Menu

Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 17. 3. 2019

Dobrý deň, komplexná oprava chodníka na ul. Športová zatiaľ nie je v pláne investícii na tento rok navrhnutá. Opravu najväčších nerovností a výtlkov je možné realizovať lokálnym vyspravením. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 2. 4. 2019
Dátum vloženia: 19. 3. 2019

Dobrý deň, 
oprava ulice Predmestie nie je navrhnutá v pláne investícií na tento rok. Na ulici sa realizuje ešte niekoľko rekonštrukcíí domov ako aj nová výstavba /v hornej časti/, preto bude komplexná rekonštrukcia cesty navrhnutá  v niektorom z nasledujúcich rokov. Nevyhnutné lokálne opravy a výtlky sa budú realizovať priebežne podľa potreby.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 2. 4. 2019
Dátum vloženia: 21. 3. 2019

Dobrý deň,
Stará cesta do Sudoměříc /cesta III/1130/ je v majetku VUC Trnava a správe  Správy ciest VÚC TTSK. Mesto Skalica už niekoľko rokov žiada o jej opravu, pre jej nevyhovujúci stav. Rekonštrukciu cesty budeme u majiteľa komunikácie - VÚC Trnava urgovať aj v tomto roku.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 2. 4. 2019
Dátum vloženia: 26. 3. 2019

Mesto Skalica bolo úspešné so žiadosťou o dotáciu s názvom "Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého". V súčasnosti stále prebieha proces verejného obstarávania, ktoré muselo byť vyhlásené druhý krát pre nedostatok prihlásených uchádzačov do súťaže. Súčasťou predmetného projektu je okrem obnovy chodníkov a zelene aj obnova detských ihrísk v tomto vnútrobloku.
 

Ing. Michal Čunderlík - vedúci oddelenia strategického rozvoja, 2. 4. 2019
Dátum vloženia: 22. 2. 2019

Dobrý deň, oprava ulice Pri potoku je zahrnutá v rozpočte na rok 2019 a bude sa v tomto roku realizovať.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja miesta, 15. 3. 2019
Dátum vloženia: 24. 2. 2019

Dobrý deň, uvedená skutočnosť bola nahlásená správcovi verejného osvetlenia - SMM, s.r.o., ktorá zváži spôsob prípadnej opravy stožiara VO.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 18. 3. 2019
Dátum vloženia: 28. 2. 2019

Dobrý deň, rozkopávka BVS a.s. - oprava napojenia prípojky na kanalizáciu na ul. Duklianska bola ukončená a žiadateľ bol vyzvaný, aby do konca marca opravil aj priľahlý chodník. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 18. 3. 2019
Dátum vloženia: 22. 2. 2019

Dobrý deň, tak ako po minulé roky, oslovíme Povodie Moravy - správcu tokov, aby potoky na území k.ú. Skalica, najmä v intraviláne vyčistila.
Od komunálneho odpadu - plastov, fliaš, papiera ... si však brehy a korytá potokov budeme musieť vyčistiť sami /lebo sme to sami znečistili/. V týchto dňoch začína zvýšené aktivita v upratovaní mesta po zime. Veríme, že sa v rámci iniciatívy - Vyčistime si mesto - organizovanej ku Dňu zeme, zapoja všetci obyvatelia mesta a pomôžu vyčistiť a skrášliť okolie svojich príbytkov.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 15. 3. 2019
Dátum vloženia: 6. 3. 2019

Dobrý deň, v priebehu niekoľkých týždňov bude vymenená celá podlaha mostíka.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 15. 3. 2019
Dátum vloženia: 10. 3. 2019

Dobrý deň, projekt Zelené obce, ktorý sa okrem mesta Skalice realizuje aj v mnohých iných obciach a mestách Slovenska, je národným projektom, kde je prijímateľom finančných prostriedkov z EÚ (dotácie) Slovenská agentúra životného prostredia. Prijímateľmi samotných výstupov projektu (výsadba zelene) sú spomínané obce a mestá. Termín výsadby, realizátora výsadby neurčovalo Mesto Skalica, ale Slovenská agentúra životného prostredia. Pôvodný plán realizácie výsadby zelene bol určený na jeseň 2018, avšak tento termín neskôr SAŽP posunula na jar 2019, takže predmetná výsadba by sa mala realizovať v najbližších týždňoch.

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 15. 3. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00