Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Žiadosť o vydanie povolenia na vjazd do zákazu vjazdu

Mesto Skalica vydáva povolenie na vjazd do zákazu vjazdu s dodatkovou tabuľkou „Neplatí pre vozidlá s povolením Mesta Skalica“ len na základe schválenej a opodstatnenej žiadosti /podľa VZN č. 1/2012 o opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev/. Povolenie sa vydáv

  •  vybavuje: Ing. Roman Bohun
  •  č. dverí: 223
  •  tel:  +421346903223
  •  email:  bohun.roman@mesto.skalica.sk

Žiadosť o vydanie povolenia na vjazd do zákazu vjazdu

Zoznam lokalít v meste Skalica, do ktorých má Mesto Skalica oprávnenie vydávať povolenia na vjazd. Takéto lokality sú opatrené dopravnou značkou „Zákaz vjazdu“ s dodatkovou tabuľkou „Neplatí pre vozidlá s povolením Mesta Skalica":

  • Záhradná – k činžiakom pred vchody č. 7 až č. 12
  • Pelíškova – činžiaky za vchody č. 28 a č. 35
  • Pod Hájkom – zdravotné stredisko, k činžiakom pred vchody č. 6 až č. 14, pred vchody č. 26 až č. 24
  • Dr. Clementisa – k činžiakom pred vchody č. 4 až 17, č. 13 až 27, č. 41 -51, k vchodu č. 44, k vchodu č. 53,
  • Športová – za budovou „Športky“
  • Mallého – k činžiakom vchody č. 28 až 34

Nádražná - na cintorín, cez prepoj na Potočnú.

Dátum vloženia: 15. 3. 2016 9:02