Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mestský úrad)

Havelková Michaela, Mgr.

Vedúca referátu sociálnych služieb pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica

Hlavatý Jozef, Ing.

Vedúci oddelenia strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia - Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia