Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Oznámenia mesta

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti "Obytná zóna, Štvrte v jazernom poli, Skalica, etapa č. 6 - 4. BD"16.04.201903.05.2019
Verejná vyhláška - Západoslovenská distribučná a,s, - SA Skalica, Psíky, NNK15.04.201930.04.2019
Oznámenie zisťovanie IKT15.04.201901.06.2019
Verejná vyhláška - Západoslovenská distribučná, a.s. - Územné rozhodnutie + situácia - SA-Skalica Vysoké pole 12, NNK-L13.0401.18.002115.04.201930.04.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu08.04.201923.04.2019
Anabela Chovancová
Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu05.04.201926.04.2019
ulica Sasinkova, Pod kalváriou, Pplk. Pľjušťa, Nádražná
Verejná vyhláška - Deratizácia05.04.201918.05.2019
Od 8.4.2019 - 17.5.2019
E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu01.04.201925.05.2019
Voľby do Európskeho parlamentu
Výzva na realizáciu deratizácie30.03.201919.05.2019
8.4. - 19.5. 2019
Grafobal a.s. - Rozšírenie výrobnej haly Z 02 - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.28.03.2019
Registrácia chovov hospodárskych zvierat a registrácia chovov s jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu07.03.201931.12.2019
Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v Skalici21.02.201920.02.2020
Zmena č. 1/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 4/2010, ktorým sa určujú názvy ulíc na území mesta Skalica13.02.201901.06.2019
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností / EU SILC /06.02.201929.06.2019
Termín od 4.2.2019 do 28.6.2019
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 201925.01.201931.12.2019
Termíny akustického preskúšavania sirén
Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia25.01.201931.12.2019
1., 2. a 3. krok trojročného cyklu prípravy obyvateľstva
na sebaochranu a vzájomnú pomoc
Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s.12.12.201801.12.2019

Oznámenie o uložení zásielok

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o doručení písomnosti V. Brídovi10.04.201925.04.2019
Oznámenie o doručení písomnosti08.04.201923.04.2019
Miroslav Martinek
Oznámenie o doručení písomnosti08.04.201923.04.2019
Dušan Baláž
Oznámenie o doručení písomnosti08.04.201923.04.2019
Juraj Chocholáček
Oznámenie o doručení písomnosti08.04.201923.04.2019
Peter Skačan
Oznámenie o doručení písomnosti08.04.201923.04.2019
Róbert Dávidík

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK