Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 10. 5. 2022

Dobrý deň,

pieskoviská v meste by sa mali začať postupne vymieňať od budúceho týždňa. Je pravdepodobné, že pieskoviská na Trávnikoch budú vymieňané medzi prvými. Výkaly od mačiek však nedokážeme ovplyvniť, aj keď sa piesok vymení.
 

Ing. Igor Pollák, 13. 5. 2022
Dátum vloženia: 9. 5. 2022

Dobrý deň,

lavičky sa momentálne opravujú, po natretí a výmene drevených častí budú
na ihrisko vrátené.

Ing. Igor Pollák, 11. 5. 2022
Dátum vloženia: 23. 3. 2022

Dobrý deň,

Mesto Skalica nemá VZN upravujúce chov mačiek.
Žiadne právne predpisy SR neupravujú práva a povinnosti s ohľadom na "pohyb" mačiek.

Mgr. Marek Vyskoč, 28. 4. 2022
Dátum vloženia: 22. 4. 2022

Dobrý deň,

momentálne neevidujeme viacero požiadaviek na nedostatočnú kapacitu lavičiek na autobusovej zastávke. Podľa našich informácií je ich tam 11 ks a počet je dostatočný. Ak však pribudnú ďalšie podnety na nedostatočnú kapacitu lavičiek, prepošleme podnet kompetentným, aby sa s touto problematikou zaoberali.
 

28. 4. 2022
Dátum vloženia: 20. 4. 2022

Dobrý deň, 

ďakujeme za Váš podnet. Čo sa týka umiestnenia QR kódu v rozhodnutiach, do budúcna budeme kontaktovať správcu systému, či je možné jeho umiestnenie mimo stredu strany. 

 

Ing. Tatiana Šteflíková, 20. 4. 2022
Dátum vloženia: 20. 4. 2022

 

Dobrý deň,

MŠ Skalica Dr. Clementisa 59 je len jedna materská škola a má 5 elokovaných pracovísk. Žiadosť o prijatie do MŠ sa teda podáva len jedna a v prihláške sa vyplní konkrétne elokované pracovisko. V Skalici je ešte i súkromná materská škola, tam je potrebné dať žiadosť o prijatie do MŠ zvlášť. Všetky potrebné informácie k zápisu do MŠ nájdete na webovej stránke ms.skalica.sk. Taktiež sú tam i kontaktné údaje a pokyny, ako žiadosť vyplniť. V prípade nejasností a ďalších otázok kontaktujte MŠ telefonicky / 6903315 / , alebo mailom / skola@mesto.skalica.sk /.  

Mgr. Oľga Luptáková, 20. 4. 2022
Dátum vloženia: 10. 3. 2022

Dobrý deň,

z rozhodnutí, ktoré vydal okresný úrad Skalica vyplýva, že výrub uskutoční žiadateľ. Náhradná výsadba v tomto prípade nebola určená, nakoľko išlo o suché stromy. 

Ing. Katarína Švorcová, 17. 3. 2022
Dátum vloženia: 13. 3. 2022

Dobrý deň, 

Dobrý deň,

na zriadenie vjazdu na parcelu registra C 2976/2  bola udelená výnimka, nakoľko na nehnuteľnosti  p.č.  2950, 2952, 2976/2  nie je možný iný prístup vozidlom,  ani z ulice Horská.

Ing. Jozef Hlavatý, 15. 3. 2022
Dátum vloženia: 3. 3. 2022

Dobrý deň,

k výmene svietidiel na ul. Karvašova Mesto Skalica prostredníctvom našej spoločnosti pristúpilo z dôvodu, že LED osvetlenie je energetickyúspornejšie a zároveň z dôvodu, že pôvodné sodíkové výbojky inštalované v pôvodných svietidlách sa z nariadenia EK už nevyrábajú

- výmena svietidiel na časti ul. Karvašova prebehla podľa plánu, nakoľko časť ul. Karvašova a ul. Šrobárova boli posledné časti v meste, kde táto výmena nebola uskutočnená (v iných častiach mesta Skalica bola výmena za LED osvetlenie vykonaná v období 11/2016-2/2017) - vymenené teda boli nie žiarovky/výbojky, ale celé svietidlá - pôvodné
sodíkové za LED-kové

- nie je pravda, že sú žiarivo biele, ale je pravda, že svietia inou farbou. Farebná teplota pôvodných sodíkových výbojok bola 2000-2700 K (dané použitým plynom, farebne viac k červenému spektru), pri LED osvetlení je farebná teplota štandardne 2700-3500 K, teda viac k modrému spektru

- nie je pravda, že stožiare verejného osvetlenia na ul. Karvašova 12,14 sú umiestnené 1 m od okien/budovy. Zo strany od parkoviska je táto vzdialenosť cca 4 m, z opačnej strany bytovky cca 2 m.

- naša spoločnosť môže  čiastočne zatieniť predmetné svietidlo pred vchodom Karvašova 14 (vzdialené od budovy/okien cca 2m), ale v prípade, že toto čiastočné zatienenie svietidla obmedzí osvetlenie príslušnej časti verejného priestranstva, budeme nútení zatienenie odstrániť

- zatienenie svietidla bolo vykonané dňa 4.3.2022

Ing. Igor Pollák, 8. 3. 2022
Dátum vloženia: 1. 3. 2022

Dobrý deň,

mesto Skalica nemá žiadne funkčné kryty civilnej ochrany. Bližšie informácie o systéme CO sú na internej stránke mesta.

Bc. Peter Kazinota, 4. 3. 2022

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00