Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • tvorba propagačných materiálov a suvenírov mesta Skalica
  • teoretická a praktická príprava sprievodcov do pamiatok
  • zabezpečuje propagáciu mesta Skalica v médiách, na výstavách
  • spracúva a zabezpečuje itineráre pobytov v meste Skalica a okolí SR a ČR
  • podieľa sa na spracovaní a aktualizácii stránok mesta – zber databázových údajov
  • odovzdáva mesačné vyúčtovanie hotovosti a vyúčtovanie predaného tovaru a služieb

Úloha v org. štruktúre

Referent manažmentu a ekonomiky TIK - Oddelenie marketingu a cestovného ruchu, Námestie slobody 10, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)