Menu

Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 10. 1. 2024

Dobrý deň, 
na vnútroblok Mallého 4-18  20-34 je spracovaný projekt revitalizácie vnútrobloku Mallého ul. kde je riešená aj obnova, resp. výstavba nových ihrísk, rekonštrukcia chodníkov a revitalizácia zelene. Nakoľko v sídlisku sú niektoré pozemky neusporiadané je nutné aby ich mesto odkúpilo. Po usporiadaní pozemkov požiadame o stavebné povolenie a následne o dotáciu z niektorej z grantových schém. V prípade pridelenia finančných prostriedkov môže byť zámer realizovaný.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia, 11. 1. 2024
Dátum vloženia: 22. 12. 2023

Dobrý deň, 

z technických príčin sa budú kompostovateľné vrecká na kuchynský odpad roznášať i v priebehu mesiaca január 2024.

Ing. Ján Špaček - referent oddelenia výstavby a životného prostredia, 4. 1. 2024
Dátum vloženia: 11. 12. 2023

Dobrý deň, pán Barčák 

Pozorne a opakovane sme prehliadli kamerový systém. Je vidieť, že vozidlo parkujete dňa 8.12.2023 v čase o 15.17 hod. Od začiatku je vidieť, že ste stierače ponechali v hornej polohe. 

Nezaznamenali sme žiadny pohyb osoby, či osôb v blízkosti Vášho vozidla. Ja však vidieť, ako silný vietor lomcuje clonou na prednou skle vozidla. Je možné, že k poškodeniu došlo 

vplyvom počasia. Ako som už uviedol, nebola zachytená žiadna osoba, ktorá by Vám úmyselne poškodzovala vozidlo.

 

Ing. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 28. 12. 2023
Dátum vloženia: 22. 12. 2023

Dobrý deň, pán Uhrin.
Mestská polícia Skalica kontroluje dodržiavanie všetkých VZN ako i zákona č. 8/2009 o cestnej premávke v celom k.ú. mesta Skalica. Okrem iných, vykonáva tiež  kontrolu ulíc Rastislavova, Široká a Krivé kúty. V prípade zistenia vodičov resp. držiteľov vozidiel, ktorý porušili zákonné ustanovenia, sú títo riešení v súlade so zákonom prostredníctvom objektívnej alebo subjektívnej zodpovednosti. 
Dovolil by som si Vás požiadať o spoluprácu pri nastavení zákonnosti parkovania. Pokiaľ budete svedkom porušenia zákona, túto skutočnosť oznámte na linku tiesňového volania 159. ktorá je bezplatná. Telefonický podnet je možné oznámiť i anonymne. Ďakujeme za Váš podnet, s pozdravom.
 

Ing. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 28. 12. 2023
Dátum vloženia: 27. 12. 2023

Dobrý deň, detské ihriská sa otvárajú s ohľadom na zaistenie bezpečnosti detí. Dnes boli detské ihriská otvorené.
 

Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 28. 12. 2023
Dátum vloženia: 13. 12. 2023

Dobrý deň, ďakujeme za oznámenie. Áno stačí to oznámiť touto formou. Okrem toho je možné kontaktovať mestskú políciu a nahlásiť im to, alebo aj priamo nahlásiť poruchu telefonicky, mailom na SPRÁVU MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
 

Ing. Igor Pollák - riaditeľ spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o., 15. 12. 2023
Dátum vloženia: 8. 12. 2023

Dobrý deň, podujatie "Čertovská ohňová šou" je posunuté na Malý rínok. Bližšie informácie: https://www.tikskalica.sk/kultura/prehlad-podujati/certovska-ohnova-sou-2406_1761sk.html

Ing. Renáta Medňanská - vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu, 8. 12. 2023
Dátum vloženia: 23. 11. 2023

Dobrý deň, stanovisko mesta Skalica k zámeru "Veterný park - Západ" je zverejnený na webovej stránke mesta : 

oznamy/zamietave-stanovisko-k-zameru-cinnosti-veterneho-parku-skalica-zapad-4214sk.html

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia, 4. 12. 2023
Dátum vloženia: 19. 11. 2023

Dobrý deň, preveroval som Váš podnet ohľadom pomôcok na verejnom korčuľovaní s MHKM Skalica a mám informáciu, že pomôcky pre najmenších korčuliarov budú od
budúceho verejného korčuľovania k dispozícii.

Ing. Igor Pollák - riaditeľ spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o., Skalica, 22. 11. 2023
Dátum vloženia: 28. 10. 2023

Dobrý deň, lampa VO Nad Predmestím má poškodený svetelný zdroj, čakáme na dodanie nového zdroja, aby mohla byť opravená. S pozdravom

Ing. Igor Pollák - riaditeľ spoločnosti SMM s.r.o., Skalica, 6. 11. 2023

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00