Menu

Skalica

V rámci akcie Sadíme budúcnosť sme vysadili už 150 stromov

Mesto Skalica i naďalej touto cestou vyzýva spoločnosti, firmy i občanov, aby sa v prípade záujmu zapojili a prispeli či už samotnou výsadbou stromčekov alebo finančne na číslo účtu SK73 0900 0000 0051 8957 2506.

V jarných mesiacoch sa na pozemkoch mesta Skalica a spoločnosti Schaeffler Skalica uskutočnila výsadba stromov. Pred Základnou školou Vajanského sa zasadil prvý stromček v rámci dobrovoľnej akcie Sadíme budúcnosť, ktorej cieľom je výsadbou stromov prispieť k zlepšeniu životného prostredia v meste pri príležitosti 650. výročia povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto. Na pozemkoch mesta Skalica prebehla výsadba listnatých a ihličnatých stromov v areáloch materských a základných škôl. V materských školách mala výsadba aj edukačný podtón, kedy Ing. Bellay (Krajinár) vysvetlil deťom význam stromov a ukázal im jednoduchou formou proces výsadby stromu. Pri výsadbe v dvoch materských školách pomohli aj študenti Strednej odbornej školy strojníckej. Podobne prebiehala aj výsadba pred Základnou školou Strážnická, ktorú zabezpečila spoločnosť ENGIE Services, a. s. s Václavom Petrášom (Permakultúra), ktorý návrh výsadby vymyslel. Žiaci, zamestnanci Engie a.s. a dobrovoľníci vysadili ovocné stromčeky pred vstupom do školy a vinič v átriu. Spolu s minuloročnou jesennou výsadbou sme vysadili už 150 stromov. Poďakovanie patrí: spoločnosti ENGIE Services, a. s., Václavovi Petrášovi, Krajinár, Schaeffler Skalica, spol. s.r.o., riaditeľom, zamestnancom a žiakom základných a materských škôl, študentom SOŠS Skalica a ostatným dobrovoľníkom.

Sadenie stromčekov na ZŠ Strážnická

Podarí sa nám spolu vysadiť symbolických 650 stromov?

Mesto Skalica i naďalej touto cestou vyzýva spoločnosti, firmy i občanov, aby sa v prípade záujmu zapojili a prispeli či už samotnou výsadbou stromčekov alebo finančne na číslo účtu SK73 0900 0000 0051 8957 2506.

Link na účet:

https://www.transparentneucty.sk/?fbclid=IwAR2QSYCZia708vk4kYKUtwVbW61hc6xUA0y7WevRmpc9tzyel7BXFK6ikac#/ucet/SK7309000000005189572506

Jesennou výsadbou chceme pokračovať vo vysádzaní stromov na verejných priestranstvách mesta. Ako sme už na začiatku avizovali stále je možné sa zapojiť do jesennej výsadby vyššie uvedenou formou. V prípade výsadby stromčeka nás prosím informujte na mailovej adrese stromy@stromy.sk. Ak by ste chceli finančne prispieť, môžete tak urobiť na uvedený transparentný účet mesta Skalica.

  • Výsadba alejového stromu s koreňovým balom, s obvodom kmienika 10-14 cm a výškou zapestovanej korunky 2,20 m spolu s trojročnou starostlivosťou vyjde cca 250-300 eur /suma zahŕňa aj výsadbu, stabilizáciu stromu kolmi, úpravu korunky po výsadbe, vytvorenie koreňovej misy so štiepkou, ochrana kmeňa pred kosením/.
  • Výsadba približne 3ročnej sadenice so zemným balom vhodnej napr. do vetrolamu vyjde cca 80-100 eur spolu s trojročnou starostlivosťou /suma zahŕňa aj výsadbu, stabilizáciu sadenice kolom, ochranné pletivo, vytvorenie koreňovej misy so štiepkou/.

Sumy sú len orientačné.

Viac o akcii Sadíme budúcnosť sa dočítate tu: oznamy/stromy-pre-skalicu-3343sk.html?ftresult=stromy+pre+skalicu

 

Vďaka spolupráci mesta, občanov a súkromných organizácií sa naša Skalica zazelenie a pošle odkaz aj pre budúce generácie. Ďakujeme za spoluprácu.

Prvý stromček v rámci akcie Sadíme budúcnosť zasadený v areáli školy ZŠ VajanskéhoSadenie stromčekov na Základnej škole Mallého

Dátum vloženia: 24. 5. 2022 9:28
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 5. 2022 10:08

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00