Skalica

Ing. Libuša Haincová

 • prijíma žiadosti o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre okres Skalica
 • overuje úplnosť náležitostí žiadostí
 • vyznačuje overenie úplnosti náležitostí žiadostí
 • overenú žiadosť v lehote určenej na overenie zašle fondu
 • vedie evidenciu prijatých a odoslaných žiadostí
 • skúma bytové pomery žiadateľa o poskytnutie podpory

Úloha v org. štruktúre

Referent pre úvery zo ŠFRB - Oddelenie výstavby a životného prostredia, Námestie slobody 10, Skalica (Poschodie: 1, Dvere č.: 219)

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00