Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
  • vedie evidenciu dodávateľských faktúr a vykonáva ich kontrolu po obsahovej a vecnej stránke
  • vykonáva vystavovanie odberateľských faktúr a vedie ich evidenciu
  • sleduje pohľadávky na účte 315 a vykonáva práce súvisiace s ich vymáhaním
  • zabezpečuje finančný styk mesta s bankami, poisťovňami a ostatnými finančnými inštitúciami
  • vykonáva úhrady na základe splatnosti
  • vykonáva kontrolu úhrad bankám

Úloha v org. štruktúre

Referent pre účtovníctvo a fakturáciu - Ekonomické oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK