Skalica

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mestský úrad)

_Informácie MsÚ

Kancelária prvého kontaktu - Oddelenie všeobecnej správy
Telefón: +421346903105

Brdečková Andrea, Ing.

Referent administratívnych služieb, správy informačných systémov a registratúry - Oddelenie všeobecnej správy

Bučková Eva, Mgr., DiS

Referent pre kvalitu v sociálnych službách - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica

Filová Alica, Mgr.

referent sociálnej práce a zdravotníctva - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica

Grófová Lucia, Mgr.

Vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica

Havelková Michaela, Mgr.

Vedúca referátu sociálnych služieb pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica

Hlavatý Jozef, Ing.

Vedúci oddelenia strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia - Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Jurčová Ivana, Mgr.

Referent sociálnej práce a zdravotníctva - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica

Koutná Jana

Vedúca referátu marketingu a kultúry - Oddelenie marketingu a cestovného ruchu, Námestie slobody 10, Skalica

Medňanská Renáta, Ing.

Vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu - Oddelenie marketingu a cestovného ruchu, Námestie slobody 10, Skalica

Minďáš Miroslav, Mgr.

Referent administratívy a telovýchovy a športu - Centrum voľného času

Miturová Martina, BBA.

Referent manažmentu a propagácie TIK - Oddelenie marketingu a cestovného ruchu, Námestie slobody 10, Skalica

Pavková Katarína, Bc.

Referent manažmentu a ekonomiky TIK - Oddelenie marketingu a cestovného ruchu, Námestie slobody 10, Skalica

Pollák František

Referent pre obchod a poľnohospodárstvo - Majetkové oddelenie
Referent pre obchod a poľnohospodárstvo - Referát poľnohospodárstva a obchodu

Surová Sára, Mgr.

Sekretárka primátorky - Sekretariát primátora, viceprimátora a prednostu
Šéfredaktor Skalického pressu - Oddelenie marketingu a cestovného ruchu, Námestie slobody 10, Skalica

Šebová Ľubica

Miestny poplatok za komunálny odpad - Ekonomické oddelenie

Tvrdá Hana

Referent pre vysporiadanie majetku - Majetkové oddelenie
Referent pre vysporiadanie majetku - Referát evidencie a vysporiadania majetku

Vajla Emil, Ing.

Vedúci majetkového oddelenia - Majetkové oddelenie

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00