Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • riadi a zodpovedá za vedenie matriky
  • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí pre obce Skalica, Mokrý Háj, Prietržka a Vrádište
  • vedie index zápisov do matričných kníh
  • prideľuje nové rodné čísla z Regob-u Banská Bystrica pre novorodencov
  • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi
  • zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín

Úloha v org. štruktúre

Referent matričného úradu - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)