Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko je šesť mínus päť 
Autor: Marianna Buletsa

Dobrý deň,

ide o stavebné úpravy, na ktoré postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Ing. Jozef Moravec, 5. 11. 2021
Autor: Marianna Buletsa

Dobrý deň,

na montáž solárnych panelov, pokiaľ sa nezasahuje do statiky stavby stačí ohlásenie, pokiaľ dochádza k zásahu do statiky budovy, tak stavebným povolením.

 

Ing. Jozef Moravec, 25. 10. 2021
Autor: Marketa Černinova

Ďakujeme za informáciu,

o danej poruche sme informovaní, čakáme na dodanie náhradného dielu.

Ing. Igor Pollák, 13. 10. 2021
Autor: Ondrej Pavka

Dobrý deň,

na ul. Stračinská sú vo svietidlách VO inštalované ešte sodíkové
výbojky, ktoré sa už nevyrábajú a žiadnymi náhradnými zdrojmi už ani
nedisponujeme, preto SMM, s.r.o. plánuje v tejto lokalite zrealizovať
výmenu svietidiel za LED svietidlá a to ešte v tomto roku.

Ing. Igor Pollák, 6. 10. 2021
Autor: Dagmar

Dobrý deň.

Odpoveď na prvú otázku:

opraviť cyklotrasu zo Skalice do Holíča cez Kátov, bolo by možné opraviť aspoň rozbitú panelovú cestu za rybníkom? - spomínaný úsek panelovej cyklotrasy nie je v k.ú. Skalica, ale patrí už do k.ú. Vrádište. Prosím obráťte sa na Obecný úrad vo Vrádišti.

V súčasnosti sa pripravuje výstavba novej cyklotrasy Holíč - Skalica popri železničnej trati.

Odpoveď na druhú otázku: 

Pred priecestím zo strany cestnej komunikácie je dopravná značka "STOP", kde má každý zastaviť a presvedčiť sa, či neprichádza vlak a až potom môže prejsť cez železničný prejazd. Zo strany železničnej dopravy, mesto Skalica nemá v kompetencii spomaľovať železničnú dopravu.

 

Ing. Jana Slobodová, 29. 9. 2021
Autor: Lenka

Dobrý deň,

 

režim je rovnaký ako na základných školách. Každý žiak, ktorý prichádza na prvú vyučovaciu hodinu v týždni, odovzdá učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Marek Gula, 22. 9. 2021
Autor: Juraj Sedlák

Dobrý deň, 
veľkoobjemové kontajnere na objemný odpad budú pristavené v mesiacoch november a december. Presnejšie informácie (termíny, miesta uloženia) mesto Skalica zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému mesta (webová stránka mesta ...). 
 

Ing. Ján Špaček, 22. 9. 2021
Autor: Radek Suchovský

Dobrý deň, 
ďakujeme za váš podnet, 
Informáciu  o podobe loga a žiadosť o zvolanie zasadania predstavenstva som zaslala predsedovi združenia, ktoré bude v krátkom čase preverovať podnet pri najbližšom zasadaní. 
 

Mgr. Veronika Buc, PhD, 7. 9. 2021
Autor: Darina Smetanová

Dobrý deň,

v tomto týždni plánujeme realizovať zametanie detského ihriska Tornádo.
Ihriská v meste boli počas prázdnin upratované, ale nie v týždennom
režime, tak ako to bývalo, nakoľko tieto práce sú realizované skupinou
aktivačných pracovníkov a týchto je momentálne v porovnaní s
predchádzajúcimi obdobím nedostatok.

Ing. Igor Pollák, 6. 9. 2021
Autor: Lenka

Dobrý deň, 

 

vyhodnotenie súťaže "Do práce na bicykli" spolu so slávnostným zápisom je z dôvodu čerpania dovoleniek ocenených a zamestnancov úradu plánované na polovicu až koniec mesiaca september.

O presnom termíne budeme ocenených kontaktovať začiatkom mesiaca. 

 

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Sára Surová, 24. 8. 2021

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00