Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko je jedna plus jedna 
Autor: EvaJanekov
Dátum vloženia: 7. 6. 2019

Dobrý deň, v lokalite Jazerné pole Mesto Skalica nevlastní vhodný pozemok, na ktorom by sa dalo realizovať detské íhrisko. Bude potrebné nájsť vhodný pozemok od súkromného vlastníka odkúpiť a vybudovať v lokalite detské íhrisko. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 19. 6. 2019
Autor: Tomas
Dátum vloženia: 10. 6. 2019

Mesto Skalica už požiadalo o stanovisko k určeniu dopravného značenia Okresný dopravný inšpektorát. Po vybavení potrebnej legislatívy bude na časti daného úseku osadená dopravná značka Zákaz státia.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja, 19. 6. 2019
Autor: Jozef
Dátum vloženia: 12. 6. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za podnet, preveríme situáciu a vykonáme nápravu. 

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ spoločnosti SMM, s.r.o., 19. 6. 2019
Autor: TomS
Dátum vloženia: 9. 6. 2019

Dobrý deň, úprava pieskovísk, doplnenie a výmena piesku sa začína v týchto dňoch. 

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ SMM, s.r.o., 11. 6. 2019
Autor: Marta
Dátum vloženia: 17. 5. 2019

Dobrý deň, zelené plochy v meste sú rozdelené na sektory, v ktorých sa vykonáva údržba zelene. V uliciach u rodinných domov sú takéto sektory len na rohoch ulíc, kde mesto kosí dlhšiu stranu popri domoch. Podobná siutácia je aj v lokalite na ulici Suchý riadok. V prípade, že mesto rozhodne o zmene tejto filozofie, zmeníme rozsah kosenia v zmysle tejto zmeny. 

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ SMM, s.r.o., 7. 6. 2019
Autor: MB
Dátum vloženia: 2. 6. 2019

Dobrý deň, na väčšiu opravu, prípade rozšírenie komunikácie na ul. Psíky je nutné zapracovať do rozpočtu Mesta Skalica potrebné finančné prostriedky. V rozpočte na rok 2019 nie sú finančné prostriedky na rekonštrukciu cesty na ul. Psíky schválené. Situáciu sa budeme snažiť dočasne riešiť opravou najkritickejších miest. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 7. 6. 2019
Autor: PatrikLipovsky
Dátum vloženia: 3. 6. 2019

Dobrý deň, na ul. Koreszkova je v súčasnosti max dovolená rýchlosť 50 km/h, je to ulica patriaca k hlavným dopravným tepnám mesta. Na povinnosť dodržiavať rýchlosť v obci upozorňuje aj informatívny radar pri križovatke s Duklianskou ulicou (vstup do mesta od Mokrého Hája). Každý vodič musí prispôsobiť svoju jazdu dopravnému značeniu, ako aj aktuálnej dopravnej situácii na ulici. Priechody pre chodcov sú vo večerných a nočných hodinách nasvietené intenzívnym osvetlením, úpravy nasvietenia boli realizované v roku 2017. Na danej ulici dopravný inšpektorát neodporúča zníženie rýchlosti. Na tomto úseku ulice ako i v iných častiach mesta Skalica vykonáva dopravná polícia nepravidelné kontrolné merania rýchlosti, v čom bude i naďalej pokračovať. 

Ing. Lenka Nogová - oddelenie výstavby, 5. 6. 2019
Autor: Elena
Dátum vloženia: 4. 6. 2019

Dobrý deň, predbežný termín opravy mosta a uzávierky cesty Holíč - Hodonín je tak ako sme už avizovali 07.10.2019. K uvedenej oprave zvoláva SSC Bratislava pracovné stretnutie v mesiaci jún. Po tomto stretnutí poskytneme presnejšie informácie. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 7. 6. 2019
Autor: Jaroslava
Dátum vloženia: 5. 6. 2019

Dobrý deň, SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica v súčasnosti nevykonáva postrek buriny na trávnatých plochách na sídlisku Lúčky, ani v iných častiach mesta. Sídlisko Lúčky bezprostredne susedí s poľnohospodárskou pôdou obráanou ROD Skalica. O tom, či ROD Skalica vykonáva na úsekoch s poľnohospodárskymi plodinami nejaký postrek, informácie nemáme.

Katarína Chovancová - Správa mestského majetku, 7. 6. 2019
Autor: LubicaKarasova
Dátum vloženia: 6. 6. 2019

Dobrý deň, nemáme informáciu o skutočnosti, že by spoločnosť Kaufland o výstavbu v meste Skalica požiadala.  V súčasnosti prebieha stavebné konanie na výstavbu obchodného centra Shopping centrum Skalica v priestore pred supermarketom TESCO. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 7. 6. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple