Menu

Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 14. 7. 2023

Dobrý deň,  nevyhnutnú časť konára 30-50 cm , ktorá zasahuje do fasády resp. okna je možné odstrániť (odstrihnúť - nie lámať) - v prípade, že je to možné priamo z bytového domu. 
Pokiaľ sa jedná o väčšie  konáre, je nutné orez realizovať  odbornou firmou . V najbližších dňoch pošleme na miesto pracovníka , ktorý zhodnotí situáciu na mieste .

Ing. Jozef Hlavatý, 18. 7. 2023
Dátum vloženia: 13. 7. 2023

Mesto Skalica plánuje postupne obnoviť všetky prítsrešky na autobusových zástavkach. V súčasnosti máme spracovaný projekt na zástavky na Korezskovej (zástavka smer Mokrý háj) a na Mallého ul. (pri daňovom úrade) . Požiadali sme o dotáciu na uvedenú investíciu a čakáme na vyrozumenie. V prípade pozitívneho vybavenia žiadosti by sa mala výmena prístreškov uskutočniť ešte tento rok.
 

Ing. Jozef Hlavatý, 14. 7. 2023
Dátum vloženia: 6. 7. 2023

Dobrý deň, 

v súčasnej dobe dovoz zbernej nádoby nie je zahrnutý v cene miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V prípade, že nie je možnosť si doviezť zbernú nádobu, je možné si jej dovoz objednať u spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o., Skalica (cena za dovoz - 3 €).

Ing. Ján Špaček

13. 7. 2023
Dátum vloženia: 9. 7. 2023

Dobrý deň.

Živý plot je už znížený do takej úrovne, aby bol zabezpečný dostatočný rozhľad v danej križovatke.

Ing. Katarína Švorcová

13. 7. 2023
Dátum vloženia: 14. 6. 2023

Dobrý deň,
správny názov ulice v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica je "D. Jurkoviča"

Mgr. Marek Vyskoč

6. 7. 2023
Dátum vloženia: 3. 7. 2023

Dobrý deň.

Hlavné stavebné práce budú prebiehať určite až po sezóne - po vypustení kanála. Je pravdepodobné, že počas výstavby bude prejazd cez stavbu obmedzený.
O možnostiach prepojenia oboch strán BK  počas výstavby ako aj  po realizácii budeme rokovať z českou stranou.

Ing. Jozef Hlavatý

 

4. 7. 2023
Dátum vloženia: 20. 6. 2023

Dobrý deň.

V tejto veci sme oslovili Štátnu ochranu prírody a krajiny SR. Podľa ich odborného výkladu sa zrejme jedná o mláďatá myšiarky ušatej. Tie sa po opustení hniezda rozliezajú do okolia a na konároch, niekedy aj na zemi v blízkosti posedávajú a pískaním privolávajú rodičov, aby ich prišli dokŕmiť. Obvykle do dvoch týždňov by mali byť úplne samostatné a letuschopné, a na lokalite by už mal byť kľud.

Odchytávanie nie je dobrý nápad, iba ak by boli na zemi, tak je dobré ich vyložiť na nejaký konár mimo dosahu psov a mačiek, nie však ďaleko, aby ich rodičia dokázali nájsť a dokŕmiť.

Ing. Katarína Švorcová

3. 7. 2023
Dátum vloženia: 29. 6. 2023

Dobrý deň.

Výška živého plotu na ul.Mallého v úseku od križovatky s cestou na ul. Mazúrova v dĺžke cca 15-20 m sa špeciálne upravuje na nižšiu výšku v intervale 4-6 týždňov tak,  aby bol v smere na Holíč dostatočný rozhľad z bielej stopčiary.  

Situáciu budeme naďalej sledovať a živý plot upravovať podľa potreby. 

Ing. Jozef Hlavatý

30. 6. 2023
Dátum vloženia: 22. 6. 2023

Dobrý deň.

Porucha bola odstránená.Ing. Igor Pollák
 

28. 6. 2023
Dátum vloženia: 20. 6. 2023

Dobrý deň.

Chodník pred  vchodom Mallého č.16 nerealizovalo mesto Skalica ani SMM s.r.o.

Ale je zrejmé že : 

1. chodník je nekvalitne zrealizovaný na nevhodnom a nezhutnenom podklade

2. poškodenie bolo spôsobené zrejme vozidlom otáčajúcim sa na chodníku pre peších 

Odporúčame : reklamovať chodník dodávateľovi stavebných prác (bol realizovaný s obnovou bytovky), resp identifikovať toho, kto poškodenie spôsobil a vyzvať aby zjednal nápravu. 

 

Po obdržaní informácií o výsledku vášho zistenia mesto prehodnotí svoj ďalší postup .

Ing. Jozef Hlavatý

27. 6. 2023

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00