Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko je jedna plus jedna 
Autor: Zdenko Dalajka

 

Dobrý deň,

ohľadom poplatkov za hrobové miesta kontaktujte správcu cintorína Zuzana
Chrenková kontakt: 0918322569, mail: cintoriny@smmskalica.sk

Ing. Igor Pollák, 9. 6. 2021
Autor: Edita Jakúbková

Dobrý deň želám,

detské ihrisko vo vnútrobloku Mallého odomyká a zamyká hliadka Mestskej polície Skalica, tak ako i zvyšné dve ihriská "Žihadielko" a "Tornádo". Nakoľko však MsP Skalica disponuje  iba  jednou hliadkou vzhľadom na počet príslušníkov môže sa stať, že ihrisko  nie je odomknuté resp. zamknuté v stanovený čas. Stáva sa to v tom prípade, ak hliadka zasahuje na závažnejší oznam. Tak tomu bolo i napríklad dňa 06.06.2021, kedy príslušníci MsP zasahovali pri dopravnej nehode so zranením a následným požiarom vozidla. Čo sa týka doplnenia bezpečnostného  kamerového systému  mesta  Skalica o kameru, ktorá by snímala priestor novovybudovaného detského ihriska - v súčasnej dobe MsP nedisponuje potrebnými finančnými prostriedkami.
 

Mgr. Ferdinand Mach, 8. 6. 2021
Autor: Iva

Dobrý deň,

živé ploty sú udržiavané pravidelne vo vegetačnom období, konkrétny živý
plot na ul.  Čulenovej smerom na Pljušťa bude podľa plánu dokončený
koncom budúceho týždňa. Všetko je však závislé aj od toho, či nám to
počasie dovolí.

Ing. Igor Pollák, 1. 6. 2021
Autor: Frederika Elsikova

Dobrý deň,

oznamovacia povinnosť sa vzťahuje len na verejné kultúrne podujatia typu koncert, meeting, festival a podobne.

Bližšie informácie a návod, ako vyplniť Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia  poskytne oddelenie cestovného ruchu a marketingu,

referát kultúry na tel.č.034/6644885

Link na tlačivo : mestsky-urad/ako-vybavit/ako-vybavit/verejne-podujatie/?fbclid=IwAR0AWxjteXi-PtdbyGxiuMAUZSmadfnStdAAuIswAjXpyzyaQUkduj2voOM

Ing. Renáta Medňanská, 26. 5. 2021
Autor: Iva

Dobrý deň,

živé ploty sú udržiavané pravidelne vo vegetačnom období, konkrétny živý
plot na ul. Mallého mal byť podľa plánu dokončený koncom minulého
týždňa. Všetko je však závislé aj od toho, či nám to počasie dovolí.
 

Ing. Igor Pollák, 25. 5. 2021
Autor: Ivan Hajduček

Dobrý deň,

Skatepark mesto Skalica v minulosti  na žiadosť skupiny mladých ľudí vybudovalo na parkovisku pri býv ZVL - za železnicou.  Nakoľko po niekoľkých rokoch záujem o toto športovisko opadol a nebol záujem o jeho obnovu a prevádzkovanie , mesto pristúpilo k demontáži zariadení i oplotenia. 
V najbližšom období mesto Skalica obdobnú aktivitu neplánuje. 

Ing. Jozef Hlavatý, 25. 5. 2021
Autor: Števo

Dobrý deň,

mesto Skalica má spracovaný komplexný strednodobý a dlhodobý strategický dokument – „Nízkouhlíkovú stratégiu mesta Skalica“, ktorý zostavuje inventúru vyprodukovaných emisií CO2 v meste Skalica a návrh opatrení, ktorých realizácia v budúcnosti zabezpečí pokles emisií CO2 na danom území a jeho bezprostrednom okolí. Tento strategický dokument bol spracovaný v súlade s Dohovorom primátorov a starostov v klíme a energetike (SECAP) a bude predložený na schválenie na najbližšie zasadanie MsZ.  Okrem uvedeného mesto Skalica realizuje a plánuje realizovať projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, vodozádržné opatrenia, výsadbu zelene a pod., ktoré budú mať pozitívny vplyv na znižovanie CO2, znižovanie prašnosti v meste a zadržiavanie vody v krajine. 

Mesto Skalica preverí podmienky zapojenia sa do Dohovoru primátorov a starostov v klíme a energetike (SECAP) a záväzky z toho vyplývajúce a bude v budúcnosti zvažovať zapojenie sa do tejto iniciatívy miest.

Ing. Michal Čunderlík, 24. 5. 2021
Autor: Občan

Dobrý deň, situáciu s parkovaním zelenej Škody Fabie pri MŠ na Dr. Clementisa preveríme

Mgr. Ferdinand Mach, 24. 5. 2021
Autor: Margita Benešová

 

Dobrý deň,

 

na uvedené závady sme  upozornili správcu komunikácie. Oprava bude zabezpečená a  realizovaná  v čo najkratšom termíne.

Ing. Jozef Hlavatý, 19. 5. 2021
Autor: Jozef

Dobrý deň,

 

výsadba na ulici Petrovská je možná po preverení existencie inžinierskych sietí. Takisto v zelenom páse na ulici Jednoradová preveríme výskyt inžinierskych sietí a v prípade priaznivej situácie môžeme tento priestor vysadiť alejovými stromami. 
Obnova vetrolamov v tomto roku bude závisieť od finančných prostriedkov. 

 

Ing. Katarína Švorcová, 18. 5. 2021

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00