Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mestský úrad)

Tvrdá Hana

Referent pre vysporiadanie majetku - Majetkové oddelenie
Referent pre vysporiadanie majetku - Referát evidencie a vysporiadania majetku