Menu

Skalica

Moderné technológie mesta Skalica

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (EŠIF)
Celkové oprávnené výdavky: 441 446,40 €
Max. výška nenávratného finančného príspevku: 419 374,08 €

Projekt je primárne zameraný na výstavbu softvérovej SmartCITY platformy, ktorá bude slúžiť ako centralizovaný bod pre zber, analýzu a koreláciu dát z aktuálne nasadzovaných a budúcich riešení. Súčasťou tejto Žiadosti o NFP sú smart riešenia v nasledovných oblastiach:

Parkovanie

V oblasti parkovania je cieľom nasadenie inteligentného parkovacieho systému na úroveň jednotlivých parkovacích miest - senzor per parkovacie miesto, ktorý bude občanov a návštevníkov mesta Skalica informovať prostredníctom eLink informačných tabúľ a prostredníctvom mobilných telefónov o voľných parkovacích miestach v centre mesta.

Enviro monitoring 

Súčasťou projektu je v rámci k.ú. Skalica umiestniť 4 meteostanice, ktoré budú jednak poskytovať informácie o vybraných meteo ukazovateľoch obyvateľom a návštevníkom mesta, pričom dáta z meteostaníc budú môcť byť bezplatne využívané aj lokálnymi poľnohospodárskymi a lesníckymi subjektmi. Aby bolo možné efektívnejšie vyhodnotiť pozitívny vplyv inteligentného parkovacieho systému na životné prostredie v meste, bude  jedna meteostanica umiestnená aj v centrálnej časti mesta. Meteostanice budú umiestnené v nasledovných lokalitách: centrum mesta, priemyselná zóna, Zlatnícka dolina a Baťov kanál. Dáta z meteostaníc budú zverejnené na webe mesta a na informačnej tabuli v centre mesta.

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

logo

 

Dátum vloženia: 6. 10. 2020 9:52
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 4. 2024 13:26

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00