Skalica

Bc. Michaela Havelková

  • vykonáva samostatnú špecializovanú agendu na úseku opatrovateľskej služby a posudzovania odkázanosti občanov na sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov   a zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  
  • zabezpečuje a vykonáva posudkovú činnosť: vydáva sociálny posudok, posudok o odkázanosti na sociálnu službu, a rozhodnutie občanom o odkázanosti na účely opatrovateľskej služby a poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, 
  • vyhotovuje zmluvu o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby
  • spracúva podklady pre pracovnú náplň a výšku úväzkov opatrovateliek/opatrovateľov, 

Úloha v org. štruktúre

Vedúci referátu sociálnych služieb - Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, Kráľovská 9, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple