Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce (napr. na úseku rybného hospodárstva, pri údržba verejnej zelene).
  • koordinuje a organizuje aktivačnú činnosť,
  • kontroluje a vyhodnocuje objem a kvalitu vykonaných prác v terénne,
  • vykonáva všetky administratívne práce súvisiace s aktivačnou činnosťou v súlade s ÚPSVaR v stanovených termínoch,

Úloha v org. štruktúre

Referent aktivačných prác - Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)