Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko má zdravý človek dohromady prstov na oboch rukách 
Autor: Zuzana
Dátum vloženia: 11. 9. 2019

Dobrý deň,

zákaz státia na ul. Vally bol realizovaný na odporúčanie Odboru dopravnej inšpekcie Skalica z dôvodu zvýšenia bezpečnosti najmä v ranných hodinách, kedy deti často vybiehali spoza parkujúcich áut, čím vznikali veľmi nebezpečné situácie. Zastavenie vozidiel je možné pozdĺž areálu ZŠ Strážnická, odkiaľ deti prejdú bezpečne po chodníku priamo do areálu školy. V mesiaci október budú na ul. Na skale realizované nové 4 parkovacie miesta.

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 24. 9. 2019
Autor: Kukumbergová
Dátum vloženia: 22. 9. 2019

Dobrý deň,

Situácia na ul. Karvašova je pomerne zložitá - všetky okolité pozemky sú v majetku fyzických alebo právnických osôb. Mesto Skalica vlastí len pozemky pod a v bezprostrednom okolí bytových domov. Hľadáme možnosti umiestnenia a realizácie malého detského ihriska v rámci sídliska, prípadne vykúpiť niektorý z priľahlých pozemkov. Návrh na realizáciu ihriska predložíme na zapracovanie do budúcoročného rozpočtu. V rámci budúceho roka tu budeme taktiež realizovať výsadbu stromov. Aktivitu obyvateľov sídliska vítame.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 18. 10. 2019
Autor: Jiří Duchoň
Dátum vloženia: 26. 9. 2019

Dobrý deň, 

predmetná nelegálna skládka bude odstránená v termíne do 22.10.2019.

Ján Špaček-oddelenie výstavby, 18. 10. 2019
Autor: Bartosova
Dátum vloženia: 14. 10. 2019

Dobrý deň,

o uvedenom probléme vieme a riešime ho. V danej lokalite je porucha na káblovom vedení v zemi, ktorú sa zatiaľ nepodarilo identifikovať, nakoľko sa objavuje sporadicky a len pri daždivom počasí. Poprosíme o trpezlivosť. Budeme sa snažiť o čo najrýchlejšie možné vyriešenie. 

Ďakujeme za pochopenie

Katarína Chovancová - referent VPP, 15. 10. 2019
Autor: Jana
Dátum vloženia: 3. 10. 2019

Dobrý deň,

na verejnom osvetlení, ktorého dodávateľom je spoločnosť ARS je porucha, ktorú sme dodávateľovi reklamovali. Aktuálne je verejné osvetlenie provizórne sprevádzkované a porucha sa odstraňuje.

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ SMM, 10. 10. 2019
Autor: Zuzana Poláková
Dátum vloženia: 4. 10. 2019

Dobrý deň,

prevádzka kultúrneho domu vyžaduje značné finančné náklady, ktoré sa premietli do schváleného cenníka, ktorý je platný. Bohužiaľ, nie je možné, aby sme prevádzkovali kultúrny dom bez prispenia tých, ktorí ho využívajú. Pevne verím, že to pochopíte a budú uvedené skutočnosti akceptované. Bude mi cťou, ak sa Vaša slávnostná udalosť uskutoční v našom kultúrnom dome.

konateľ SMM, 10. 10. 2019
Autor: Kristina k
Dátum vloženia: 4. 9. 2019

Dobrý deň,

soľná jaskyňa bola vybudovaná spolu so zariadením JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov z finančných prostriedkov EÚ. V rámci udržateľnosti projektu, ktorá je ešte stále v monitorovaní, je režim sprístupnenia verejnosti obmedzený. Po jej skončení plánujeme cielenú propagáciu.

PhDr. Martina Štepanovská, PhD., riaditeľka Zps Skalica, 24. 9. 2019
Autor: anna pikulikova
Dátum vloženia: 10. 9. 2019

Dobrý deň, pani Pikulíková.

Doposiaľ sme neprijali žiadny iný podnet na parkovanie pred kvetinárstvom na ulici Vajanského. Vodiči pri parkovaní musia dodržiavať zákon č. 8/2009 o cestnej premávke, ktorý podľa § 25 ods. 1, písm. q s odkazom na § 52 ods. 2 vymedzuje, za akých podmienok môžu vodiči parkovať na chodníku. Pri zastavení a státí musí zostať vždy voľný chodník pre chodcov o šírke 1,5 m. Policajti MsP budú nepravidelne kontrolovať, či vodiči toto ustanovenie zákona o cestnej premávke dodržujú i na tomto mieste. Pokiaľ sa potvrdí Vami popisovaný problém s parkovaním, určite budeme uvažovať o vyznačení spôsobu parkovania.

 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 24. 9. 2019
Autor: Lenka
Dátum vloženia: 23. 9. 2019

Dobrý deň,

Nájdené veci na území mesta Skalica sa odovzdávajú na mestskej polícii. Vzhľadom na počet nálezov sa zastavte osobne, z dôvodu bližšej špecifikácie

Ing. Hana Tomšová, 24. 9. 2019
Autor: Ingrid Moleková
Dátum vloženia: 4. 9. 2019

Dobrý deň,

Mesto Skalica a Mestská polícia vníma problém s cyklistami jazdiacich po chodníkoch dlhšiu dobu. Určite sa do budúcnosti uvažuje o tom, aby boli na chodníkoch oddelení chodci od cyklistov tak, aby neprichádzalo ku kolíznym situáciám. Bolo by v tomto prípade ale potrebné ešte o nejaké decimetre rozšíriť stávajúce chodníky, aby mohli byť vytvorené pruhy oddeľujúce chodník od cestičky pre cyklistov. Toto opatrenie by však stálo určité financie a hlavne by sa dalo uplatniť iba na širokých chodníkoch, ako je ten spomínaný na Koreszkovej ulici. Je pravdou že osoby nad 10 rokov nemôžu využívať chodníky na jazdu bicyklom. O tomto pojednáva § 55 (Osobitné ustanovenia o cyklistoch) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Riešenie tohto ustanovenia citovaného zákona však príslušníci MsP nemajú zaradené vo svojich kompetenciách,
môžu ho prejednávať iba policajti štátnej polície - Obvodné oddelenie Policajného zboru Skalica a Odbor dopravnej polície OR PZ Skalica. Na túto problematiku sme kolegov na spoločných jednaniach v súvislosti s bezpečnosťou v doprave opakovane upozorňovali. Bolo by asi vhodné, aby podnety na štátnu políciu ohľadom cyklistov jazdiacich na chodníkoch boli adresované i smerom od občanov nášho mesta. 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 23. 9. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple