Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko mesiacov má rok 
Autor: Jana
Dátum vloženia: 3. 10. 2019

Dobrý deň,

na verejnom osvetlení, ktorého dodávateľom je spoločnosť ARS je porucha, ktorú sme dodávateľovi reklamovali. Aktuálne je verejné osvetlenie provizórne sprevádzkované a porucha sa odstraňuje.

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ SMM, 10. 10. 2019
Autor: Zuzana Poláková
Dátum vloženia: 4. 10. 2019

Dobrý deň,

prevádzka kultúrneho domu vyžaduje značné finančné náklady, ktoré sa premietli do schváleného cenníka, ktorý je platný. Bohužiaľ, nie je možné, aby sme prevádzkovali kultúrny dom bez prispenia tých, ktorí ho využívajú. Pevne verím, že to pochopíte a budú uvedené skutočnosti akceptované. Bude mi cťou, ak sa Vaša slávnostná udalosť uskutoční v našom kultúrnom dome.

konateľ SMM, 10. 10. 2019
Autor: Kristina k
Dátum vloženia: 4. 9. 2019

Dobrý deň,

soľná jaskyňa bola vybudovaná spolu so zariadením JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov z finančných prostriedkov EÚ. V rámci udržateľnosti projektu, ktorá je ešte stále v monitorovaní, je režim sprístupnenia verejnosti obmedzený. Po jej skončení plánujeme cielenú propagáciu.

PhDr. Martina Štepanovská, PhD., riaditeľka Zps Skalica, 24. 9. 2019
Autor: anna pikulikova
Dátum vloženia: 10. 9. 2019

Dobrý deň, pani Pikulíková.

Doposiaľ sme neprijali žiadny iný podnet na parkovanie pred kvetinárstvom na ulici Vajanského. Vodiči pri parkovaní musia dodržiavať zákon č. 8/2009 o cestnej premávke, ktorý podľa § 25 ods. 1, písm. q s odkazom na § 52 ods. 2 vymedzuje, za akých podmienok môžu vodiči parkovať na chodníku. Pri zastavení a státí musí zostať vždy voľný chodník pre chodcov o šírke 1,5 m. Policajti MsP budú nepravidelne kontrolovať, či vodiči toto ustanovenie zákona o cestnej premávke dodržujú i na tomto mieste. Pokiaľ sa potvrdí Vami popisovaný problém s parkovaním, určite budeme uvažovať o vyznačení spôsobu parkovania.

 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 24. 9. 2019
Autor: Zuzana
Dátum vloženia: 11. 9. 2019

Dobrý deň. 

Zákaz státia na ulici Vally umiestnilo Mesto Skalica po schválení dopravným inžinierom OR PZ Skalica. Ulica Vally slúži ako obchádzková trasa historického centra, kadiaľ majú zakázaný prejazd nákladné motorové vozidlá, kamióny, ale i napr. poľnohospodárska technika. V poslednej dobe trvalo odstavené - zaparkované vozidlá bránili bezpečnému a plynulému prejazdu tejto trasy. Ako ste uviedli, na ulici boli umiestnené značky zákaz státia, preto rodičia môžu zastaviť, dieťa vypustiť z vozidla na chodník. Cez priechod pre chodcov sú ku škole následne prevádzané príslušníkom MsP.  Taktiež sme v minulých rokoch vybudovali parkoviská pri škole na ulici Pri skale, kde je režim totožný s I. ZŠ, čiže je tam zakázané parkovať v čase príchodu detí do školy, potom je parkovisko k dispozícii i ostatným občanom. Vodiči, ktorí si mýlia cesty Skalice so závodnou dráhou trápia i mňa. Opakovane som mal jednania s riaditeľmi štátnej polície, aby zabezpečili meranie rýchlosti vo vnútri mesta, teda nie iba na ulici Vally, lebo tento problém je v rámci celého mesta. Meranie rýchlosti mi bolo opakovane prisľúbené, avšak zatiaľ zostáva iba pri prísľuboch. Je škoda, že mesto, resp. mestská polícia v SR nemá zákonné oprávnenie merať rýchlosť na území mesta tak, ako je to napríklad v susednej Českej republike. Toto oprávnenie by určite pomohlo vychovať vodičov k dodržiavaniu rýchlosti. Môžem Vás ubezpečiť, že budem apelovať na OR PZ Skalica, aby opakovane vykonali meranie na ulici Vally.

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 24. 9. 2019
Autor: Lenka
Dátum vloženia: 23. 9. 2019

Dobrý deň,

Nájdené veci na území mesta Skalica sa odovzdávajú na mestskej polícii. Vzhľadom na počet nálezov sa zastavte osobne, z dôvodu bližšej špecifikácie

Ing. Hana Tomšová, 24. 9. 2019
Autor: Ingrid Moleková
Dátum vloženia: 4. 9. 2019

Dobrý deň,

Mesto Skalica a Mestská polícia vníma problém s cyklistami jazdiacich po chodníkoch dlhšiu dobu. Určite sa do budúcnosti uvažuje o tom, aby boli na chodníkoch oddelení chodci od cyklistov tak, aby neprichádzalo ku kolíznym situáciám. Bolo by v tomto prípade ale potrebné ešte o nejaké decimetre rozšíriť stávajúce chodníky, aby mohli byť vytvorené pruhy oddeľujúce chodník od cestičky pre cyklistov. Toto opatrenie by však stálo určité financie a hlavne by sa dalo uplatniť iba na širokých chodníkoch, ako je ten spomínaný na Koreszkovej ulici. Je pravdou že osoby nad 10 rokov nemôžu využívať chodníky na jazdu bicyklom. O tomto pojednáva § 55 (Osobitné ustanovenia o cyklistoch) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Riešenie tohto ustanovenia citovaného zákona však príslušníci MsP nemajú zaradené vo svojich kompetenciách,
môžu ho prejednávať iba policajti štátnej polície - Obvodné oddelenie Policajného zboru Skalica a Odbor dopravnej polície OR PZ Skalica. Na túto problematiku sme kolegov na spoločných jednaniach v súvislosti s bezpečnosťou v doprave opakovane upozorňovali. Bolo by asi vhodné, aby podnety na štátnu políciu ohľadom cyklistov jazdiacich na chodníkoch boli adresované i smerom od občanov nášho mesta. 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 23. 9. 2019
Autor: Ivana Romanova
Dátum vloženia: 8. 9. 2019

Dobrý deň,

rekonštrukcia cesty a chodníkov na ul. Meňhartka predstavuje pomerne veľký investičný náklad. Po aktualizovaní predpokladaných nákladov stavby navrhneme na zapracovanie do investičného plánu na roky 2020, resp. 2021. O jeho zaradení do rozpočtu mesta rozhodne MsZ.

Ing. Jozef Hlavatý-vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 23. 9. 2019
Autor: Avalu
Dátum vloženia: 25. 7. 2019

Dobrý deň,

developer vyčlenil v ďalšej etape výstavby bytových domov na podnet Mesta plochu pre detské ihrisko. Zámer by sa mal realizovať v r. 2020-21.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 26. 8. 2019
Autor: Lukas Kansky
Dátum vloženia: 5. 8. 2019

Dobrý deň,

preverujeme možnosť znovuosadenia blikajúcich výstražných svetieľ do značky, resp. iné zvýraznenie priechodu pre chodcov na ul. Strážnická.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 26. 8. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple