Skalica

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 191 068,06
Maximálna výška dotácie: 181 514,66

IROP

    EUMPSRHlavným cieľom predkladaného projektu je zlepšenie kvality života v Skalici prostredníctvom regenerácie verejného priestranstva vnútrobloku sídliska na ulici Mallého so zameraním na zlepšenie environmentálnych aspektov v danej oblasti. V rámci projektu budú realizované nasledovné aktivity: 

  • voľná krajina - les - doplnenie existujúcej stromovej vegetácie o dlhoveké listnaté stromy (veľko-korunné, listnaté, autochtónne a dlhoveké stromy); do sídliska bude vnesený lesný ekosystém formou výsadby kvitnúcich cibuľovín vysádzaných nepravidelne s cieľom dosiahnutia prirodzeného efektu, 
  • kvetnaté lúky - vytvorenie vlastného ekosystému v mestskom prostredí s ukážkou biodiverzity,
  • urbanizovaná krajina - regenerácia existujúcich trávnatých plôch, 
  • obnova detských ihrísk - asfaltové ihrisko "A" pre pohybové hry menších detí: odstránenie povrchovej vrstvy asfaltu, nová asfaltová vrstva, maľba hracích čiar,osadenie basketbalového koša; asfaltové ihrisko "B" pre pohybové hry väčších detí: odstránenie povrchovej vrstvy asfaltu, nová asfaltová vrstva, maľba hracích čiar, osadenie 2 ks stĺpikov pre osadenie volejbalovej siete; ihrisko "C" (s hojdačkami): osadenie oceľovej rámovej konštrukcie pre 2 ks závesných hojdačiek, dopadová plocha; asfaltové ihrisko "D" (pre pohybové hry väčších detí): odstránenie povrchovej vrstvy asfaltu, nová asfaltová vrstva, maľba hracích čiar, osadenie 2 ks konštrukcií s basketbalovým košom; asfaltovo-pryžové ihrisko "E" (pre menšie deti s atraktívnymi hracími prvkami): odstránenie povrchovej vrstvy asfaltu, nová asfaltová vrstva, realizácia dopadových plôch, odstránenie starej rámovej oceľovej konštrukcie a nízkeho oceľového oplotenia, doplnenie nových hracích prvkov
  • obnova chodníkov - odstránenie poškodeného asfaltového povrchu, nový asfaltový povrch a výmena parkových obrubníkov, 
  • obnova poškodených asfaltových komunikácií (pojazdné chodníky ako prístup ku kontajnerovým stojiskám) - odstránenie poškodeného asfaltového povrchu a realizácia novej asfaltovej vrstvy.
Dátum vloženia: 1. 2. 2018 13:58
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 2. 2018 14:02
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple