Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
  • Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce (napr. na úseku rybného hospodárstva, pri údržba verejnej zelene).
  • koordinuje a organizuje aktivačnú činnosť,
  • kontroluje a vyhodnocuje objem a kvalitu vykonaných prác v terénne,
  • vykonáva všetky administratívne práce súvisiace s aktivačnou činnosťou v súlade s ÚPSVaR v stanovených termínoch,

Úloha v org. štruktúre

Referent aktivačných prác - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK