Skalica

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Samospráva)

Bohun Roman, Ing.

Referent pre dopravu a cestné hospodárstvo - Oddelenie výstavby

Grófová Lucia, Mgr.

Vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva - Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Hájniková Silvia, Ing.

Referent pre účtovníctvo a fakturáciu - Ekonomické oddelenie

Hrebíčková Eliška Karina, Bc.

Referent administratívnych služieb, správy informačných systémov a registratúry - Oddelenie všeobecnej správy

Kazinota Peter, Bc.

Referent krízového riadenia civilnej ochrany - Oddelenie všeobecnej správy

Koutná Jana

Vedúci oddelenia kultúry a CVČ - Oddelenie kultúry

Machlicová Alena

Referent pre štatistiku a účtovníctvo preneseného VŠS - Ekonomické oddelenie

Moravec Jozef, Ing.

Vedúci referent spoločného stavebného úradu - Spoločný stavebný úrad

Orbanová Andrea, Bc.

Referent marketingu a stratégie a realizácie projektov - Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Pollák František

Referent pre obchod a poľnohospodárstvo - Majetkové oddelenie

Slobodová Jana, Ing.

Referent pre investičnú výstavbu - Oddelenie výstavby

Šebová Ľubica

Miestny poplatok za komunálny odpad - Ekonomické oddelenie

Špaček Ján, Ing.

Referent odpadového hospodárstva - Oddelenie výstavby

Vajla Emil, Ing.

Vedúci majetkového oddelenia - Majetkové oddelenie

Vyskoč Marek, Mgr.

Referent pre vysporiadanie majetku - Majetkové oddelenie

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     8:00 - 14:00
Utorok          8:00 - 14:00
Streda          10:00 - 16:00
Štvrtok          8:00 - 14:00
Piatok            8:00 - 14:00
Prestávka     11:30 - 12:30