Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • zabezpečuje a vykonáva špecializovanú agendu na úseku kvality v obcou poskytovaných sociálnych službách , na úseku posudzovania odkázanosti občanov na sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • zodpovedá za prípravu štandardov a implementáciu plnenia podmienok kvality v sociálnych službách, spolupracuje pri riadení a plánovaní procesov v opatrovateľskej službe a navrhuje spôsoby implementácie podmienok kvality v sociálnych službách,
  • spracováva koncepcie, metodiky a postupy plnenia podmienok kvality,
  • zabezpečuje a vykonáva posudkovú činnosť: vydáva sociálny posudok, posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, vyhotovuje zmluvu o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby,  
  • tvorí/spracováva a navrhuje   projekty/ projektové zámery a spolupracuje na tvorbe komunitného plánovania,
  • poskytuje pomoc a základné sociálne poradenstvo.

Úloha v org. štruktúre

Referent pre kvalitu v sociálnych službách - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)