Skalica

Vytvorenie zelenej oddychovej zóny pri lokalite Krivé Kúty

Poskytovateľ dotácie: Nadácia Ekopolis
Výška dotácie: 1 600,- EUR
Celkové náklady: 2 000,- EUR

Hlavnou myšlienkou projektu je vytvorenie oddychovej zóny s návratom k tradíciam formou použitia starých ovocných odrôd a "tradičných" drevín pre obyvateľov mesta Skalica, najmä priľahlej IBV Krivé kúty. IBV Krivé kúty má charakter satelitu bez verejnej zelene, s prístupom do voľnej krajiny ale bez dostupného miesta na oddych "v krajine". Lokalita je taktiež zaťažená hlukom a prašnosťou z priľahlého obchvatu mesta. Realizáciou projektu by sa vytvoril tradičný priestor s ukážkou ovocných a dlhovekých drevín, ktoré sa najmä z urbanizovaného prostredia, začali vytrácať. Navrhovaná úprava je vymedzenie priestoru alejou pozdĺž nespevnenej komunikácie a vytvorenie krajinného priestoru s ukážkou extenzívnej lúky so solitérmi. Kostrou projektu budú solitéry teda ovocné druhy stromov (vo voľnom priestore lúky) a dlhovekové listnaté stromy tvoriace aleju. Prínosom projektu je vytvorenie priestoru pre oddych obyvateľov, zlepšenie hygienických podmienok a návrat k tradičným biotickým prvkom v krajine.

Dátum vloženia: 16. 5. 2019 10:03
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 10. 2019 10:31
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple