Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • riadi a zodpovedá za chod oddelenia
  • zastupuje mesto ako účastníka konaní v zmysle stavebného zákona pri investičných akciách v rámci katastra mesta Skalica
  • zabezpečuje spracovanie, obstarávanie a proces schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie mesta
  • koordinuje prípravu a realizáciu investičných akcií mesta v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou mesta
  • vykonáva stavebný dozor v rámci stavebných investícií mesta
  • spolupracuje s kompetentnými orgánmi štátnej správy a odbornými organizáciami v oblasti pamiatkovej starostlivosti

Úloha v org. štruktúre

Vedúci oddelenia strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia - Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)