Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
  • riadi a zodpovedá za chod oddelenia
  • zastupuje mesto ako účastníka konaní v zmysle stavebného zákona pri investičných akciách v rámci katastra mesta Skalica
  • zabezpečuje spracovanie, obstarávanie a proces schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie mesta
  • koordinuje prípravu a realizáciu investičných akcií mesta v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou mesta
  • vykonáva stavebný dozor v rámci stavebných investícií mesta
  • spolupracuje s kompetentnými orgánmi štátnej správy a odbornými organizáciami v oblasti pamiatkovej starostlivosti

Úloha v org. štruktúre

Vedúci oddelenia výstavby - Oddelenie výstavby

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK