Skalica

Ing. Monika Vámošová

  • samostatne a komplexne zabezpečuje, organizuje a riadi ekonomické oddelenie
  • zodpovedá za spracovanie návrhu rozpočtu mesta, zabezpečuje jeho prerokovanie v komisiách, mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve
  • zodpovedá za spracovanie návrhov zmien rozpočtu a pripravuje návrhy na rozpočtové opatrenia
  • vykonáva kontrolu plnenia rozpočtu v spolupráci s útvarmi mestského úradu
  • zodpovedá za prípravu materiálov pre záverečný účet a jeho vypracovanie
  • pripravuje podklady pre konsolidovanú účtovnú závierku

Úloha v org. štruktúre

Vedúca ekonomického oddelenia - Ekonomické oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00