Skalica

Zámery

Pozor na ceste v meste Skalica

Dátum: 16. 5. 2019

Predmetom projektového zámeru je zakúpenie detských náučných kníh o cestnej premávke.

Rekonštrukcia strechy Mlynu bratov Pilárikových

Dátum: 16. 5. 2019

Predmetom projektu je rekonštrukcia strechy na technickej pamiatke - Mlyn bratov Pilárikových. Strecha objektu je v zlom technickom stave, dochádza k zatekaniu do objektu, čo ohrozuje drevené interiérové vybavenie mlyna.

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Skalica

Dátum: 16. 5. 2019

Predmetom tohto projektu je vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Skalica, ktorá bude riešiť energetickú problematiku vo vybraných objektoch vo vlastníctve mesta Skalica, pričom sa jedná o objekty škôl a školských zariadení, administratívne budovy, zdravotnícke zariadenia, športové zariadenia. Ďalej bude riešiť objekty určené na bývanie, verejné osvetlenie, dopravu, tepelnú energetiku a bude spracovaná na obdobie 15 rokov.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Skalici

Dátum: 16. 5. 2019

Projektový zámer rieši úpravu hasičskej zbrojnice v Skalici.

Osvetlenie priechodov pre chodcov v Skalici

Dátum: 16. 5. 2019

Pripravovaný projektový zámer rieši zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a chodcov v meste Skalica prostredníctvom osvetlenia 6 priechodov pre chodcov.

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická v Skalici

Dátum: 14. 5. 2019

V rámci zvýšenia energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická budú z dotácie EF a spolufinancovania projektu žiadateľom riešené nasledovné aktivity:
- zateplenie obvodového plášťa,
- zateplenie strechy,
- výmena výplní okenných otvorov.
Žiadosť o dotáciu bola predložená na Environmentálny fond.

Obnova a rozšírenie kamerového systému v Skalici

Dátum: 14. 5. 2019

Predmetom predloženého projektu je výmena 3 analógových kamier a pridanie jednej novej kamery do kamerového systému mesta.
Žiadosť o dotáciu bola predložená na Ministerstvo vnútra SR.

Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - 2. etapa

Dátum: 14. 5. 2019

Hlavným zámerom projektu je zreštaurovanie oltárnej architektúry s plastickou výzdobou na bočnom oltáre sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka.
Žiadosť o dotáciu bola predložená na Ministerstvo kultúry SR.

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Dátum: 26. 9. 2018

Operačný program kvalita životného prostredia

Modernizácia Mestskej knižnice Skalica

Dátum: 26. 3. 2018

Počas viac ako 30 rokov činnosti Mestskej knižnice Skalica sa v tejto budove neinvestovalo do nákupu nového zariadenia, ani do výmeny podlahovej krytiny, či vymaľovania. Súčasný stav v k jednotlivých oddeleniach inštitúcie už nevyhovuje bezpečnostným ani estetickým požiadavkám súčasnej doby. Projekt sa zaoberá najmä modernizáciou dvoch oddelení

Gvadányiho dom - výmena okenných a dverných výplní

Dátum: 24. 11. 2017

Cieľom projektu je výmena dvoch dverných a všetkých okenných výplní, ktoré budú realizované ako rekonštrukčná kópia jestvujúcich okenných výplní.

Sanácia mestského opevnenia v Skalici 

Dátum: 24. 11. 2017

Hlavným cieľom projektu je záchrana kultúrnej pamiatky, ktorej pamiatková hodnota je v súčasnosti ohrozená.

Rekonštrukcia MŠ Skalica Dr. Clementisa Zlepšenie energetických vlastností

Dátum: 28. 2. 2017

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Skalica na ul. Dr. Clementisa. Projekt je rozdelený do 3 etáp, pričom v rámci predloženej žiadosti o dotáciu sa rieši výmena všetkých výplní otvorov na objekte MŠ.
V ďalších etapách ja naplánované zateplenie strechy a zateplenie obvodového plášťa objektu.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple