Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko je päť plus jedna 
Autor: Jozef Bundala

Dobrý deň,

áno zámerom mesta je dobudovanie chodníka pred supermarketom Kaufland v smere na Jazerné pole v čo najkratšom termíne. O zámere prepojenia chodníka bude mesto Skalica rokovať aj s predstaviteľmi Kauflandu. 

Ing. Jozef Hlavatý, 16. 3. 2021
Autor: Edita Jakubkova

Dobrý deň, 

odpoveď na prvú otázku: Ospravedlňujeme sa za nedodanie vreciek na kuchynský odpad. Tieto budú dodané v termíne do 19. marca 2021. Vzhľadom k epidemiologickým opatreniam budú vrecká umiestňované pred dvere bytov.  

Odpoveď na druhú otázku:  Distribúciu kompostovateľných vreciek na kuchynský odpad zabezpečovalo Mesto Skalica prostredníctvom pracovníkov  aktivačných prác. Vzhľadom k epidemiologickým opatreniam boli predmetné vrecká umiestňované pred dvere bytov.

 

Odpoveď na tretiu otázku:  Ak to epidemiologická situácia v budúcnosti dovolí, občan by prevzatie vreciek na kuchynský odpad potvrdil svojim podpisom. 

 

Ing. Ján Špaček, 12. 3. 2021
Autor: Kristína Kamačajová

Dobrý deň, 

odpoveď na prvú otázku: Ospravedlňujeme sa za nedodanie vreciek na kuchynský odpad. Tieto budú dodané v termíne do 19. marca 2021. Vzhľadom k epidemiologickým opatreniam budú vrecká umiestňované pred vchody bytov. 

Odpoveď na druhú otázku: Realizácia zákazky "Detské ihriská vo vnútrobloku sídliska na ul. Mallého" by mala prebiehať v druhom štvrťroku 2021.

Ing. Ján Špaček, 12. 3. 2021
Autor: Javorská

Dobrý deň,

svietidlo bolo reklamované u výrobcu, ktorý ho dnes prišiel opraviť a
keďže sa jednalo o reklamáciu, tak to určitú dobu trvá, než sa podarí
závada odstrániť.
 

Ing. Igor Pollák, 12. 3. 2021
Autor: Magdalena Bolebruchova

Dobrý deň,

ďakujeme za upozornenie, tento podnet máme naplánovaný realizovať v
piatok 12.3.2021.

Ing. Igor Pollák, 12. 3. 2021
Autor: Jiri

Dobrý deň,

 

teraz je to Madvova ulica

 

Dáša Nejedlíková, 12. 3. 2021
Autor: Anna Krajčovičová

Dobrý deň, 
ospravedlňujeme sa za nedodanie vreciek na kuchynský odpad. Tieto budú dodané v termíne do 19. marca 2021. Vzhľadom k epidemiologickým opatreniam budú vrecká umiestňované pred vchody bytov

Ing. Ján Špaček, 12. 3. 2021
Autor: Harbichová Oľga

Dobrý deň, 
vzhľadom k tomu, že z Vašej otázky nie je zrejmé kde bývate, odpovedáme všeobecne. Kompostovateľné vrecká na kuchynský odpad sa roznášali pre domácnosti v bytových domoch. 

V prípade, ak ste ich nedostali, oznámte nám, prosím,  Vašu adresu, na ktorú do 19.03.2021 budú opätovne roznesené.
 

Ing. Ján Špaček, 12. 3. 2021
Autor: Helena

Dobrý deň, 

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vyrubuje na osobu (t.j. zberné nádoby sú zahrnuté v tomto poplatku). 

O pridelenie zberných nádob je potrebné požiadať (napr. e-mailom), pričom je potrebné uviesť meno a adresu, kde má byť zberná nádoba umiestnená. Spôsoby dodania sú nasledovné:

1. môže Vám ju za poplatok priviezť spoločnosť VEPOS-SKALICA s.r.o., ktorá zabezpečuje komplexné služby odpadového hospodárstva  alebo 

2. môžete si ju doviezť zo spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o.  na základe našej objednávky.

Ing. Ján Špaček, 12. 3. 2021
Autor: Lubica

Dobrý deň, 
v prípade, že ste nedostali vrecia na triedený odpad (papier a plasty) môžete si ich vyzdvihnúť v spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o., ul. Rybničná alebo na Mestskom úrade v Skalici po telef. dohovore (tel.: 6903 217).

Ing. Ján Špaček, 12. 3. 2021

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00