Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko je päť plus jedna 
Autor: Anna Krajčovičová

Dobrý deň,

 

- termín na podanie daňového priznania sa nemení ( do 01.02.2021).

- tlačivá je potrebné vytlačiť z oficiálnej stránky mesta Skalica.

-  link : oznamy/dan-z-nehnutelnosti-125sk.html

- vyplnené a podpísané tlačivo treba poslať poštou na Mesto Skalica, Ekonomické oddelenie

- na tlačivo Priznanie je treba vpísať aj číslo telefónu

 

Jana Lorencová, 20. 1. 2021
Autor: Jaromír

Dobrý deň,

zimnú údržbu chodníkov vykonávame v zmysle harmonogramu, kde sú
stanovené kategórie chodníkov s prioritou údržby do 8 hodín, do 24 hodín
a do 48 hodín od nástupu na výkon zimnej údržby a taktiež je stanovená
technika a postup, ako sa chodníky udržujú.

Ing. Igor Pollák, 20. 1. 2021
Autor: Jozef Hyža

Dobrý deň, 
Vaša objednávka bola odoslaná 15.01.2021, ale vrátila sa naspäť, nakoľko e-mailová adresa nebola správna. Objednávka Vám bola opätovne dnes t.j. 18.01.2021 zaslaná na Vašu e-mailovú adresu. 

Ing. Ján Špaček, 19. 1. 2021
Autor: Jozef

Dobrý deň, 

v rodinných domoch sa môže do zbernej nádoby na biologicky rozložiteľný odpad tzv. zelený odpad umiestňovať aj kuchynský odpad. Vrecká z kompostovateľného materiálu určené pre kuchynský odpad budú distribuované do bytových domov

Ing. Ján Špaček, 18. 1. 2021
Autor: Zuzana

Dobrý deň, 

dôvodom zmeny intervalu vývozu zmesového komunálneho odpadu (z intervalu 1x týždenne na 1x za 2 týždne) je posilnenie možnosti separovaného zberu, čoho výsledkom má byť pokles objemu zmesového komunálneho odpadu. V prípade, že Vám jedna zberná nádoba na zmesový odpad nestačí, je možné požiadať o pridelenie ďalšej zbernej nádoby na zmesový odpad s uvedením dôvodov (napr. veľký počet ľudí bývajúcich v rodinnom dome, osoby používajúce plienky a pod.). Po prehodnotení žiadosti Vám bude zaslaná odpoveď. 

Ing. Jozef Hlavatý, 18. 1. 2021
Autor: Eva Strnadlová

Dobrý deň,

v dňoch od 21. januára 2021 do 27. januára 2021 bude Mesto Skalica v spolupráci so spoločnosťou VEPOS-SKALICA s.r.o. roznášať do bytových domov kompostovateľné vrecká na kuchynský odpad (30 ks 10 l vreciek) spolu aj s informačným letákom o triedení kuchynského odpadu. Informácie ohľadne kuchynského odpadu sú napr. na webovej stránke Mesta Skalica. 

Ing. Jozef Hlavatý, 18. 1. 2021
Autor: Richard Janeček

Dobrý deň,

výmena 110 l čiernej zbernej nádoby za 240 l hnedú zbernú nádobu je možná. Pred vystavením objednávky potrebujeme od Vás nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresu, kde sa má výmena zberných nádob uskutočniť a Vaše telefónne číslo. Údaje je potrebné adresovať na nasledovnú e-mailovú adresu: spacek.jan@mesto.skalica.sk.

Ing. Ján Špaček, 18. 1. 2021
Autor: Edita Jakúbková

Dobrý deň,

kompostovateľné vrecká na kuchynský odpad sa budú do bytových domov roznášať v termíne od 21. januára 2021 do 27. januára v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Ing. Ján Špaček, 18. 1. 2021
Autor: Filip Hladík

Dobrý deň,

mesto Skalica plánuje v najbližšom období realizovať postupne  úpravy všetkých oplotení stojísk pre kontanery tak aby mohli byť v budúcnosti aj uzamykateľné a adresne určené pre daný okruh obyvateľov /vchodov bytových domov/ . Chceme týmto zamedziť zneužívaniu a znečisťovaniu stojísk inými  nezodpovednými osobami. 
Toto stojisko bolo realizované ako prvé z dôvodu dezolátneho stavu starého . Návrh riešenia bol prevzatý z už existujúcich realizácií v iných mestách . 
 

Ing. Jozef Hlavatý, 13. 1. 2021
Autor: Miroslav Straka

Dobrý deň,

mesto Skalica zabezpečuje  čistenie aj týchto priestorov ktoré nie sú v majetku Mesta Skalica v rámci pracovných kapacít  ktoré sú k dispozícii. V súčasnej dobe  sú vzhľadom na pandemickú situáciu  kapacity pracovníkov verejnoprospešných prác minimálne. Napriek tomu sa pokúsime priestor vyčistiť v najkratšom možnom termíne. 

Ing. Jozef Hlavatý, 13. 1. 2021

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00