Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 23. 6. 2022

Dobrý deň, 

na podnet Mestskej polície Skalica vykonáva spoločnosť SMM s.r.o. Skalica postupné preznačenie parkovísk v súlade s novou vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorá nadobudla účinnosť 30.03.2022. Výmena značenia sa vykonáva najmä z dôvodu obmedzenia parkovania dodávkových vozidiel na verejných parkoviskách. Takto preznačené bude v najbližšej dobe i parkovisko pri bytových domoch na ulici L. Svobodu č. 19 až 27. V súčasnej dobe nie je možné parkovanie dodávkových vozidiel na konkrétnom parkovisku riešiť v súlade s platným a účinným zákonom , nakoľko dopravné značky, ktorými je parkovisko opatrené označujú: "Parkovisko - kolmé alebo šikmé státie". K veci ešte dodávam, že MsP Skalica v roku 2021 riešila 585 priestupkov spáchaných porušením zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej doprave. Priestupkov týkajúcich sa porušenia vyhradeného parkovania bolo riešených 73.

Mgr. Ferdinand Mach, 28. 6. 2022
Dátum vloženia: 15. 6. 2022

Dobrý deň,

pracovný čas na stavbách mesto neschvaľuje.  Stavba nesmie v zmysle platných právnych predpisov porušovať nočný kľud. Na stavbe sa v nočných hodinách nepracuje, cez víkend sa pracuje občas vzhľadom na prísne termíny realizácie.  Stavebné práce na hrubej stavbe a vonkajších spevnených plochách by mali byť podľa investora dokončené do polovice septembra, celá stavba potom v priebehu októbra. Žiadame preto aj za investora o toleranciu a trpezlivosť. 
Ďakujeme.

Ing. Jozef Hlavatý, 16. 6. 2022
Dátum vloženia: 16. 6. 2022

Dobrý deň,

 

na ul. Pelíškova je pre prípadnú výstavbu poschodového parkovacieho domu resp. garážového domu rezervovaná plocha.  Nakoľko stavba poschodového parkovacieho domu je finančne náročná investícia, je potrebné vyčleniť príslušné finančné prostriedky z rozpočtu mesta alebo ponúknuť na realizáciu  prípadnému investorovi. 
Vzhľadom na vývoj počtu automobilov bude takáto investícia v budúcnosti v tejto lokalite nevyhnutná. 
 

Ing. Jozef Hlavatý, 16. 6. 2022
Dátum vloženia: 16. 6. 2022

Dobrý deň, 
bolo by vhodné telefonicky, alebo osobne prísť vec oznámiť, prípadne skonzultovať na Mestskú políciu Skalica.  Neviem v tomto prípade hneď reagovať a poradiť, nakoľko z e-mailu nie je možné identifikovať, aké problémy susedia oznamovateľovi spôsobujú.
 

Mgr. Ferdinand Mach, 16. 6. 2022
Dátum vloženia: 4. 6. 2022

 

Dobrý deň,

v súčasnosti mesto Skalica neposkytuje príspevok na obnovu objektov v pamiatkovej zóne.

Ing. Jozef Hlavatý, 6. 6. 2022
Dátum vloženia: 31. 5. 2022

Dobrý deň,

 

pri výbere lokality pre vybudovanie detského inkluzívneho ihriska "Rodinka" bolo nutné brať do úvahy viacero faktorov:

- lokalizácia pozemku v intraviláne mesta, 

- vlastníctvo pozemku Mestom Skalica, 

- dostatočná veľkosť pozemku, 

- čo najviac rovinatý terén, 

- minimálna prítomnosť drevín,  

- prítomnosť čo najmenšieho množstvá sietí na danom pozemku. 

 

V rámci mesta Skalica je pozemkov, ktoré by spĺňali vyššie uvedené parametre, minimum. Niektoré pozemky, ktoré aj spĺňajú tieto parametre, sú vyčlenené na iné investičné aktivity.

 

Po zvážení všetkých možností nám vyšlo ako najvhodnejšie riešenie umiestnenie ihriska na pozemku na sídlisku Trávniky pri trafostanici. Pri výbere sme brali do úvahy aj skutočnosť, že kopec, ktorý sa na sídlisku nachádza je počas zimných mesiacov využívaný deťmi na sánkovanie. Z tohto dôvodu sme sa snažili všetky herné prvky umiestniť čo najďalej od kopca, aby bol dojazd pri sánkovaní čo najdlhší.  

 

Ing. Michal Čunderlík, 1. 6. 2022
Dátum vloženia: 10. 5. 2022

Dobrý deň,

pieskoviská v meste by sa mali začať postupne vymieňať od budúceho týždňa. Je pravdepodobné, že pieskoviská na Trávnikoch budú vymieňané medzi prvými. Výkaly od mačiek však nedokážeme ovplyvniť, aj keď sa piesok vymení.
 

Ing. Igor Pollák, 13. 5. 2022
Dátum vloženia: 9. 5. 2022

Dobrý deň,

lavičky sa momentálne opravujú, po natretí a výmene drevených častí budú
na ihrisko vrátené.

Ing. Igor Pollák, 11. 5. 2022
Dátum vloženia: 23. 3. 2022

Dobrý deň,

Mesto Skalica nemá VZN upravujúce chov mačiek.
Žiadne právne predpisy SR neupravujú práva a povinnosti s ohľadom na "pohyb" mačiek.

Mgr. Marek Vyskoč, 28. 4. 2022
Dátum vloženia: 22. 4. 2022

Dobrý deň,

momentálne neevidujeme viacero požiadaviek na nedostatočnú kapacitu lavičiek na autobusovej zastávke. Podľa našich informácií je ich tam 11 ks a počet je dostatočný. Ak však pribudnú ďalšie podnety na nedostatočnú kapacitu lavičiek, prepošleme podnet kompetentným, aby sa s touto problematikou zaoberali.
 

28. 4. 2022

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00