Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko má zdravý človek dohromady prstov na oboch rukách 
Autor: Adam Thebery

Dobrý deň,

v ustanovených odberných miestach sa môžu zúčastniť testovania i občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v Skalici.

Ing. Dušan Vavrinec, 29. 10. 2020
Autor: MB

Dobrý deň,

podnet bol postúpený správcovi komunikácií na posúdenie a realizáciu opravy. 

Za informáciu ďakujeme

Ing. Jozef Hlavatý, 27. 10. 2020
Autor: Rastislav Salvet

Dobrý deň,

keďže nie sú prechody nasvietené samostatným vetvami, nie je možné ich
samostatne posunúť. Podľa informácií by sa teraz malo nasvietenie
prechodov vypínať v CMZ a ul. Koreszkova o 6.28 hod. a ostatné o 6.20
hod. Preveríme funkčnosť nastavenia spínacích hodín.
Ďakujeme za podnet.

Ing. Igor Pollák., 28. 9. 2020
Autor: Jozef

Dobrý deň,

Vzhľadom na oznam p. Lipovského, tréningový proces na zimnom štadióne bol ukončený v pondelok 14.09.2020 a bude obnovený až po desiatich dňoch.

(15.09.2020 až 25.09.2020) doporučujeme všetkým školám, aby všetci žiaci navštevujúci hokejový klub MHKM ostali doma mimo vyučovacieho procesu, taktiež do 25.09.2020. V prípade, že nebudú mať príznaky Covid 19 po týchto desiatich dňoch, môžu sa vrátiť do vyučovacieho procesu.

Rodičia by sa mali spojiť s riaditeľmi škôl a RÚVZ, tí by ich vedeli najlepšie usmerniť. Toto je len doporučenie.

Mgr. Dana Čárska, 21. 9. 2020
Autor: Kristina kamacajova

Dobrý deň,

 

dokumentácia k verejnému obstarávaniu zákazky "Detské ihrisko vo vnútrobloku sídliska na ul. Mallého" je od 12/2019 na kontrole VO. 

 

Dňa 27.2.2020 nás Trnavský samosprávny kraj - odbor SO pre IROP informoval  o nedodržaní lehoty na výkon kontroly zo strany SO pre IROP TTSK a to z dôvodu  neúmernej administratívnej záťaže na úrovni SO pre IROP TTSK, ktorá je spôsobená zvýšeným počtom administratívnych kontrol predkladanej  a doručenej dokumentácie k verejným obstarávaniam vo všetkých jej fázach. 

 

Nový predpokladaný termín kontroly VO bol stanovený na 05/2020. Dňa 28.5.2020 nám opäť stanovili nový termín na výkon kontroly na 08/2020.  

 

Po kontrole VO nadobudne účinnosť zmluva o dielo a projekt sa môže začať realizovať.  

Ing. Jozef Hlavatý, 17. 9. 2020
Autor: lukas

Dobrý deň, 

na stavbu už je vydané stavebné povolenie,  pripravujeme realizáciu stavby, ktorej ukončenie predpokladáme ešte v tomto roku.

Ing. Jozef Hlavatý, 8. 9. 2020
Autor: Jana

Dobrý deň,

 

od 7.9.2020 je obnovený pôvodný CP.

Ing. Roman Bohun, 7. 9. 2020
Autor: Michal

Dobrý deň,

Spadnuté konáre sa postupne zbierajú a spadnutý strom by mal byť do
konca týždňa odstránený.

Ing. Igor Pollák, 26. 8. 2020
Autor: Jiří Duchoň

Dobrý deň,
likvidácia odpadkov sa uskutočnila dňa 21.08.2020. Jednou z možností riešenia tohto problému je, že príslušníci MsP budú vykonávať hliadkovú činnosť aj v tejto lokalite.
 

Dobrý deň, 
príslušníci MsP samozrejme i v tejto lokalite vykonávajú hliadkovú a obchôdzkovú činnosť a snažia sa predchádzať znečisťovaniu. Problém s bezdomovcami je však veľmi ťažko riešiteľný a dlhodobo pretrvávajúci. Mestskí policajti sú často bezradní, nakoľko oznamy týkajúce sa bezdomovcov preverujú a riešia niekoľko krát denne. Občania ich nechcú nikde  - pred Tescom, za predajňou NAY, v parku pri ZŠ Mallého, pri bývalej VÚB, na Potočnej ulici, na lavičkách na sídlisku Dr. Clementisa, pri Zdravotnom stredisku Pod Hájkom, Za Bowling centrom na Vajanského ulici, v areály FNsP .... Skrátka bezdomovci vadia všade. Nocľaháreň je dlhšiu dobu takmer každý deň plno obsadená, čiže ani na nocľah nie je kde poslať bezdomovcov. Je už skoro pravidlom, že každý občan, alebo inštitúcia sa obráti na príslušníkov MsP, že každú
situáciu týkajúcu sa bezdomovcov "šibnutím čarovného prútika" vyriešia. Ale aj tí bezdomovci sú len ľudia a nie je možné ich "vyhnať", aby nikomu neprekážali. Sme si vedomí, že hygienické a sociálne návyky bezdomovcov vadia ostatným spoluobčanom a je to prirodzené. No samotná Mestská polícia nevyrieši tento problém. Môžeme prisľúbiť časté kontroly pri garážach na ulici Dr. Clementisa, no už teraz je zrejmé, že bezdomovci sa presunú na iné miesto, kde budú takisto vadiť svojim poňatím správania sa. 
 

Ing. Ján Špaček; kpt. Mgr. Ferdinand Mach, 25. 8. 2020
Autor: Eva Slavíčková

 

Dobrý deň,

 

Počas letnej sezóny 2020 je sprístupnených 12 kultúrnych pamiatok Skalice, počas víkendov (júl, august) od 10:00 do 18:00 hod.
 Počas posledného augustového víkendu 29. 8 – 30. 8. 2020 bude vstup do sprístupnených pamiatok bezplatný.

Pamiatky môžete navštíviť nielen cez letnú sezónu počas víkendov, ale tiež počas celého roka:

Rotunda sv. Juraja

Františkánsky kostol Sedembolestnej Panny Márie a kláštor

Dom kultúry

Farský kostol sv. Michala Archanjela a veža kostola

Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského

Ľadovňa

Mlyn bratov Pilárikových

Evanjelický kostol a veža 

Kostol Najsvätejšej Trojice milosrdných bratov 

Expozícia kníhtlače

 

Bližšie informácie: 

http://www.tikskalica.sk/sluzby-tik/prehliadka-pamiatok-3

Ing. Renáta Medňanská, 25. 8. 2020

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientské centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00