Skalica

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Samospráva)

Bohun Roman, Ing.

Referent pre dopravu a cestné hospodárstvo - Oddelenie výstavby

Hájniková Silvia, Ing.

Referent pre účtovníctvo a fakturáciu - Ekonomické oddelenie

Kazinota Peter, Bc.

Referent krízového riadenia, civilnej ochrany a autodopravy - Oddelenie všeobecnej správy

Koutná Jana

Vedúci oddelenia kultúry a CVČ - Oddelenie kultúry a CVČ

Machlicová Alena

Referent pre štatistiku a účtovníctvo preneseného VŠS - Ekonomické oddelenie

Moravec Jozef, Ing.

Referent spoločného stavebného úradu - Spoločný stavebný úrad

Orbanová Andrea, Bc.

Referent marketingu a stratégie a realizácie projektov - Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Patková Gabriela, Mgr.

Vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva - Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Pollák František

Referent pre obchod a poľnohospodárstvo - Majetkové oddelenie

Slobodová Jana, Ing.

Referent pre investičnú výstavbu - Oddelenie výstavby

Šebová Ľubica

Miestny poplatok za komunálny odpad - Ekonomické oddelenie

Špaček Ján, Ing.

Referent odpadového hospodárstva - Oddelenie výstavby

Vajla Emil, Ing.

Vedúci majetkového oddelenia - Majetkové oddelenie

Vámošová Monika, Ing.

Poverená vedením ekonomického oddelenia a referent rozpočtu - Ekonomické oddelenie

Vyskoč Marek, Mgr.

Referent pre vysporiadanie majetku - Majetkové oddelenie

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple