Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
  • vykonáva centrálnu evidenciu nehnuteľností v majetku mesta,
  • sleduje pohyb majetku, zaradenie, pridelenie inventárneho čísla, vyradenie majetku z evidencie,
  • odpisovanie majetku a spracúvanie podkladov pre zaúčtovanie,
  • zabezpečuje inventúry majetku, porovnanie s účtovým stavom,
  • pripravuje podklady pre odovzdávanie majetku pri prechode kompetencií
  • zabezpečuje všetky úkony, súvisiace s evidenciou , nadobúdaním, užívaním a disponovaním s majetkom mesta a s majetkom ponechaným mestu na dočasné užívanie v súlade s platnými právnymi predpismi,

Úloha v org. štruktúre

Referent evidencie majetku - Majetkové oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK