Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Oznámenia mesta

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška 06.07.2020 21.07.2020
Orange Slovensko, a.s. - "D_SI_Štvrte v jazernom poli“ - rozhodnutie o prerušení územného konania
Verejná vyhláška 06.07.2020 21.07.2020
Západoslovenská distribučná a.s. - „SA_A1_Hájik-Skalica, 3.úsek, SOK, VNV" - územné rozhodnutie
Oznámenie prerušenie distribúcie elektriny Hurbanova, Hviezdoslavova, Koreszkova, Mazúrová, Nešporova, Sid. Clementisa Dr. , Športová 29.06.2020 08.08.2020
Oznámenie prerušenie distribúcie elektriny Blahova, Jatočná, Koreszkova, Lichardova, Pivovarská, Pljušťa PPLK, Pod Kalváriou, Podhradie, Potočná, Sasinkova, Štefánikova 29.06.2020 07.08.2020
Oznámenie o prerušenie distribúcie elektriny Blahova, Boorova, Gorkého, Hollého, Hurbanova, Jatočná, Kollárova, Komenského, Kráľovská, Krížna, Madvova,nám . Slobody, Nešporova, pod Záhradkami, Potočná, Ružová, Škárniclovská , Štefánikova 29.06.2020 06.08.2020
Verejná vyhláška 23.06.2020 08.07.2020
Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava - "SA_ A1_Holíč-Skalica, 4. úsek, SOK, VNV" - územné rozhodnutie
Verejná vyhláška 22.06.2020 07.07.2020
SKAL & CO, s.r.o. - "SO-13 Prípojka teplovodu z plynovej kotolne PK2" - oznámenie o začatí stavebného konania
Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici zo dňa 8.6.2020 11.06.2020 31.12.2020
Uznesenia MsZ 8.6.2020.
Verejná vyhláška 20.05.2020
HANT Development, a.s. - "OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA etapa č.7 - IBV 4. etapa" - žiadosť o stavebné povolenie
Verejná vyhláška 19.05.2020
HANT Development, a.s. - "OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA etapa č.7 - IBV 4. etapa" - žiadosť o stavebné povolenie
Oznámenie 26.02.2020 28.02.2021
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Skalici
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC 24.01.2020 18.07.2020
Verejná vyhláška-Pri Mlyne 4, s.r.o.-Bytové domy Pri Mlyne na Čulenovej ulici v Skalici-bytový dom 4, komunikácie a spevnené plochy -žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby 27.09.2019
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bytove-domy-pri-mlyne
Verejná vyhláška - Grafobal a.s. - žiadosť o stavebné povolenie - Rozšírenie výrobnej haly Z 02 26.09.2019
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dostavba-arealu-firmy-zavod-02-rozsirenie-vyrobnej-haly
Verejná vyhláška - Grafobal a.s. - žiadosť o stavebné povolenie - Rozšírenie výrobnej haly Z 02 26.09.2019
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dostavba-arealu-firmy-zavod-02-rozsirenie-vyrobnej-haly

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dostavba-arealu-firmy-zavod-02-rozsirenie-vyrobnej-haly
Verejná vyhláška SaZ INVEST, s.r.o. - Shopping centrum Skalica - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - komunikácie a spevnené plochy 29.04.2019
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/shopping-centrum-skalica
Verejná vyhláška - Pri Mlyne 4, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 4, komunikácia a spevnené plochy - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením. 24.04.2019

Oznámenia o uložení zásielok

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Jozef Prachniar 22.06.2020 07.07.2020

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK