Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Oznámenia mesta

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie o prerušenie distribúcie elektriny19.02.201916.03.2019
Oznámenie o prerušenie distribúcie elektriny19.02.201916.03.2019
Oznámenie prerušenie distrubúcie elektriny15.02.201914.03.2019
Oznámenie o prerúšenie distribúcie elektriny15.02.201915.03.2019
Výzva Mesta Skalica na predkladanie žiadosti o dotáciu na podporu drobných kultúrnych aktivít na rok 201913.02.201915.03.2019
Termín: do 15. marca 2019
Verejná vyhláška Fordinálová A. - oznámenie o pokračovaní konania13.02.201928.02.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu M. Šantavý13.02.201927.02.2019
Zmena č. 1/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 4/2010, ktorým sa určujú názvy ulíc na území mesta Skalica13.02.201901.06.2019
Zmena č. 1/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 1/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica13.02.201901.03.2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica13.02.201901.03.2019
Zmena č. 1/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 2/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov13.02.201901.03.2019
Verejná vyhláška- Stavebné povolenie11.02.201926.02.2019
Rodinný dom, stavebník REMI, s.r.o. Skalica
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky11.02.201930.03.2019
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu08.02.201931.03.2019
Verejná vyhláška - Shopping centrum Skalica08.02.201923.02.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania - Shopping centrum Skalica - SO 09 komunikácie a spevnené plochy08.02.201923.02.2019
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností / EU SILC /06.02.201929.06.2019
Termín od 4.2.2019 do 28.6.2019
Oznámenie o výške platu06.02.201931.03.2019
Zástupca primátorky Mesta Skalica
Oznámenie o pokračovaní územného konania, pozvanie k ústnemu jednaniu06.02.201921.02.2019
SA Skalica lokalita Hliníky, NNK" pre stavebníka Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava.
Mesto Skalica vyhlasuje výberové konanie06.02.201901.03.2019
Obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca: Vedúci ekonomického oddelenia
Oznámenie o pokračovaní územného konania06.02.201921.02.2019
INS FTTH SI HOLC 01 Skalica Vinohradnícka Bajanova - SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení stavebného konania - výzva k doplneniu žiadosti - parkovisko Hollého ul. Skalica05.02.201920.02.2019
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti29.01.201902.03.2019
VYSOKÉ POLE DLHÉ
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 201925.01.201931.12.2019
Termíny akustického preskúšavania sirén
Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia25.01.201931.12.2019
1., 2. a 3. krok trojročného cyklu prípravy obyvateľstva
na sebaochranu a vzájomnú pomoc
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 201918.01.201916.03.2019
Informácia pre voliča
Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s.12.12.201801.12.2019

Oznámenie o uložení zásielok

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie o doručení písomnosti P. Chocholáčkovi19.02.201906.03.2019
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Centrum módy kaufring, k.s.14.02.201901.03.2019
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Centrum módy Kaufring, k.s14.02.201901.03.2019
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Centrum módy kaufring, k.s14.02.201901.03.2019
Oznámenie o doručení písomnosti12.02.201926.02.2019
Erike Korn
Oznámenie o doručení písomnosti12.02.201926.02.2019
Ioanovi Jurcsikovi
Oznámenie o doručení písomnosti12.02.201926.02.2019
Ioanovi-Dacian Bozgovi
Oznámenie o doručení písomnosti12.02.201926.02.2019
Jiřímu Ovčarčinovi
Oznámenie o doručení písomnosti12.02.201926.02.2019
Martine Szuhajovej
Oznámenie o doručení písomnosti12.02.201926.02.2019
Markéte Pechovej
Oznámenie o doručení písomnosti11.02.201925.02.2019
Pavlovi Lánikovi
Oznámenie o doručení písomnosti08.02.201925.02.2019
Michalovi Malíkovi

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK