Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí bežné auto 
Autor: Juraj

Dobrý deň,

1)  muškáty sú objednané, povesené budú v druhej polovici mája.Rovnako v druhej polovici mája budú vysadené kvetinové záhony v parku na ul. Štefánikova a mobilné kvetináče na námestí a na ul.Štefánikova

2) údržba okrasnej kríkovej zelene v stredovom kruhu okružnej križovatky na ul. Štefánikova bude vykonaná v mesiaci máj

3) fontána na námestí bude spustená začiatkom mája, ešte stále hrozia ranné prímrazky.

4) plánujeme v rámci možností rozpočtu postupne realizovať opravy lavičiek

5) burina na chodníkoch, krajniciach a čiastočne aj parkovacích miestach v celej CMZ bola postriekaná v týždni 19.-25.4.

6) stĺpiky/laná na Rotunde a Kalvárii sa opravujú/vymieňajú podľa potreby. Buď si všimneme sami, alebo hlásia MsP, alebo občania. Burina v schodíkoch sa odstarňuje podľa voľných kapacít aktivačných pracovníkov. Štrk je potrebné doplniť, naplánované na jarné mesiace 2021

7)všetko verejné osvetlenie v meste je kontrolované pravidelne a opravované v rámci možností v čo najkratšom čase

8)fontána na Potočnej ulici bude spustená po vykonaní revízie zariadení a prípadne ich oprave. Upozorňujeme však, že uvedená technológia nie je spustená ako atrakcia pre deti, nakoľko sa do vody pridáva chlór na udržanie kvality vody v systéme.

 

Ing. Igor Pollák, 30. 4. 2021
Autor: Nataša Vilckova

Dobrý deň,

 

otvárajú sa od 1. 5. 2021

Ing. Jozef Hlavatý, 30. 4. 2021
Autor: Jan Hrasko

Dobrý deň,

rozhodnutím zriaďovateľa bolo školné odpustené za mesiace január a marec 2021 v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR spojenej s rozhodnutím a odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom COVID - 19.
V mesiaci február bolo umožnené navštevovať MŠ všetkým deťom bez obmedzení. V prípade, ak bolo dieťa v tomto  období choré počas 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní a zákonný zástupca si požiadal o odpustenie platenia príspevku, bol mu tento príspevok odpustený.

Mgr. Oľga Luptáková, 30. 4. 2021
Autor: Tobias Balogh

Dobrý deň,

VZN o miestnych komunikáciách v meste Skalica neumožňuje fyzickým ani právnickým osobám prenajať si bez úhrady alebo za úhradu parkovacie miesto v meste Skalica. Na vyhradenie parkovacieho miesta má nárok len ZŤP, ktorý vlastní parkovací preukaz.

Ing. Roman Bohun, 26. 4. 2021
Autor: Klaudia

Pekný deň,
vo veci stanovenia podmienok, resp. zákazu otvorenia prevádzok počas pandémie COVID  nie sú kompetentné mestá a obce.
Odporúčame sa s otázkou obrátiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
 

Ing. Emil Vajla, 8. 4. 2021
Autor: Anna

Dobrý deň, 
pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov na objemný odpad a na komunálny odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok sa začne postupne od 12.apríla podľa harmonogramu, ktorý bude uvedený v informačnom systéme mesta (webová stránka mesta, Záhorácke rádio ...). 

Ing. Ján Špaček, 6. 4. 2021
Autor: Alex

Dobrý deň,

verejné priestranstvo okolo domu Mallého č.16, 18 musí dať do pôvodného stavu firma , ktorá realizovala zateplenie objektu .  Finančné prostriedky na rekonštrukciu komunikácie, ktorá je v zlom technickom stave navrhneme na zapracovanie do rozpočtu mesta v najbližšom možnom termíne . V prípade nepriaznivej finančnej situácie bude komunikácia  vyspravená v rámci opravy výtlkov v jarných mesiacoch.

 

Ing. Jozef Hlavatý, 29. 3. 2021
Autor: Anonym

Dobrý deň, Mestská polícia kontroluje a rieši občanov i v tomto priestore. V tomto bude i naďalej pokračovať. Týchto miest je však v meste Skalica viacero a problémov, ktoré denne MsP rieši v súvislosti s dodržiavaním resp. nedodržiavaním nariadení a opatrení vlády SR, či ÚVZ je tiež  neúrekom. Preto by som Vás požiadal o pomoc pri riešení problému  tým, že zavoláte na bezplatnú linku 159 (môžete samozrejme i anonymne) v čase páchania protiprávneho konania a príslušníci MsP toto budú môcť operatívne vyriešiť.
 

Mgr. Ferdinand Mach, 29. 3. 2021
Autor: Anonym

Dobrý deň,

 

Materská škola Skalica vyučuje na všetkých svojich elokovaných pracoviskách prezenčne, nie dištančne. Na elokovanom pracovisku, na ktorom sa vyskytlo ochorenie COVID 19, je z tohto dôvodu uzatvorená prevádzka a zamestnanci nepracujú, lebo sú v karanténe. Ani jedno elokované pracovisko našej MŠ nezasiela rodičom domáce úlohy cez internet, lebo vyučujeme prezenčne. Na webovej stránke našej MŠ www.ms.skalica.sk v achrchíve máme zverejnený zásobník pracovných listov a aktivít, ktorý sme zverejnili ešte minulý rok o tomto čase, keď boli školské zariadenia  zatvorené dva a pol mesiaca z rozhodnutia vlády. Rodičia, ktorí majú záujem môžu s týmito pracovnými listami pracovať doma s deťmi. Taktiež na vyžiadanie rodiča dávame predškolákom domov pracovné zošity, ktoré v materskej škole používame, aby sa deti mohli doma vzdelávať. Prevádzka na EP MŠ Hurbanova bude zasa obnovená 24.03.2021.

Mgr. Oľga Luptáková, 23. 3. 2021
Autor: Katarína a Norbert Stupavský

Dobrý deň, hliadka MsP tento priestor na ulici Pod hájkom opakovane skontroluje. Zároveň by sme Vás požiadali o súčinnosť. Pokiaľ budete svedkom porušovania verejného poriadku, ohláste to na linku 159 alebo 158 (samozrejme môžete i anonymne).

Mgr. Ferdinand Mach, 23. 3. 2021

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00