiciach na webovom sídle obce, mesta alebo mestskej časti, ak ho má zriadené, komisia zastupiteľstva vyššieho územného celku na webovom sídle vyššieho územného celku, akademický senát na webovom sídle verejnej vysokej školy a výbor na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky.

Adrián Hertl

Adrián Hertl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,35 MB

Bc. Katarína Chovancová

Chovancová Katarína.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,94 MB

Bc. Ľubica Bučková

Bc. Ľubica Bučková.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,21 MB

Bc. Martin Štepán

Bc. Martin Štepán.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,61 MB

Bc. Petra Balážiková

Bc. Petra Balážiková.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,94 MB

Erik Rangl

Erik Rangl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,37 MB

Ing. Anna Ozábalová

Ing. Anna Ozábalová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,42 MB

Ing. František Kadlečík

Ing. František Kadlečík.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 15,6 MB

Ing. Jana Slobodová Rekošová, PhD

Ing. Jana Slobodová Rekošová, PhD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,28 MB

Ing. Ľudovít Barát

Ľudovít Barát.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 472,67 kB

Ing. Martin Kojš

Ing. Martin Kojš(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,97 MB

Ing. Milan Roman

Ing. Millan Roman.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1009,17 kB

Ing. Miroslav Horňák

Ing. Miroslav Horňák(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,43 MB

Ing. Peter Bartoš

Ing. Peter Bartoš.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,06 MB

Ing. Rudolf Šantavý

Ing. Rudolf Šantavý.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,61 MB

Ing. Štefan Miša

Ing. Štefan Miša.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,41 MB

Ing. Vladislav Horňák

Ing. Vladislav Horňák.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,8 MB

JUDr. Edita Hollá

JUDr. Edita Hollá.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,29 MB

JUDr. Juraj Mikúš

JUDr. Juraj Mikúš.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,22 MB

Ľuboš Beňa

Ľuboš Beňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,99 MB
Zobrazené 1-20 z 30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00