Skalica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mestský úrad)

_Informácie MsÚ

Kancelária prvého kontaktu - Oddelenie všeobecnej správy
Telefón: +421346903105

Brdečková Andrea, Ing.

Referent administratívnych služieb, správy informačných systémov a registratúry - Oddelenie všeobecnej správy

Bučková Eva, Mgr., DiS

Referent sociálnej práce a zdravotníctva - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica
Zobrazeno 1-10 z 74