Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • vedie evidenciu dodávateľských faktúr a vykonáva ich kontrolu po obsahovej a vecnej stránke
  • vykonáva vystavovanie odberateľských faktúr a vedie ich evidenciu
  • sleduje pohľadávky na účte 315 a vykonáva práce súvisiace s ich vymáhaním
  • zabezpečuje finančný styk mesta s bankami, poisťovňami a ostatnými finančnými inštitúciami
  • vykonáva úhrady na základe splatnosti
  • vykonáva kontrolu úhrad bankám

Úloha v org. štruktúre

Referent pre účtovníctvo a fakturáciu - Ekonomické oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)