Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí motorka 
Autor: Klaudia

Pekný deň,
vo veci stanovenia podmienok, resp. zákazu otvorenia prevádzok počas pandémie COVID  nie sú kompetentné mestá a obce.
Odporúčame sa s otázkou obrátiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
 

Ing. Emil Vajla, 8. 4. 2021
Autor: Anna

Dobrý deň, 
pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov na objemný odpad a na komunálny odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok sa začne postupne od 12.apríla podľa harmonogramu, ktorý bude uvedený v informačnom systéme mesta (webová stránka mesta, Záhorácke rádio ...). 

Ing. Ján Špaček, 6. 4. 2021
Autor: Alex

Dobrý deň,

verejné priestranstvo okolo domu Mallého č.16, 18 musí dať do pôvodného stavu firma , ktorá realizovala zateplenie objektu .  Finančné prostriedky na rekonštrukciu komunikácie, ktorá je v zlom technickom stave navrhneme na zapracovanie do rozpočtu mesta v najbližšom možnom termíne . V prípade nepriaznivej finančnej situácie bude komunikácia  vyspravená v rámci opravy výtlkov v jarných mesiacoch.

 

Ing. Jozef Hlavatý, 29. 3. 2021
Autor: Anonym

Dobrý deň, Mestská polícia kontroluje a rieši občanov i v tomto priestore. V tomto bude i naďalej pokračovať. Týchto miest je však v meste Skalica viacero a problémov, ktoré denne MsP rieši v súvislosti s dodržiavaním resp. nedodržiavaním nariadení a opatrení vlády SR, či ÚVZ je tiež  neúrekom. Preto by som Vás požiadal o pomoc pri riešení problému  tým, že zavoláte na bezplatnú linku 159 (môžete samozrejme i anonymne) v čase páchania protiprávneho konania a príslušníci MsP toto budú môcť operatívne vyriešiť.
 

Mgr. Ferdinand Mach, 29. 3. 2021
Autor: Anonym

Dobrý deň,

 

Materská škola Skalica vyučuje na všetkých svojich elokovaných pracoviskách prezenčne, nie dištančne. Na elokovanom pracovisku, na ktorom sa vyskytlo ochorenie COVID 19, je z tohto dôvodu uzatvorená prevádzka a zamestnanci nepracujú, lebo sú v karanténe. Ani jedno elokované pracovisko našej MŠ nezasiela rodičom domáce úlohy cez internet, lebo vyučujeme prezenčne. Na webovej stránke našej MŠ www.ms.skalica.sk v achrchíve máme zverejnený zásobník pracovných listov a aktivít, ktorý sme zverejnili ešte minulý rok o tomto čase, keď boli školské zariadenia  zatvorené dva a pol mesiaca z rozhodnutia vlády. Rodičia, ktorí majú záujem môžu s týmito pracovnými listami pracovať doma s deťmi. Taktiež na vyžiadanie rodiča dávame predškolákom domov pracovné zošity, ktoré v materskej škole používame, aby sa deti mohli doma vzdelávať. Prevádzka na EP MŠ Hurbanova bude zasa obnovená 24.03.2021.

Mgr. Oľga Luptáková, 23. 3. 2021
Autor: Katarína a Norbert Stupavský

Dobrý deň, hliadka MsP tento priestor na ulici Pod hájkom opakovane skontroluje. Zároveň by sme Vás požiadali o súčinnosť. Pokiaľ budete svedkom porušovania verejného poriadku, ohláste to na linku 159 alebo 158 (samozrejme môžete i anonymne).

Mgr. Ferdinand Mach, 23. 3. 2021
Autor: Jozef Bundala

Dobrý deň,

áno zámerom mesta je dobudovanie chodníka pred supermarketom Kaufland v smere na Jazerné pole v čo najkratšom termíne. O zámere prepojenia chodníka bude mesto Skalica rokovať aj s predstaviteľmi Kauflandu. 

Ing. Jozef Hlavatý, 16. 3. 2021
Autor: Edita Jakubkova

Dobrý deň, 

odpoveď na prvú otázku: Ospravedlňujeme sa za nedodanie vreciek na kuchynský odpad. Tieto budú dodané v termíne do 19. marca 2021. Vzhľadom k epidemiologickým opatreniam budú vrecká umiestňované pred dvere bytov.  

Odpoveď na druhú otázku:  Distribúciu kompostovateľných vreciek na kuchynský odpad zabezpečovalo Mesto Skalica prostredníctvom pracovníkov  aktivačných prác. Vzhľadom k epidemiologickým opatreniam boli predmetné vrecká umiestňované pred dvere bytov.

 

Odpoveď na tretiu otázku:  Ak to epidemiologická situácia v budúcnosti dovolí, občan by prevzatie vreciek na kuchynský odpad potvrdil svojim podpisom. 

 

Ing. Ján Špaček, 12. 3. 2021
Autor: Kristína Kamačajová

Dobrý deň, 

odpoveď na prvú otázku: Ospravedlňujeme sa za nedodanie vreciek na kuchynský odpad. Tieto budú dodané v termíne do 19. marca 2021. Vzhľadom k epidemiologickým opatreniam budú vrecká umiestňované pred vchody bytov. 

Odpoveď na druhú otázku: Realizácia zákazky "Detské ihriská vo vnútrobloku sídliska na ul. Mallého" by mala prebiehať v druhom štvrťroku 2021.

Ing. Ján Špaček, 12. 3. 2021
Autor: Javorská

Dobrý deň,

svietidlo bolo reklamované u výrobcu, ktorý ho dnes prišiel opraviť a
keďže sa jednalo o reklamáciu, tak to určitú dobu trvá, než sa podarí
závada odstrániť.
 

Ing. Igor Pollák, 12. 3. 2021

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00