Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mestský úrad)

Pavková Katarína, Bc.

Referent manažmentu a ekonomiky TIK - Oddelenie marketingu a cestovného ruchu, Námestie slobody 10, Skalica

Pollák František

Referent pre obchod a poľnohospodárstvo - Majetkové oddelenie
Referent pre obchod a poľnohospodárstvo - Referát poľnohospodárstva a obchodu