Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko je päť plus jedna 
Autor: Miriam

Dobrý deň,

situáciu s parkovaním dodávkových vozidiel monitorujeme v celom meste. Určite sa uvažuje o vyhradení i ostatných verejných parkovísk pre osobné motorové vozidlá, nakoľko tiež zdieľame Váš názor, že dodávky by mali parkovať vo firmách. Určite budeme riešiť i parkoviská na ulici L. Svobodu

kpt. Mgr. Ferdinand Mach, 11. 12. 2019
Autor: Michaela

Dobrý deň,

v čase, ked je CVČ otvorené, je kedykoľvek možné prísť do centra dieťa prebaliť, poprípade nadojčiť.

 

PaedDr. Dagmar Juzková - riaditeľka CVČ, 28. 11. 2019
Autor: Filip

Dobrý deň,

mestská polícia kontaktovala vlastníka dodávky, ktorá je odstavená na prístupovej ceste na Krivé kúty. Majiteľ dodávku pripravoval na STK, takže zatiaľ sa nejedná o vrak vozidla podľa platnej legislatívy. Je pravdou, že tu trvalo zaparkované vozidlá bránia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Z tohoto dôvodu Mestská polícia Skalica bude cestou referenta pre dopravu Oddelenia výstavby iniciovať podanie žiadosti na schválenie umiestnenia dopravných značiek B 29 "Zákaz státia" v tomto úseku. Žiadosť bude zaslaná príslušnému dopravnému inžinierovi  OR PZ Skalica. Pevne verím, že žiadosť bude kladne vybavená a týmto prispejeme k bezpečnosti v tomto úseku mesta.

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník MsP Skalica, 26. 11. 2019
Autor: Norbert Hübner

Dobrý deň,

mestská polícia kontaktovala vlastníka dodávky, ktorá je odstavená na prístupovej ceste na Krivé kúty. Majiteľ dodávku pripravoval na STK, takže zatiaľ sa nejedná o vrak vozidla podľa platnej legislatívy. Je pravdou, že tu trvalo zaparkované vozidlá bránia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Z tohoto dôvodu Mestská polícia Skalica bude cestou referenta pre dopravu Oddelenia výstavby iniciovať podanie žiadosti na schválenie umiestnenia dopravných značiek B 29 "Zákaz státia" v tomto úseku. Žiadosť bude zaslaná príslušnému dopravnému inžinierovi  OR PZ Skalica. Pevne verím, že žiadosť bude kladne vybavená a týmto prispejeme k bezpečnosti v tomto úseku mesta.

Ďakujeme za Váš podnet

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník MsP Skalica, 26. 11. 2019
Autor: RB

Dobrý deň,

podnet preveríme a zašleme na mesto Skalica stanovisko. Termín cca 10.12.2019.

konateľ SMM, 26. 11. 2019
Autor: Anton Hulka

Dobrý deň,

Na ul. Pelíškova bolo osadené dopravné značenie obmedzujúce parkovanie nákladných vozdiel. Dodržiavanie zákazu bude kontrolované príslušníkmi MsP štátnej polície. Rekonštrukcia ďalšej časti chodníkov na ul. Pelíškova bude realizovaná po schválení investície do rozpočtu mestským zastupiteľstvom v nasledujúcom období.

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Alzbeta

Dobrý deň,

na rekonštrukciu komunikácie - realizáciu nového povrchu je potrebné vyčleniť a schváliť v rozpočte potrebné finančné prostriedky. Po vyčíslení potrebných nákladov navrhneme investíciu do rozpočtu v najbližšom možnom termíne.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Iveta

Dobrý deň,

Mesto Skalica nepožiadalo o vybudovanie nabíjačky pre automobily, nakoľko nemá v tomto smere oprávnenie na podnikanie. V súčastnosti je vybudovaná nabíjacia stanica v areáli hotela sv. Ludmila a Mesto Skalica má ponuku od firmy na umiestnenie ďalších nabíjacích staníc. Po preverení technických možností - napojenia na el. sieť a nájdení vhodných lokalít môže firma nabíjacie stanice vybudovať. Mesto Skalica určite víta a podporí podobné aktivity.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Š.K.

Dobrý deň,

údržbu verejného priestranstva, najmä kosenie trávnatých plôch zabezpečuje SMM s. r. o. prostredníctvom svojich pracovníkov alebo subdodávateľov. Za iniciatívu pri skrášľovaní okolia bytových domov sme vďační, ďakujeme, no podobné aktivity je potrebné prostredníctvom dôverníka alebo správcu /SKAL-CO/ nahlásiť, aby firma vedela, že má tieto úpravy rešpektovať. Poškodenie bolo pravdepodobne spôsobené neoznačením a nenahlásením týchto úprav. Za iniciatívu aj tak ďakujeme a prosíme podobné aktivity oznamovať a odsúhlasovať so správcom pozemku SMM s. r. o. resp. pracovníkmi MsÚ. Za nedorozumenie sa ešte raz ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Kromerinská

Dobrý deň,

aktuálnu situáciu preveríme, zhodnotíme a navrhneme riešenie.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple