Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko je jedna plus jedna 
Autor: Vdoviak Pavol

Dobrý deň,
Vaša požiadavka bola zaradená do harmonogramu orezov na tento rok. Samotný orez by mal byť vykonaný najneskôr do konca augusta, keďže sa s orezmi v tomto roku začalo neskôr.

Ing. Katarína Švorcová, 24. 7. 2020
Autor: Mirka

Dobrý deň,

v tejto sezóne v zmysle platných opatrení v súvislosti s ochorením
COVID-19 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nebudú
sprevádzkované pitká na Potočnej ulici.

 

 

Ing. Igor Pollák, 24. 7. 2020
Autor: Juraj Romančík

Dobrý deň,

Práce na pripojení VO Psíky začali tento týždeň od 20.07.2020 a keď to
dovolí počasie malo by to byť ukončené do konca týždňa.
 

Ing. Igor Pollák, 22. 7. 2020
Autor: ivan

Dobrý deň,

rozhodnúť o vykonaní opatrení proti premnoženiu komárov môže len orgán verejného zdravotníctva (RUVZ), ktorý ako jediný môže vyhlásiť kalamitný stav. „Na základe potvrdeného premnoženia sa môžu primátori a starostovia rozhodnúť, či obce v rámci svojich kompetencií aplikujú chemický postrek, ktorý však prináša negatívne dôsledky pre všetky žijúce organizmy.

Ing. Igor Pollák, 21. 7. 2020
Autor: Tomáš Polák

Dobrý deň, 
na ulici Pplk. Pľjušťa nemá mesto Skalica inštalovanú kameru bezpečnostného kamerového systému.

Mgr. Ferdinand Mach, 13. 7. 2020
Autor: Novakova

Školský zákon pri ZUŠ neupravuje zníženie príspevku z dôvodu prerušenia ich prevádzky zapríčinenej inými závažnými dôvodmi. Upravuje  to, že zriaďovateľ týchto zariadení rozhoduje o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za dieťa Všeobecne záväzným nariadením a v ňom môže riešiť aj situáciu ako naloží so školným  v prípade prerušenia prevádzky.

Riaditeľ ZUŠ a zriaďovateľ   Mesto Skalica sa dohodli o vrátení školeného počas prerušenia prevádzky za mesiace apríl a máj. Školné bude odpočítané v prvom polroku školského roku 2020/2021.

Ing. Tatiana Šteflíková, 2. 7. 2020
Autor: Renat

Dobrý deň,

Areál kúpaliska v meste  je v prenájme volejbalového klubu a podľa
dostupných informácií by mali byť v prevádzke 2 detské bazény od
4.7.2020. Bližšie informácie  sú k dispozícii na web stránke VK
Skalica. Kúpalisko v Zlatníckej doline je otvorené od 01.07.2020.

Ing. Igor Pollák, 2. 7. 2020
Autor: Peter Bilik

Dobrý deň,

Verejné WC na námestí sú od 19.06.2020 otvorené počas turistickej sezóny.
 

Ing. Igor Pollák, 25. 6. 2020
Autor: Zuzana

Dobrý deň,

kosenie kanála pri ceste vysoké pole dlhé je objednané. Bude realizované v termíne do polovice júla 2020 tak, ako to dovolí počasie.

Ing. Igor Pollák, 25. 6. 2020
Autor: Hana

Dobrý deň,

v rámci projektu "Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého" budú realizované aj nové ihriská. Herné prvky budú dodané a inštalované až po ukončení kontroly dokumentácie k verejnému obstarávaniu na sprostredkovateľskom orgáne pre Integrovaný regionálny program, ktorým je Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Celá dokumentácia z verejného obstarávania bola doručená na kontrolu v decembri 2019. Posledný termín na ukončenie kontroly, ktorý nám bol oznámený je 31.8.2020. Ak by bol tento termín zo strany TTSK dodržaný, herné prvky by mohli byť na jeseň 2020 inštalované.
 

Ing. Michal Čunderlík, 16. 6. 2020

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientské centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00