Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Oznámenia mesta

Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 - 2020
Vyvesené: 16. 7. 2019 Dátum zvesenia: 16. 8. 2019
HANT Development, a.s. - žiadosť o stavebné povolenie -
"Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica, etapa č. 6 - 4BD - časť stavby
SO 102 - Bytový dom F, 22 b.j.
SO 104 - Bytový dom H, 33 b.j.
SO 02 - Vodovodná prípojka k bytovému domu F,H
SO 03 - Prípojka splaškovej kanalizácie k bytovému domu F,H
SO 06 - Prípojky NN k bytovému domu F, H
SO - Sadové a parkové úpravy k bytovému domu F,H
SO 202 - Detské ihrisko"
Vyvesené: 12. 7. 2019
HANT Development, a.s. - žiadosť o stavebné povolenie -
"Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica, etapa č. 6 - 4BD - časť stavby
SO.01 - Komunikácie a spevnené plochy k bytovému domu F a H"
Vyvesené: 12. 7. 2019
Vyvesené: 10. 7. 2019 Dátum zvesenia: 25. 7. 2019
Vyvesené: 28. 6. 2019 Dátum zvesenia: 22. 8. 2019
Vyvesené: 28. 6. 2019 Dátum zvesenia: 22. 8. 2019
Európske zisťovanie o zdraví
Vyvesené: 17. 6. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/shopping-centrum-skalica
Vyvesené: 29. 4. 2019
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/shopping-centrum-skalica
Vyvesené: 29. 4. 2019
Termíny akustického preskúšavania sirén
Vyvesené: 25. 1. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
1., 2. a 3. krok trojročného cyklu prípravy obyvateľstva
na sebaochranu a vzájomnú pomoc
Vyvesené: 25. 1. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
Vyvesené: 12. 12. 2018 Dátum zvesenia: 1. 12. 2019

Oznámenie o uložení zásielok

Vyvesené: 19. 7. 2019 Dátum zvesenia: 3. 8. 2019
Vyvesené: 19. 7. 2019 Dátum zvesenia: 3. 8. 2019
Vyvesené: 19. 7. 2019 Dátum zvesenia: 2. 8. 2019
Vyvesené: 15. 7. 2019 Dátum zvesenia: 30. 7. 2019
Vyvesené: 8. 7. 2019 Dátum zvesenia: 23. 7. 2019

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK