Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • plnenie funkcie centrálnej podateľne mesta – eviduje došlé a odoslané písomnosti
  • expedovanie pošty mestského úradu - zabezpečuje styk mestského úradu s Poštovým úradom
  • prácu s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti, dokumenty/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému
  • informovanie občanov o príslušnosti vnútorných útvarov, prípadne konkrétnych pracovníkov na vybavovanie ich podnetov, dopytov alebo sťažností
  • agendu vyvesenia úradných listín a vyhlášok na úradnej tabuli mesta, za  vyznačenie doby a dodržanie lehoty ich vyvesenia

Úloha v org. štruktúre

Referent podateľne - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)