Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí motorka 
Autor: Jana
Dátum vloženia: 16. 6. 2019

Dobrý deň, Mesto Skalica nemá v príslušnom všeobecne záväznom nariadení adresne určené umiestnenie stojísk zberných nádob k bytovým domom. V praxi je zaužívané, že k bytovému domu prináleží najbližšie stojisko zberných nádob. Ďalej je potrebné podotknúť, že každý občan je povinný v zmysle zákona o odpadoch triediť odpad t.j. umiestňovať do príslušných zberných nádob. 

Ing. Ján Špaček - odd. výstavby, 15. 7. 2019
Autor: Iveta Čermáková
Dátum vloženia: 27. 6. 2019

Dobrý deň pani Čermáková, príslušníci mestskej polície sa budú počas služby vo zvýšenej miere zameriavať na dodržiavanie nočného kľudu i vo vnútrobloku Mallého - Mazúrova. Dovolíme si Vás požiadať o spoluprácu pri nastavení verejného poriadku na tomto mieste. V prípade, ak budete svedkyňou rušenia nočného kľudu na tomto mieste a príslušníci mestskej polície sa tu práve nebudú nachádzať, požiadame Vás o poskytnutie informácie na bezplatné číslo 159, čo môžete vykonať i anonymne. Za spoluprácu a podnet ďakujeme. 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 15. 7. 2019
Autor: Želmíra Macháčková
Dátum vloženia: 29. 6. 2019

Dobrý deň, vodné toky v k.ú. Skalica sú v majetku Slovenskej republiky a správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Bratislava. List so žiadosťou o vyčíslenie potokov a orezanie nebezpečných stromov bola správcovi zaslaná v marci tohto roku. Doteraz Mesto Skalica však nedostalo písomnú odpoveď. Z požadovaných činností už bola realizovaná časť výrubu suchých a nebezpečných drevín. Podľa informácie pracovníkov Povodia Moravy v týchto dňoch by malo začať vykášanie brehov a čistenie nánosov časti korýt potokov v k.ú. Skalica sa predpokladá v jesenných mesiacoch tohto roku. Podľa ďalších informácii má správca na také rozsiahle povodia nedostatok techniky, pracovníkov a najme finančných prostriedkov na kvalitnejšiu a pravidelnú údržbu tokov.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 12. 7. 2019
Autor: M.Straka
Dátum vloženia: 19. 6. 2019

Dobrý deň, vašimi podnetmi sa zaoberáme a aj budeme zaoberať. Vrecia sa väčšinou používajú viac krát, lebo sa vysypú na kompostárni a opäť používajú. Pokiaľ sa týka poškodzovania stromčekov krovinorezami, toto riešime s dodávateľmi prác každoročne a poškodené stromčeky musia nahradiť. 

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ spoločnosti SMM, s.r.o. Skalica, 11. 7. 2019
Autor: Zelmira Machackova
Dátum vloženia: 29. 6. 2019

Dobrý deň, dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Rastislavova - Široká bude umiestnené po odsúhlasení a vydaní príslušného rozhodnutia dopravným inšpektorátom. Dopravné zrkadlo je objednané a malo by byť osadené v priebehu niekoľkých týždňov. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 11. 7. 2019
Autor: Zvarikovamarta
Dátum vloženia: 11. 6. 2019

Dobrý deň, Skalický potok vlastní a spravuje SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy, Malacky. Uvedený problém sme konzultovali s majiteľom a správcom toku, zástupcami BVS a.s. Bratislava, ktorá spravuje kanalizáciu. Nakoľko situácia sa už viackrát opakovala, požiadali sme o riešenie aj Inšpekciu životného prostredia. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 9. 7. 2019
Autor: PeterJakab
Dátum vloženia: 14. 6. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Mestská polícia Skalica dôrazne a písomne upozorní zodpovednú osobu Volejbalového klubu Skalica, na dodržiavanie nočného kľudu. Pokiaľ by sa situácia opakovala, v čase rušenia volajte bezplatnú linku 159, policajti MsP vec vyriešia podľa platného zákona.

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 9. 7. 2019
Autor: Dominika
Dátum vloženia: 1. 7. 2019

Dobrý deň, vo všeobecnosti je nutné na všetkých cestách v meste dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, je potrebná veľká opatrnosť a predvídavosť. Počet vozidiel sa neustále zväčšuje. Nie všetky situácie sa dajú riešiť dopravnými značkami, alebo inými technickými prostriedkami a nie všetci vodiči sú ohľaduplní a dodržujú dopravné predpisy. V tejto križovatke je potrebná maximálna opatrnosť a pri odbočovaní z ulice Pod kalváriou na ul. Meňhartka zastaviť v priestore, kde je už dobrý výhľad na vozidlá prichádzajúce z ul. Vally. V súčasnosti sa s osadením dopravného zrkadla v tejto križovatke zatiaľ neuvažuje. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 9. 7. 2019
Autor: Martin
Dátum vloženia: 2. 7. 2019

Dobrý deň, na sídlisku Trávniky /ul. Záhradná, Pelíškova/ je dopravným inšpektorátom už odsúhlasené dopravné značenie obmedzujúce státie dodávkových vozidiel. Dopravné značenie je objednané a malo by byť osadené v priebehu niekoľkých týždňov. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 9. 7. 2019
Autor: ZuzanaPerbeck
Dátum vloženia: 5. 6. 2019

Dobrý deň, s výmenou a doplnením piesku do pieskovísk na sídliskách sa začalo, práce budú realizované do konca mesiaca jún. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 19. 6. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple