Menu

Skalica

Mladí ľudia prejavujú zvýšený záujem o bývanie v skalických vinohradoch. Treba však brať na vedomie nevýhody, ktoré z toho plynú pre mladú rodinu

Ilustračná foto

Mesto Skalica eviduje v poslednom čase vo vinohradoch výrazný stavebný ruch. Mnoho mladých ľudí si po čase bývania začne uvedomovať i nevýhody, na ktoré ich predtým nik neupozornil, pričom menší komfort prístupových komunikácií k ich bývaniu je asi ten najmenší problém.

Mestské zastupiteľstvo v Skalici v mesiaci február schválilo zmeny a doplnky územného plánu. Obstarávanie zmien a doplnkov sa deje pravidelne nielen na základe vzniku nových požiadaviek o využitie územia, ale taktiež na základe praxe, keď mesto reaguje na aktuálne problémy v území. Mesto Skalica sa rozvíja v posledných desaťročiach dosť dynamicky, o čom svedčí napĺňanie nielen plôch priemyslu a výroby, ale i na ňu nadväzujúci rozvoj nových obytných zón. Názor na ich architektonickú kvalitu môžeme mať rôzny, faktom však je, že finančná náročnosť kúpy rodinného domu sa zdá mnohým, najmä mladým ľuďom, nedosiahnuteľná, a tak hľadajú často iné možnosti bývania, v lokalitách viac spätých s prírodou alebo inou funkciou.

Ilustračná foto

 • Mladých láka krása a ľahšia finančná dostupnosť vinohradov

Na mestskom úrade sa často stretávame s požiadavkami realizácie bývania, resp. výstavby rodinných domov v lokalite vinohradov. Vinohrady sú, okrem iného, v Skalici to, čo dodáva mestu jeho osobitý kolorit, to čo mesto charakterizuje. V územnom pláne sú lokality vinohradov zaradené medzi chránené časti krajiny. Majú svoju osobitú atmosféru, je z nich nádherný pohľad na mesto, a tak sa niet veľmi čo čudovať, že ľudia v nich chcú tráviť svoj voľný čas – a to nielen v nadväznosti na pestovanie viniča, ale prirodzene v nich vzbudzujú pocit usídliť sa v nich natrvalo. Preto v posledných rokoch vo vinohradoch rovnako evidujeme výrazný stavebný ruch, ktorý však nie je vždy možné vnímať pozitívne.

 • Vinohrady nie sú budovami na bývanie a nemožno v nich udeliť trvalý pobyt

Keď boli vinohrady v územnom pláne mesta zadefinované ako chránené časti krajiny, bolo to práve preto, aby Skalica tento svoj charakteristický rys nestratila. Mnohokrát bola na stole i otázka stavebnej uzávery, nie je však cieľom mesta z vinohradov vytvárať historický skanzen. Chceme, aby vinohrady žili a rozvíjali sa naďalej smerom, na ktorý bola táto časť krajiny predurčená. Vinohradnícke búdy boli v územnom pláne zadefinované ako účelové vinohradnícke stavby, ktoré nie sú budovami na bývanie. Môžu mať odpočinkové miestnosti, hygienické zázemie, avšak nemožno v nich udeliť trvalý pobyt, nakoľko trvalé bývanie je vo vinohradníckych lokalitách podľa územného plánu neprípustná funkcia. Napriek týmto skutočnostiam, záujem o trvalé bývanie vo vinohradoch pretrváva.

 • Po čase si mladé rodiny začnú uvedomovať nevýhody

Mnoho mladých ľudí si po čase bývania začne uvedomovať i nevýhody, na ktoré ich predtým nik neupozornil, pričom menší komfort prístupových komunikácií k ich bývaniu je asi ten najmenší problém. Sú tu však otázky bežného komfortu, ktorý potrebuje mladá rodina. Na domoch budete mať poštovú schránku zbytočne, smeti budete vyvážať sami na miesta na to určené, nestačí vyložiť smetnú nádobu pred búdu, resp. pred dom. Večer, najmä v zime, sa budete vy i vaše deti vracať domov po tme peši po neupravených cestách bez chodníkov a verejného osvetlenia. A ráno vás na úsvite, a to aj cez víkend, zobudí zvuk traktora, lebo sused si prišiel obrobiť svoj vinohrad a vy nemáte právo sa kvôli tomu na neho sťažovať. V týchto lokalitách je poľnohospodárska – vinohradnícka činnosť hlavnou funkciou. Oblasť vinohradov je taktiež už „prešpikovaná“ žumpami, nakoľko sa v prevažnej väčšine lokalít nenachádza a nikdy pravdepodobne nebude budovať kanalizácia ani vodovod. Zásobovanie vodou je preto riešené zo studní. Môžeme sa len domýšľať, aká je kvalita vody v studniach, ktoré sa nachádzajú v relatívne „bezpečnej“ vzdialeností od samotných žúmp. I preto sme v poslednej aktualizácii zaviedli povinnosť pri novostavbách zásobovaných vodou na pitie zo studní k povoleniu doložiť rozbor vody, preukazujúci jej nezávadnosť.

 • Hlavným účelom vinohradov je relax

Výstavbu vo vinohradoch sme tentokrát v územnom pláne mesta zásadným spôsobom neupravovali. Je mnoho ľudí, ktorí chodia do vinohradov za relaxom, ktorý im prináša práca vo vinohrade a ktorý je spojený i s tým, že si vo vinohrade chcú aj oddýchnuť, zdriemnuť, pohostiť tam priateľov. Veríme, že tento hlavný účel lokalít, ktoré Skalicu na jej svahoch obkolesujú sa nezmení a vinohrady ostanú i ďalej vinohradmi a nestanú sa klasickým vidieckym bývaním.

 

Vypracovala : Ing. arch. Miroslava Valková, architektka mesta

Dátum vloženia: 11. 10. 2022 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 10. 2022 13:21

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00