Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
 • zabezpečuje chod prevádzky informačnej kancelárie,
 • zabezpečuje sústreďovanie, spracovanie, podávanie informácií, poskytovanie služieb,
 • vedie evidenciu tovaru, predáva tovar,
 • vedie evidenciu registračnej pokladnice,
 • odovzdáva mesačné vyúčtovanie hotovosti a vyúčtovanie predaného tovaru,
 • zabezpečuje propagáciu mesta Skalica v médiách, na výstavách,
 • spracúva a zabezpečuje itineráre pobytov v meste Skalica a okolí SR a ČR,
 • podieľa sa na spracovaní a aktualizácii www stránok mesta – zber databázových údajov,
 • vyhľadáva potencionálneho účastníka CR,
 • podávanie informácie v CR pre turistov, podnikateľov a študentov,
 • ponúka účastníkovi CR široký sortiment doplnkových služieb,
 • zabezpečuje sprievodné služby a sprístupnenie pamiatok,
 • informuje miestnych obyvateľov o možnostiach rekreácie, využitia voľného času v meste a kdekoľvek v SR,
 • vykonáva ďalšie práce podľa pokynov nadriadeného pracovníka.

Úloha v org. štruktúre

Referent pre ekonomiku a TIK - Turistická informačná kancelária

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK