Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Oznámenia mesta

Predaj novoutvoreného pozemku p. č. 1607/100 formou OVS
Vyvesené: 18. 9. 2019 Dátum zvesenia: 10. 10. 2019
Predaj pozemku p.č. 13945/3 formou OVS
Vyvesené: 18. 9. 2019 Dátum zvesenia: 10. 10. 2019
Vyvesené: 11. 9. 2019 Dátum zvesenia: 26. 9. 2019
Vyvesené: 9. 9. 2019 Dátum zvesenia: 9. 10. 2019
Silvia Svobodová, Peter Svoboda, Denisa Weissová, Aneta Hmiráková, Jozef Hlocký, Eva Čížková
Vyvesené: 6. 9. 2019 Dátum zvesenia: 21. 9. 2019
Stavebník SaZ INVEST,s.r.o.Skalica - Shopping centrum Skalica-komunikácie a spevnené plochy
Vyvesené: 5. 9. 2019 Dátum zvesenia: 20. 9. 2019
Ulice: Bernolákova, Hodonínska, Jurkoviča, Čulenova, Štúrova
Vyvesené: 26. 8. 2019 Dátum zvesenia: 20. 9. 2019
Vyvesené: 2. 8. 2019 Dátum zvesenia: 28. 9. 2019
HANT Development, a.s. - žiadosť o stavebné povolenie -
"Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica, etapa č. 6 - 4BD - časť stavby
SO 102 - Bytový dom F, 22 b.j.
SO 104 - Bytový dom H, 33 b.j.
SO 02 - Vodovodná prípojka k bytovému domu F,H
SO 03 - Prípojka splaškovej kanalizácie k bytovému domu F,H
SO 06 - Prípojky NN k bytovému domu F, H
SO - Sadové a parkové úpravy k bytovému domu F,H
SO 202 - Detské ihrisko"
Vyvesené: 12. 7. 2019
HANT Development, a.s. - žiadosť o stavebné povolenie -
"Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica, etapa č. 6 - 4BD - časť stavby
SO.01 - Komunikácie a spevnené plochy k bytovému domu F a H"
Vyvesené: 12. 7. 2019
Európske zisťovanie o zdraví
Vyvesené: 17. 6. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/shopping-centrum-skalica
Vyvesené: 29. 4. 2019
Termíny akustického preskúšavania sirén
Vyvesené: 25. 1. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
1., 2. a 3. krok trojročného cyklu prípravy obyvateľstva
na sebaochranu a vzájomnú pomoc
Vyvesené: 25. 1. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
Vyvesené: 12. 12. 2018 Dátum zvesenia: 1. 12. 2019

Oznámenie o uložení zásielok

Vyvesené: 10. 9. 2019 Dátum zvesenia: 25. 9. 2019
Vyvesené: 5. 9. 2019 Dátum zvesenia: 20. 9. 2019
Vyvesené: 5. 9. 2019 Dátum zvesenia: 20. 9. 2019
Vyvesené: 5. 9. 2019 Dátum zvesenia: 20. 9. 2019
Vyvesené: 5. 9. 2019 Dátum zvesenia: 20. 9. 2019
Vyvesené: 5. 9. 2019 Dátum zvesenia: 20. 9. 2019
Vyvesené: 5. 9. 2019 Dátum zvesenia: 20. 9. 2019
Vyvesené: 5. 9. 2019 Dátum zvesenia: 20. 9. 2019

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK