Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko je jedna plus jedna 
Autor: Radek Suchovský

Dobrý deň, 
ďakujeme za váš podnet, 
Informáciu  o podobe loga a žiadosť o zvolanie zasadania predstavenstva som zaslala predsedovi združenia, ktoré bude v krátkom čase preverovať podnet pri najbližšom zasadaní. 
 

Mgr. Veronika Buc, PhD, 7. 9. 2021
Autor: Darina Smetanová

Dobrý deň,

v tomto týždni plánujeme realizovať zametanie detského ihriska Tornádo.
Ihriská v meste boli počas prázdnin upratované, ale nie v týždennom
režime, tak ako to bývalo, nakoľko tieto práce sú realizované skupinou
aktivačných pracovníkov a týchto je momentálne v porovnaní s
predchádzajúcimi obdobím nedostatok.

Ing. Igor Pollák, 6. 9. 2021
Autor: Lenka

Dobrý deň, 

 

vyhodnotenie súťaže "Do práce na bicykli" spolu so slávnostným zápisom je z dôvodu čerpania dovoleniek ocenených a zamestnancov úradu plánované na polovicu až koniec mesiaca september.

O presnom termíne budeme ocenených kontaktovať začiatkom mesiaca. 

 

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Sára Surová, 24. 8. 2021
Autor: DB

Dobrý deň, 
vývoz zberných nádob na textil sa uskutočňuje 1x za 2 týždne. Na základe Vášho podnetu bola dňa 11.8.2021 uskutočnená miestna obhliadka, pričom nebolo zistené preplnenie predmetnej zbernej nádoby. 

Ing. Jozef Špaček, 13. 8. 2021
Autor: Lenka N.

Dobrý deň, 

 požiadavka osadiť zábradlie na tieto schodiská doposiaľ nebola vznesená.  Požiadavku prehodnotíme a osadenie zábradlí na prístupové schody zvážime.

Za podnet ďakujeme
 

Ing. Jozef Hlavatý, 10. 8. 2021
Autor: Jakub Kadlic

Dobrý deň ,

s budovaním prístupovej cesty a parkovíska vo vnútrobloku v okolí Clementisa 30 sa v súčasnosti neuvažuje. Výnimočné prípady - sťahovanie, prevoz nevládnej osoby ... atd., je potrebné nahlásiť MsP Skalica.

Ďakujeme za pochopenie.
 

Ing. Jozef Hlavatý, 10. 8. 2021
Autor: Ivana

Dobrý deň,

 

za sobáš mimo úradne určenú miestnosť (obradná miestnosť MsÚ v Skalici) sa vyberá poplatok 70€. Poplatok nezahŕňa zabezpečenie výzdoby, ozvučenia a nábytku. 

 

Mgr. Juraj Spáčil, 22. 7. 2021
Autor: Mgr.Miroslava Jankovičová

 

Dobrý deň,

smrek bude zaradený do plánu výrubov na toto mimovegetačné obdobie. Výrub tejto dreviny podlieha schvaľovaciemu procesu v zmysle príslušných právnych predpisov.  

Ing. Katarína Švorcová, 16. 7. 2021
Autor: Ela

Dobrý deň,

orechom rastúcim popri cyklotrase bude upravená koruna v priebehu budúceho týždňa, najneskôr do 25.7.2021.
 

Ing. Katarína Švorcová, 16. 7. 2021
Autor: Jiří Duchoň

Dobrý deň, 
mesto Skalica plánuje postupne budovať uzamykateľné stojiská zberných nádob u bytových domoch, čím by sa výrazne podarilo eliminovať nedostatky pri nakladaní s odpadmi ako napr. vyberanie odpadov z nádob, zamedzenie prístupu ku zberným nádobám iným osobám mimo osôb z daného bytového domu, merateľné množstvo ukladaných z          mesových odpadov v zberných nádobách

Ing. Jozef Špaček, 15. 7. 2021

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00