Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • organizačne a termínovo zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia v meste /koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, oslavy výročí, ples mesta Skalica, festivaly, tradičné trhy a podujatia, prijatia významných osobností, súťaže a prehliadky/
  • spolupracuje s inými kultúrnymi inštitúciami v meste i mimo mesta /umelecké agentúry/, so školami, spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami
  • vykonáva administratívne práce – pracuje s Informačným systémom mesta Skalica, spracováva štatistiky oddelenia, vedie evidenciu podujatí, vybavuje licencie SOZA
  • zodpovedá za hlásenia k daňovej povinnosti

Úloha v org. štruktúre

Referent kultúry - Oddelenie marketingu a cestovného ruchu, Námestie slobody 10, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)