Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 3. 6. 2023

Novú komoru a predĺženie Baťovho kanála do rieky Moravy realizuje česká strana. Podľa posledných informácií by mala byť stavba ukončená do mája 2025.

Ing. Jozef Hlavatý

5. 6. 2023
Dátum vloženia: 14. 5. 2023

Dobrý deň. Prístup na facebookovú stránku Mesta Skalica nie je podmienený registráciou. Obsah je možné vidieť aj vtedy, ak nie ste užívateľom tejto sociálnej siete. Stránka je prístupná na odkaze: https://www.facebook.com/strankamestaskalica

Mgr. Chovanec

31. 5. 2023
Dátum vloženia: 25. 5. 2023

Dobrý deň,

detské ihrisko na Karvašovej ul. nie je dokončené. V priebehu najneskôr budúceho týždňa prebehne pokládka dopadovej plochy a následne môže byť ihrisko otvorené.

Ing. Pollák

31. 5. 2023
Dátum vloženia: 25. 5. 2023

Dobrý deň,

Na ul. Pelíškova a Záhradná bola kosba vykonaná dňa 26.4. Ďalšia kosba bude realizovaná od 30.5.2023

Ing. Pollák

31. 5. 2023
Dátum vloženia: 29. 5. 2023

Dobrý deň,

prírodné kúpalisko v Zlatníckej doline sa plánuje otvoriť od 30.6.2023.

S pozdravom

Ing. Pollák

29. 5. 2023
Dátum vloženia: 10. 5. 2023

Dobrý deň,

v priebehu dnešného dňa budú zberné nádoby na sklo vyvezené.

Ing. Ján Špaček

10. 5. 2023
Dátum vloženia: 27. 4. 2023

Dobrý deň.

Závory na danej cyklotrase sú otvorené z dôvodu častých úrazov cyklistov ku ktorým prichádzalo pri zatvorených závorách v minulosti. Zákaz vjazdu na túto cyklotrasu rieši  zákazové dopravné značenie pre motorové vozidlá, čo kontroluje mestská polícia.

Ing. Igor Pollák

 

4. 5. 2023
Dátum vloženia: 29. 4. 2023

Dobrý deň.

V nasledovných dňoch by sa malo na stavbe intenzívne pracovať - aj na rozšírení  a povrchu komunikácie .  Stavba by mala byť ukončená podľa aktuálnych termínov  v 20 týždni. 
Za pochopenie ďakujeme. 

Ing. Jozef Hlavatý

3. 5. 2023
Dátum vloženia: 22. 4. 2023

Dobrý deň,

v období marec - apríl prebiehali ukončovacie práce na dokončení ochranného oplotenia pomocného trávnatého ihriska, ktoré je s oplotením spojené s detským ihriskom a preto bolo detské ihrisko z bezpečnostných dôvodov uzavreté. Následne sme v apríli realizovali revíziu herných prvkov detského ihriska a  následne aj ich  porevízne opravy. Detské ihrisko plánujeme otvoriť  od 29.04.2023 a bude otvorené v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod.

Možnosť prebaľovania bábätiek bola naším Centrom voľného času so sídlom na ZŠ Mallého 2 ponúknutá už cca pred 4 rokmi, nakoľko vtedy prišiel prvý podnet, na ktorý sme ihneď reagovali s tým, že túto možnosť mamičkám ponúkame, máme na to priestor, aj prebaľovacie podložky, takže nie je problém, aby mamička k nám prišla a dieťa si prebalila. Táto služba je možná v čase 07:00 - 14:00 hodíny. O 14:00 hodine začína v CVČ  krúžková činnosť, kedy sú všetky priestory obsadené, takže táto služba je možná len v čase 07:00 - 14:00 hodiny.

Taktiež jeden prebaľovací kútik sa nachádza v obchodnom dome Tesco a dva prebaľovacie kútiky sa taktiež nachádzajú v ZOC MAX Skalica.

Ing. Igor Pollák

PaedDr. Dagmar Jůzková

28. 4. 2023
Dátum vloženia: 24. 4. 2023

Dobrý deň.

Práce na vnútrobloku sú prakticky ukončené, čaká sa na dodávku AB povrchu  na prístupovú komunikáciu. Na rokovaní zastupiteľstva 26.04.2023 bude ešte rozhodnuté, či bude rozšírený aj zostávajúci úsek cesty -  napojenie na ul. Hviezdoslavova. 
Za pochopenie ďakujeme. 

Ing. Jozef Hlavatý

25. 4. 2023

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00