Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 20. 4. 2022

Dobrý deň, 

ďakujeme za Váš podnet. Čo sa týka umiestnenia QR kódu v rozhodnutiach, do budúcna budeme kontaktovať správcu systému, či je možné jeho umiestnenie mimo stredu strany. 

 

Ing. Tatiana Šteflíková, 20. 4. 2022
Dátum vloženia: 20. 4. 2022

 

Dobrý deň,

MŠ Skalica Dr. Clementisa 59 je len jedna materská škola a má 5 elokovaných pracovísk. Žiadosť o prijatie do MŠ sa teda podáva len jedna a v prihláške sa vyplní konkrétne elokované pracovisko. V Skalici je ešte i súkromná materská škola, tam je potrebné dať žiadosť o prijatie do MŠ zvlášť. Všetky potrebné informácie k zápisu do MŠ nájdete na webovej stránke ms.skalica.sk. Taktiež sú tam i kontaktné údaje a pokyny, ako žiadosť vyplniť. V prípade nejasností a ďalších otázok kontaktujte MŠ telefonicky / 6903315 / , alebo mailom / skola@mesto.skalica.sk /.  

Mgr. Oľga Luptáková, 20. 4. 2022
Dátum vloženia: 10. 3. 2022

Dobrý deň,

z rozhodnutí, ktoré vydal okresný úrad Skalica vyplýva, že výrub uskutoční žiadateľ. Náhradná výsadba v tomto prípade nebola určená, nakoľko išlo o suché stromy. 

Ing. Katarína Švorcová, 17. 3. 2022
Dátum vloženia: 13. 3. 2022

Dobrý deň, 

Dobrý deň,

na zriadenie vjazdu na parcelu registra C 2976/2  bola udelená výnimka, nakoľko na nehnuteľnosti  p.č.  2950, 2952, 2976/2  nie je možný iný prístup vozidlom,  ani z ulice Horská.

Ing. Jozef Hlavatý, 15. 3. 2022
Dátum vloženia: 3. 3. 2022

Dobrý deň,

k výmene svietidiel na ul. Karvašova Mesto Skalica prostredníctvom našej spoločnosti pristúpilo z dôvodu, že LED osvetlenie je energetickyúspornejšie a zároveň z dôvodu, že pôvodné sodíkové výbojky inštalované v pôvodných svietidlách sa z nariadenia EK už nevyrábajú

- výmena svietidiel na časti ul. Karvašova prebehla podľa plánu, nakoľko časť ul. Karvašova a ul. Šrobárova boli posledné časti v meste, kde táto výmena nebola uskutočnená (v iných častiach mesta Skalica bola výmena za LED osvetlenie vykonaná v období 11/2016-2/2017) - vymenené teda boli nie žiarovky/výbojky, ale celé svietidlá - pôvodné
sodíkové za LED-kové

- nie je pravda, že sú žiarivo biele, ale je pravda, že svietia inou farbou. Farebná teplota pôvodných sodíkových výbojok bola 2000-2700 K (dané použitým plynom, farebne viac k červenému spektru), pri LED osvetlení je farebná teplota štandardne 2700-3500 K, teda viac k modrému spektru

- nie je pravda, že stožiare verejného osvetlenia na ul. Karvašova 12,14 sú umiestnené 1 m od okien/budovy. Zo strany od parkoviska je táto vzdialenosť cca 4 m, z opačnej strany bytovky cca 2 m.

- naša spoločnosť môže  čiastočne zatieniť predmetné svietidlo pred vchodom Karvašova 14 (vzdialené od budovy/okien cca 2m), ale v prípade, že toto čiastočné zatienenie svietidla obmedzí osvetlenie príslušnej časti verejného priestranstva, budeme nútení zatienenie odstrániť

- zatienenie svietidla bolo vykonané dňa 4.3.2022

Ing. Igor Pollák, 8. 3. 2022
Dátum vloženia: 1. 3. 2022

Dobrý deň,

mesto Skalica nemá žiadne funkčné kryty civilnej ochrany. Bližšie informácie o systéme CO sú na internej stránke mesta.

Bc. Peter Kazinota, 4. 3. 2022
Dátum vloženia: 1. 3. 2022

Dobrý deň,

podľa § 11 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Z tohto dôvodu Vám bližšie informácie súvisiace s Vašou otázkou radi poskytneme  a zodpovieme osobne v kancelárii č. 225 (ekonomické odd., poplatky za komunálny odpad) na mestskom úrade.

 

Ing. Silvia Hájniková, 4. 3. 2022
Dátum vloženia: 27. 1. 2022

Dobrý deň,

spoplatnenie resp. odkupovanie parkovacích miest na sídliskách súčasnosti v Skalici nie je možné a ani sa zatiaľ s touto možnosťou neuvažuje. V súvislosti so zmenou cestného zákona, ktorá zakazuje státie na chodníkoch, mesto Skalica plánuje vytipovať  a označiť niektoré miesta na chodníkoch, na  ktorých bude státie (parkovanie ) naďalej povolené,   na ostatných chodníkoch bude státie zakázané v zmysle príslušnej novely zákona. 

Ing. Jozef Hlavatý, 14. 2. 2022
Dátum vloženia: 28. 1. 2022

Dobrý deň,

na ulici Potočná je niekoľko parkovacích miest vyhradených pre ZŤP. Aj v okolí  uvedenej lekárne na obidvoch stranách ulice Potočná, ďalej potom pri poisťovni Dôvera , v spodnej časti  ul. Potočnej pred Poštou a potravinami Jednota. 

Ing. Jozef Hlavatý, 14. 2. 2022
Dátum vloženia: 31. 1. 2022

Dobrý deň,

kanalizácia v meste Skalica je v správe a majetku BVS a.s. Bratislava, ktorá vykonáva opravy a údržbu kanalizačnej siete v meste. Vašu požiadavku preto postúpime kompetentným pracovníkom BVS a.s. 

Za porozumenie ďakujeme.

Ing. Jozef Hlavatý, 14. 2. 2022

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00