Menu

Skalica

Zámery

ZŠ Strážnická Skalica - Extenzívna vegetačná strecha a vodozádržné opatrenia

Dátum: 10. 5. 2024

Cieľom projektu je realizácia extenzívnej vegetačnej strechy. Jej súčasťou bude aj vybudovanie nádrže na zachytenie dažďovej vody a vsakovacieho objektu, v ktorom bude prebytočná dažďová voda vsakovaná do horninového podložia.

Rekonštrukcia MŠ Skalica Dr. Clementisa Zlepšenie energetických vlastností

Dátum: 2. 3. 2023

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Skalica na ul. Dr. Clementisa.

Projekt je rozdelený do 3 etáp, pričom v rámci predloženej žiadosti o dotáciu by sa rieši výmena všetkých výplní otvorov na objekte MŠ.
V ďalších etapách ja naplánované zateplenie strech

Vodozádržné opatrenia - ZŠ Vajanského

Dátum: 30. 6. 2022

Projektový zámer na vytvorenie vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Vajanského, Skalica.

Parkovisko pre bicykle v areáli ZŠ Mallého 2, Skalica - 1.etapa

Dátum: 7. 6. 2022

Celkové výdavky projektu: 29 681,- €
Požadovaná dotácia: 28 196,- €

Gvadányiho dom - rekonštrukcia

Dátum: 7. 6. 2022

Celkové výdavky projektu: 2 124 833,- €
Požadovaná dotácia: 950 000,- €

Obnova športového areálu pri ZŠ Mallého v meste Skalica

Dátum: 1. 3. 2022

Celkové náklady projektu: 121 697,94 €
Výška požadovaného príspevku: 73 018,76 €
Poskytovateľ dotácie: Fond na podporu športu

Cyklotrasy v meste Skalica - Pplk. Pľjušťa a D. Jurkoviča

Dátum: 10. 1. 2022

Celkové výdavky projektu: 172 222,24 €
Požadovaná dotácia: 163 611,13 €
Operačný program: Integrovaný operačný program (EŠIF)

Vinohradnícke cyklotrasy v Skalici - časť Hliníky a Mokré Hory

Dátum: 10. 1. 2022

Celkové výdavky projektu: 418 325,53 €
Požadovaná dotácia: 397 409,25 €
Operačný program: Integrovaný operačný program (EŠIF)

Revitalizácia parku Hájek - Skalica

Dátum: 9. 4. 2021

Mesto Skalica pripravuje projektovú dokumentáciu a potrebné povolenia na realizáciu projektu "Revitalizácia parku Hájek - Skalica".

Rozšírenie prístavu Skalica na Baťovom kanáli

Dátum: 9. 4. 2021

Mesto Skalica v súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu a potrebné povolenia k rozšíreniu prístavu Skalica na Baťovom kanáli.

Pomoc deťom zo sociálne slabších rodín vytvorením komunitného centra a organizáciou letného tábora

Dátum: 31. 3. 2021

Celkové výdavky projektu: 12 195,- EUR
Požadovaná dotácia: 8 536,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

Gvadányiho dom - výmena okenných a dverných výplní

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 63 760,- EUR
Požadovaná dotácia: 60 560,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR

Zvýšenie kvality životného prostredia a vytvorenie vhodných podmienok pre včely a hmyz v urbanizovanom prostredí mesta Skalica

Dátum: 19. 11. 2020

Celkové výdavky projektu:11 099,98 EUR
Požadovaná dotácia: 10 000,00 EUR
Spolufinancovanie: 1 099,98 EUR
Poskytovateľ dotácie: Nadácia Slovenskej sporiteľne

Osvetlenie priechodov pre chodcov v Skalici

Dátum: 16. 5. 2019

Pripravovaný projektový zámer rieši zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a chodcov v meste Skalica prostredníctvom osvetlenia 6 priechodov pre chodcov.

Rekonštrukcia MŠ Skalica Dr. Clementisa Zlepšenie energetických vlastností

Dátum: 28. 2. 2017

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Skalica na ul. Dr. Clementisa.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00