Menu

Skalica

Mgr. Michaela Havelková

 • vykonáva samostatnú špecializovanú agendu na úseku opatrovateľskej služby a posudzovania odkázanosti občanov na sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov   a zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  
 • zabezpečuje a vykonáva posudkovú činnosť: vydáva sociálny posudok, posudok o odkázanosti na sociálnu službu, a rozhodnutie občanom o odkázanosti na účely opatrovateľskej služby a poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, 
 • vyhotovuje zmluvu o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby
 • spracúva podklady pre pracovnú náplň a výšku úväzkov opatrovateliek/opatrovateľov. 

Úloha v org. štruktúre

Vedúca referátu sociálnych služieb pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica (Poschodie: prízemie )

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00