Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mestský úrad)

_Informácie MsÚ

Kancelária prvého kontaktu - Oddelenie všeobecnej správy
Telefón: +421346903105

Brdečková Andrea, Ing.

Referent administratívnych služieb, správy informačných systémov a registratúry - Oddelenie všeobecnej správy

Bučková Eva, Mgr., DiS

Referent pre kvalitu v sociálnych službách - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica
Zobrazené 1-10 z 71