Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 26. 2. 2023

Dobrý deň.

 Zámok na oplotenie je namontovaný, čakáme na pokyn od dôverníka bytového domu, že všetky čipy si majitelia bytov prevzali .  Zámok bude následne aktivovaný . 

Ing. Jozef Hlavatý, 28. 2. 2023
Dátum vloženia: 8. 2. 2023

Dobrý deň. 

Na mieste plochy pre smetné koše bude nové oplotenie pre kontajnery.

Chodník bude z betónovej zámkovej dlažby.

 

Ing. Jozef Hlavatý, 16. 2. 2023
Dátum vloženia: 14. 2. 2023

Dobrý deň, 
Mestská polícia Skalica v rámci plánovaných služieb kontroluje a rieši okrem iného i dodržiavanie zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
a tiež dodržiavanie VZN Mesta Skalica č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na  území mesta Skalica. V blízkej budúcnosti MsP  v spolupráci s mestom Skalica 
pripravuje realizáciu výbehov pre voľný pohyb psov vo vybraných lokalitách mesta. 

Mgr. Ferdinand Mach, 16. 2. 2023
Dátum vloženia: 10. 2. 2023

Dobrý deň, áno evidujeme Vás ako dlžníka na  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Skalica za roky 2016 -2021. V prípade bližších informácií nás môžete kontaktovať na tel. č. 034/69 03 225.

Martina Kadlečíková,ekonomické oddelenie, 14. 2. 2023
Dátum vloženia: 6. 2. 2023

Dobrý deň,

preverili sme podnet ohľadom diery pri chodníku, tá bola dnes zasypaná.
Príčinu vzniku diery nevieme presne určiť. Kanál s dierou na poklope sme
nenašli, ale toto nie je v našej kompetencii, je potrebné sa obrátiť na
správcu bytovky ak sa jedná o šachtu prípojky , alebo na správcu
kanalizácie BVS, a.s.  ak sa jedná o splaškovú kanalizáciu.

S pozdravom

Ing. Pollák
 

Ing. Igor Pollák, 9. 2. 2023
Dátum vloženia: 24. 1. 2023

Bolo už opravené 25.1.2023

Ing. Igor Pollák, 8. 2. 2023
Dátum vloženia: 26. 1. 2023

Ak nám to počasie dovolí, plánujeme opravu realizovať v budúcom týždni.

Ing. Igor Pollák, 8. 2. 2023
Dátum vloženia: 29. 1. 2023

Odvoz a likvidácia odpadových vriec s exkrementami od psov, dopĺňanie nových odpadových vriec do nádob a dopĺňanie vreciek na psie exkrementy do zásobníkov sa uskutočňuje 1x týždenne. Okrem toho občan, ktorý zaplatil daň za psa si môže na mestskom úrade v Skalici  na informáciách vyzdvihnúť na rok 400 ks vreciek (8 roliek).

Ing. Ján Špaček, 8. 2. 2023
Dátum vloženia: 31. 1. 2023

Zámok  na zamykanie oplotenia  na ul. Korezskova by mal byť namontovaný v priebehu mesiaca február. Čipy budú odovzdané priamo majiteľom bytov alebo cez domového dôverníka. 

 

Ing. Jozef Hlavatý, 8. 2. 2023
Dátum vloženia: 11. 1. 2023

Dobrý deň,

vzhľadom na ročné obdobie boli práce na stavbe pozastavené. Projekt bude dokončený v jarných mesiacoch - súčasne bude dokončená aj prístupová cesta k parkovacím miestam.

Ing. Jozef Hlavatý, 16. 1. 2023

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00