MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí motorka 

Stránka

Tomáš Chovanec: Dobrý deň.Chcel by som sa spýtať či sa bude riešiť prístup ku zastávke MHD na ulici Široká.Skaličania,ktorí bývajú na Krivých Kútoch musia niekedy prejsť cez cestu aj 4 či 5 krát než prídu na túto zastávku.Pripominam absenciu prechodov pre chodcov aj na neprehľadnej križovatke so Suchým Riadkom, školákov, ktorí využívajú služby MHD a niektorých vodičov, ktorím pravidlo pravej ruky,či značka daj prednosť vjazde nič nehovorí.Nebezpečenstvo tohto miesta by tiež vyriešilo napojenie na obchvat mesta z časti Krivé Kúty.Ak chceme odľahčiť dopravu v meste mali by byť pristupné služby MHD,aby rodičia detí radšej nevozili autom do škôl.Tiež vybudovanie cyklokoridora mestom a podobne.Len ďalšie parkovacie miesta dopravnú situáciu nevyriešia.Ďakujem za odpoveď (Vložené 10.02.2019)

Dobrý deň, chýbajúci chodník na konci ul.Široká navrhujeme zrealizovať ešte v jarných mesiacoch tohoto roku tak aby bol chodník od zastávky MHD v smere do Krivých kútov priebežný a chodci nemuseli prechádzať zbytočne cez cestu. Čo sa týka priechodov pre chodcov každoročne sa prehodnocuje potreba existujúcich resp. zriadenie nových priechodov . Tieto návrhy je nutné odsúhlasiť s dopravným inšpektorátom a v neposlednom rade vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky na realizáciu priechodov - vodorovné dopravné značenie, zvislé dopravné značenie a osvetlenie. Návrh na zriadenie nového priechodu je treba preto dôkladne zvážiť a posúdíť. Čo sa týka vodičov,  kompetencie na prevenciu a postihovanie priestupkov v tejto oblasti  má čiastočne Mestská polícia, no  hlavne Polícia SR. Obidve zložky vykonávajú svoju činnosť v rámci personálnych možností a kapacít v Skalici na dobrej úrovni.Napojenie komunikácie vedúcej do obce Sudoměřice na obchvat mesta je predmetom 2 variantných riešení, o ktorých sa rokuje s odborníkmi. Trasy MHD sa plánujú v najbližšom období prehodnocovať vzhľadom k razširujúcemu sa zastavanému územiu mesta. Je to však dlhodobejší proces vyžadujúci hlbšie analýzy.Spracováva sa projekt a bude predložená žiadosť o pridelenie dotácie na zriadenie cyklokoridorov v rámci jestvujúcej cestnej siete za účelom zvýšenia bezpečnosti cyklistov a tým aj podielu cyklodopravy  v meste.

 

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja, 25.02.2019
Katarína: Dobrý deň, chcem sa spýtať kedy bude na Komenskeho ulici zavedené optické pripojenie na internet. Slovak Telekom dávnejšie avizoval termín jar 2018, čo sa ale nezrealizovalo. Počula som že sa mesto s nimi nedohodlo, čo je na tom pravdy? Vďaka za odpoveď. (Vložené 06.02.2019)

Dobrý deň, Slovak Telekom ani iná firma doteraz o uloženie optických sietí v centrálnej mestskej zóna mesta Skalica nepožiadala. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 22.02.2019
Jiří Duchoň: Dobrý deň, chcel by som požiadať o likvidáciu nelegálnej skládky pri garáži Clementisa 1300 (oproti Tescu). Tento "kút" je pravidelne zaplavovaný odpadom. Možno by pomohli "tabuľové upozornenia s hrozbou pokuty, prípadne upozornenie na kamerový systém v okolí. Ďakujem za akciu. Duchoň (Vložené 15.02.2019)

Dobrý deň, nelegálna skladka pri garáži Clementisa 1300 (oproti Tescu ) bola odstránená dňa 20.2.2019. Ďakujeme za podnet a dovoľujeme si týmto požiadať všetkých, ktorí zistia porušovanie VZN Mesta Skalica tým, že niekto ukladá odpoad mimo zbernej nádoby, aby tieto skutočnosti bezodkladne nahlásil na bezplatné číslo Mestskej polície Skalica - 159. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 22.02.2019
Viera Miklášová: Na exponovanej ulici Hollého bola asi porucha s vodovodným potrubím. Vodári mali dať cestu do pôvodného stavu, ale skoro v polovici cesty je to o takmer 5 cm nižšie od povrchu cesty, takže autá tam dostávajú zabrať. Kontroloval niekto prevzatie tejto stavby? (Vložené 19.02.2019)

Dobrý deň, na Hollého ulici pred domom č. 54 bola realizovaná rozkopávka z dôvodu riešenia zisteného úniku plynu. K danej poruche bolo vydané rozhodnutie k rozkopávke s termínom ukončenia povrchovej vrstvy asfaltu do 31.03.2019 ( termín bol stanovený s ohľadom na zimné obdobie ). Nakoľko miesto doteraz nebolo uvedené do pôvodného stavu , bol po miestnej obhliadke telefonicky kontaktovaný realizátor rozkopávky. Realizátor rozkopávky vykoná opätovnú realizáciu povrchovej vrstvy ešte v tomto týždni v závislosti od počasia, resp. miesto rozkopávky vyznačí príslušným dopravným značením. 

Ing. Lenka Nogová - odd. výstavby, 22.02.2019
MB: Dobrý deň, na ulici Mazúrova zhruba oproti pizzérii na výrazne prepadá kanálový poklop. Bolo by možné urýchlene toto miesto aspoň označiť aby nedošlo k poškodeniu prechádzajúcich vozidiel a prehĺbeniu prepadu? (Vložené 18.02.2019)

Dobrý deň, Váš podnet bol obratom zaslaný správcovi miestnych komunikácii. Ide o náročnejšiu opravu, nakoľko prepadnutie vzniká priamo v mieste samotnej vpuste. Kanalizačná vpusť na Mazúrovej ulici bude do doby opravy označená dopravnou značkou Z4 (označníkom, smerovacou doskou). Za pochopenie ďakujem. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 21.02.2019
Maroš: Dobrý deň, na koho sa treba obrátiť v prípade odchytu potulujúcich sa mačiek? (Vložené 07.02.2019)

Dobrý deň, mačky sa neodchytávajú, nakoľko sa považujú za divo žijúce zvieratá. Pokiaľ je nejaká mačka odchytená občanom, alebo nájdená zranená, rieši sa to prostredníctvom OZ Útulok pre psov a mačky Skalica, kde sa o mačku postarajú.
S pozdravom

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 12.02.2019
Igor Baumgartner: Dobrý deň. Na uliciach Bajanova, Obrancov mieru, Duklianska, Vinohradnícka a sídlisko SNP pravidelne počas veterných dni nefunguje verejné osvetlenie. Prosím o nápravu tohto stavu, nakoľko tento stav sa vyskytuje v poslednej dobe časť. (Vložené 11.02.2019)

Dobrý deň, na uvedených uliciach je vzdušný rozvod elektrickej energie aj verejného osvetlenia. Pri silnom vetre prichádza k pohybu vodičov a tie sa niekedy dotknú a vznikne skrat, ktorý vyradí verejné osvetlenie z činnosti. Zmena tohto stavu je možná jedine výmenou systému rozvodu verejného osvetlenia za káblové vzdušné alebo káblové v zemi. Takáto rekonštrukcia je finančne náročná a podlieha schváleniu MsZ ako investičnej akcie.

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ spoločnosti SMM, s.r.o., 12.02.2019
Miriam Bilková: Chcem sa spýtať, či sa uvažuje o zmene VZN Mesta Skalica č. 1/2012, nakoľko je v meste alarmujúca situácia s parkovaním najmä na sídliskách. Viaceré slovenské mestá majú striktne dané, že na sídliskách môžu parkovať len osobné vozidlá určitých rozmerov, takže nie je dovolené parkovať s dodávkou ako je to často vidieť na našich sídliskách. Aj na L.Svobodu je parkovisko vyslovene označené, že je vyhradené pre osobné vozidlá a napriek tomu tam drzo parkujú aj s nákladnou plošinou, no nevidím, že by boli nejakým spôsobom upozornení napr. mestskou políciou alebo zamestnancom mesta. (Vložené 29.01.2019)

Dobrý deň pani Bilková, problémy s parkovaním dodávok na parkoviskách pre osobné motorové vozidlá sa snažíme v spolupráci s MsP intenzívne riešiť viac ako 2 roky. Príslušníci MsP vodičov upozorňujú, vyzývajú k preparkovaniu a tiež pokutujú, ak sa priestupok opakuje. Stále však využívajú niektorí podnikatelia mestské parkoviská na parkovanie svojich firemných dodávok. V prípade, že sa situácia nebude zlepšovať uvažujeme o ďalších opatreniach - napr. umiestnením dopravného značenia so zákazom parkovania pre vozidlá dlhšie ako 5 m. Toto i ďalšie opatrenia budeme konzultovať aj s pracovníkmi Okresného dopravného inšpektorátu tak, aby boli čo najefektívnejšie a najúčinnejšie. Ak však občan už dnes zaznamená na parkovisku pre osobné motorové vozidlo dodávku, alebo nákladné vozidlo, nech toto zistenie volá na bezplatnú linku MsP 159 - príslušníci MsP budú situáciu riešiť. 

Pre upresnenie - Osobný automobil alebo osobné motorové vozidlo - hovorovo osobné auto - je automobil kategórie M1, čiže motorové vozidlo najmenej so štyrmi kolesami určené na prepravu sediacich osôb a ich batožín, ktoré má najviac deväť miest na sedenie, vrátane miesta pre vodiča, a celkovú hmotnosť neprevyšujúcu 3,5 t, a ktorého priestor na batožiny nie je väčší ako priestor na prepravu osôb. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby, 06.02.2019
Ĺubomír Kvaltín: Dobrý deň, chcem sa spýtať ktorej firme bola odovzdaná stavba ESO Dakujem (Vložené 28.01.2019)

Dobrý deň, pre Ministerstvo vnútra SR realizuje stavbu " OÚ Skalica - pracovisko klientského centra - stavebné úpravy"  spoločnosť Strojstav spol.s r.o., Lipvá 13, 971 01 Prievidza.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby, 31.01.2019
Miriam Bilková: Dobrý deň! Chcem sa spýtať, ako sa dá overiť, či ohlásená stavba - prerábka bytového jadra a podláh na adrese L. Svobodu 1222, vchod č.21, byt č.13? Majiteľka bytu nás, ako susedov, vôbec neupovedomila, že budeme mať istý čas znížený komfort bývania, ani čas od kedy do kedy by sme toto mali strpieť. Porušila tým zákon? (Vložené 29.01.2019)

Dobrý deň pani Bilková, 

Mesto Skalica ako príslušný stavebný úrad nevydalo povolenie na stavebné úpravy bytu č. 13 na ulici L. Svobodu č. 1222, vchod č.21, čo však neznamená, že vlastník tohto bytu nemôže uskutočňovať v byte udržiavacie práce v zmysle § 139b ods. 16 stavebného zákona, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebného úradu. 

Tým, že Vás vlastníčka bytu o vykonávaných stavebných prácach neupovedomila, neprišlo k porušeniu ustanovení stavebného zákona.

Václav Balát - vedúci spoločného obecného úradu-stavebného, 30.01.2019

Stránka