Skalica

Ing. Libuša Haincová

  • prijíma žiadosti o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre okres Skalica
  • overuje úplnosť náležitostí žiadostí
  • vyznačuje overenie úplnosti náležitostí žiadostí
  • overenú žiadosť v lehote určenej na overenie zašle fondu
  • vedie evidenciu prijatých a odoslaných žiadostí
  • skúma bytové pomery žiadateľa o poskytnutie podpory

Úloha v org. štruktúre

Referent pre úvery zo ŠFRB - Oddelenie výstavby

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple