Menu

Skalica

Otázky a odpovede / Вопросы и ответы

Umiestnenie dieťaťa do Materskej škôlky a školy - potrebné doklady / Запись ребенка в детский сад и школу - необходимые документы

Ak rodič žiada, aby bolo do materskej školy zaradené jeho dieťa z Ukrajiny, musí ešte okrem žiadosti o zaradenie svojho dieťaťa priložiť aj nejaký ďalší doklad?

Áno, k tejto žiadosti ešte musí priložiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa navštevovať materskú školu, ktoré bude obsahovať aj informáciu o povinnom očkovaní. Ak má dieťa očkovací preukaz, môže rodič priložiť jeho fotokópiu. Ak by mal rodič problém získať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, požiada o pomoc príslušný regionálny úrad školskej správy. Kontakty na regionálne úrady školskej správy nájde tu. Tento úrad pre rodiča v spolupráci s hlavným lekárom vyššieho územného celku zabezpečí lekára/lekárku, ktorá rodičovi takéto potvrdenie vydá.

Kontakt:  Regionálny úrad školskej správy v Trnave

Вопросы и ответы

Если родитель просит зачислить  ребенка из Украины в детский сад, должен ли он приложить какой-либо другой документ, кроме заявления о зачислении своего ребенка?

Да, он также должен приложить к этому заявлению справку о мед.осмотре своего ребенка для посещения детского сада, в которой также будет содержаться информация об обязательной вакцинации. Если у ребенка есть карта вакцинации, родитель может приложить ее ксерокопию. Если у родителя возникли проблемы с получением мед.справки, он может обратится за помощью в соответствующее региональное отделение школьной администрации. Контакты региональных отделений школьной администрации можно найти здесь:  Regionálny úrad školskej správy v Trnave

Учреждение в сотрудничестве с главным врачом предоставит врача-терапевта, который выдаст такую справку родителю.

 

Prílohy

Tlačivo - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

22517.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,25 kB
Dátum vloženia: 11. 3. 2022 15:21
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 3. 2022 14:11
Autor: Martina Miturová

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00