Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko ma zdravý človek dohromady prstov na jednej ruke 
Autor: Anton Hulka
Dátum vloženia: 5. 9. 2019

Dobrý deň,

Na ul. Pelíškova bolo osadené dopravné značenie obmedzujúce parkovanie nákladných vozdiel. Dodržiavanie zákazu bude kontrolované príslušníkmi MsP štátnej polície. Rekonštrukcia ďalšej časti chodníkov na ul. Pelíškova bude realizovaná po schválení investície do rozpočtu mestským zastupiteľstvom v nasledujúcom období.

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Alzbeta
Dátum vloženia: 9. 9. 2019

Dobrý deň,

na rekonštrukciu komunikácie - realizáciu nového povrchu je potrebné vyčleniť a schváliť v rozpočte potrebné finančné prostriedky. Po vyčíslení potrebných nákladov navrhneme investíciu do rozpočtu v najbližšom možnom termíne.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Iveta
Dátum vloženia: 26. 9. 2019

Dobrý deň,

Mesto Skalica nepožiadalo o vybudovanie nabíjačky pre automobily, nakoľko nemá v tomto smere oprávnenie na podnikanie. V súčastnosti je vybudovaná nabíjacia stanica v areáli hotela sv. Ludmila a Mesto Skalica má ponuku od firmy na umiestnenie ďalších nabíjacích staníc. Po preverení technických možností - napojenia na el. sieť a nájdení vhodných lokalít môže firma nabíjacie stanice vybudovať. Mesto Skalica určite víta a podporí podobné aktivity.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Š.K.
Dátum vloženia: 26. 9. 2019

Dobrý deň,

údržbu verejného priestranstva, najmä kosenie trávnatých plôch zabezpečuje SMM s. r. o. prostredníctvom svojich pracovníkov alebo subdodávateľov. Za iniciatívu pri skrášľovaní okolia bytových domov sme vďační, ďakujeme, no podobné aktivity je potrebné prostredníctvom dôverníka alebo správcu /SKAL-CO/ nahlásiť, aby firma vedela, že má tieto úpravy rešpektovať. Poškodenie bolo pravdepodobne spôsobené neoznačením a nenahlásením týchto úprav. Za iniciatívu aj tak ďakujeme a prosíme podobné aktivity oznamovať a odsúhlasovať so správcom pozemku SMM s. r. o. resp. pracovníkmi MsÚ. Za nedorozumenie sa ešte raz ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Kromerinská
Dátum vloženia: 31. 10. 2019

Dobrý deň,

aktuálnu situáciu preveríme, zhodnotíme a navrhneme riešenie.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Zuzana Stašková
Dátum vloženia: 8. 11. 2019

Dobrý deň,

chodník na Bajanovej ulici je už opravený - na základe výzvy realizátor rozkopávky zjednal nápravu.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Zuzana
Dátum vloženia: 18. 10. 2019

Dobrý deň,

sveteľné čidlo bolo v ymenené za stále svetlo, ktorého zažínanie bude zabezpečovať zamestnanec školy. Škola však nezodpovedá za prípadné zhasínanie svetla žiakmi.

Marek Gula- riaditeľ ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica, 6. 11. 2019
Autor: Pavol Vdoviak
Dátum vloženia: 3. 11. 2019

Dobrý deň,

čerešne budú v najtmavšom mieste (v mieste vjazdu do garáží) po uvoľnení kapacít orezané.

Ing. Katarína Švorcová - oddelenie výstavby, 6. 11. 2019
Autor: Norbert Hübner
Dátum vloženia: 4. 11. 2019

Dobrý deň,

súčasný trh poskytuje množstvo aplikácií na komunikáciu medzi samosprávou a občanmi. Aktuálne mesto Skalica zapracováva komplexnejší a plne funkčný komunikačný nástroj, ktorého súčasťou bude aj zadávanie podnetov občanmi (podobne ako v "odkaze pre starostu"). Predpokladané predstavenie služby verejnosti je v pláne v prvej polovici roku 2020.

Mgr. Juraj Spáčil - poverený vedením oddelenia všeobecnej správy, 6. 11. 2019
Autor: Kristina k
Dátum vloženia: 4. 9. 2019

Dobrý deň,

v rámci projektu obnova vnútrobloku na ul. Mallého sa plánuje obnova chodníkov, spevnených plôch a vybudovanie ihriska pri MŠ Hviezdoslavova. V obnove vnútroblokov a výstavbe ihrísk budeme v rámci finančných možností pokračovať.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 18. 10. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple