Skalica

Výsledky činnosti

Zobrazeno 1-30 z 39
Letecké nešťastie

Letecké nešťastie

Dátum: 15. 10. 2021

Dňa 27.08.2021 v čase o 10.25 hod. prijali príslušníci MsP oznam od občana mesta Skalica, že vo vinohradníckej oblasti  Kravie hory, v k.ú. Skalica došlo k pádu lietadla.

#

Včasný zásah

Dátum: 29. 9. 2021

Dňa 21.09.2021 o 21.30 hod. požiadal pracovník operačného strediska tiesňovej linky 112 o preverenie oznamu, ktorý prijali. Malo sa jednať o vychádzajúci dym z bytového domu na ulici SNP.

Sme tu pre občanov 24 hodín denne 1

Sme tu pre občanov 24 hodín denne

Dátum: 23. 6. 2021

Dňa 15.04.2021 v čase o 03.37 hod. telefonicky oznámila občianka mesta bývajúca na Mierovej ulici, že má pred dverami rodinného domu nejakú starú pani, ktorá jej búcha palicou na dvere, na sebe má oblečený len sveter a jednu topánku.

Mestská polícia Skalica upozorňuje a vyzýva   1

Mestská polícia Skalica upozorňuje a vyzýva

Dátum: 15. 6. 2021

Seniori, pozor na podvodníkov!

Buďme ohľaduplní 1

Buďme ohľaduplní

Dátum: 15. 6. 2021

Dňa 09.04.2021 v čase o 12.03 hod. prijali príslušníci MsP oznam od občana mesta Skalica, že pri zimnom štadióne dve ženy venčia psov bez vôdzky.

Pomáhali zachrániť občana v núdzi 1

Pomáhali zachrániť občana v núdzi

Dátum: 15. 6. 2021

Dňa 11.03.2021 v čase o 16.15 hod. prijali príslušníci MsP oznam od občana mesta Skalica, že sa už dva dni nevie telefonicky skontaktovať so svojim kamarátom (r.n. 1959) bývajúcim v bytovom dome na ulici Mallého.

Nerobme si neporiadok okolo seba, veď tu spoločne žijeme 1

Nerobme si neporiadok okolo seba, veď tu spoločne žijeme

Dátum: 15. 6. 2021

Dňa 20.01.2021 v čase o 12.10 hod. prijali príslušníci MsP oznam od operátora kamerového systému MsP, ktorý zaznamenal prostredníctvom bezpečnostnej kamery uloženie odpadu mimo miesto na to určené vodičom osobného motorového vozidla zn. Peugeot so skalickou poznávacou značkou.

Prasiatko na vandrovke alebo ako si príslušníci MsP zašportovali 1

Prasiatko na vandrovke alebo ako si príslušníci MsP zašportovali

Dátum: 15. 6. 2021

Dňa 06.01.2021 v čase o 12.02 hod. prijali príslušníci MsP oznam od občana mesta Skalica, že na ulici Psíky pri Zariadení pre seniorov behá čierne prasa.

NOVÉ VOZIDLO MESTSKEJ POLÍCIE SA HLÁSI DO SLUŽBY OBČANOM A NÁVŠTEVNÍKOM MESTA SKALICA 1

NOVÉ VOZIDLO MESTSKEJ POLÍCIE SA HLÁSI DO SLUŽBY OBČANOM A NÁVŠTEVNÍKOM MESTA SKALICA

Dátum: 17. 2. 2021

Mestská polícia v Skalici obstarala nové služobné motorové vozidlo Daciu Duster, ktoré je vhodné aj do členitého terénu.

#

Zabudli sa vrátiť

Dátum: 17. 2. 2021

Dňa 22.09.2020 v čase o 20.14 hod. telefonicky oznámil pracovník Centra pre deti  rodiny Holíč, že sa dvaja maloletí a jeden mladistvý klienti nevrátili z vychádzky a mali by sa zdržiavať v Skalici.

VZBUDIL OBAVY 1

VZBUDIL OBAVY

Dátum: 17. 2. 2021

Dňa 22.08.2020 v čase o 21.34 hod. prijala hliadka MsP telefonický oznam od občana mesta o pohybujúcom sa podozrivom mužovi po ulici Potočnej, ktorý má odhalenú hornú časť tela a v ruke drží kosák privarený na železnú tyč.

#

ZAUJÍMAVÉ KONÍČKY

Dátum: 17. 2. 2021

Dňa 17.08.2020 v čase o 15.59 hod. prijala hliadka MsP telefonický oznam od občianky mesta vo veci podozrenia zo spáchania priestupku na úseku hospodárenia s bytmi a s nebytovými priestormi.

ZACHRAŇOVALI  SRNČA 1

ZACHRAŇOVALI  SRNČA

Dátum: 17. 2. 2021

Dňa 15.08.2020 v čase o 11.45 hod. prijala hliadka MsP telefonický oznam od občana mesta, že mu do výkopu spadla malá srnka.

POLICAJTI MsP ZACHRÁNILI „80 ŽIVOTOV“ 1

POLICAJTI MsP ZACHRÁNILI „80 ŽIVOTOV“

Dátum: 17. 2. 2021

Dňa 02.07.2020 v čase o 12.50 hod. telefonicky požiadal o pomoc občan Šajdíkových Humeniec ktorý uviedol, že stratil kľúče od svojho osobného motorového vozidla zn. Felícia.

 NÁVŠTEVNÍCI CINTORÍNA 1

NÁVŠTEVNÍCI CINTORÍNA

Dátum: 17. 2. 2021

Dňa 15.07.2020 v čase o 13.50 hod. príslušníci MsP vykonávali pešiu hliadkovú službu na mestskom cintoríne.

Ilustračné foto

DÔLEŽITÁ VŠÍMAVOSŤ SPOLUOBČANOV

Dátum: 17. 2. 2021

Dňa 03.07.2020 bolo na Mestskú políciu Skalica telefonicky oznámené občanmi mesta, že po uliciach Štúrova a Pplk. Pľjušťa sa pohybujú neznámy rómovia, ktorí sa pokúšajú otvárať kľučky na bránach rodinných domov.

Nebezpečný vodič 1

Nebezpečný vodič

Dátum: 2. 4. 2020

Dňa 31.03.2020 v čase o 00.40 hod. hliadka MsP Skalica pri vykonávaní hliadkovej služby spozorovala na ulici Mallého vozidlo zn. Audi, tmavej farby, ev. číslo SE....., ktorého vodič pri jazde prechádzal do protismeru a mal trvalo zapnuté diaľkové svetlá.

MLADÍ PRETEKÁRI 1

MLADÍ PRETEKÁRI

Dátum: 29. 2. 2020

Dňa 15. 1.2020 oznámil občan mesta, že na ulici Nádražná je odstavené osobné motorové vozidlo zn. Nissan, evidenčné číslo BA......, ktoré má rozbité bočné okno. Hliadka MsP po preverení na mieste zistila, že vozidlo má nabúranú prednú časť a mohlo by sa jednať o účastníka dopravnej nehody, ktorý ušiel z miesta. Bola vykonaná lustrácia vozidla, po podozrivom vozidle pátranie vyhlásené nebolo. Hliadka po preverení oznamu vykonávala nepravidelné kontroly okolia parkoviska s cieľom zistiť vodiča vozidla. Príslušníci MsP pri výkone služby napokon zistili osádku poškodeného vozidla. Vodič M.M z Malých Levár a spolujazdec S.K. z Bunetíc, okres Košice - vidiek. Jednalo sa o mladistvú osobu a osobu blízku veku mladistvého. Ani jeden z mladých mužov nevlastnil oprávnenie na vedenie motorového vozidla. Mestskí policajti pri vyťažení zistili, že chlapci spôsobili pri vedení vozidla dopravnú nehodu. Pri nehode narazili a poškodili zábradlie mostu smerom na prístav na Baťovom kanáli. Nakoľko sa jednalo o dopravnú nehodu, na miesto bol privolaný príslušník Oddelenia dopravných nehôd ODI OR PZ Senica. Spôsobenú škodu na zábradlí si bude od vodiča vymáhať mesto Skalica.

Ilustračné foto

POSMELENÁ VODIČKA

Dátum: 29. 2. 2020

Dňa 6.1.2020 v čase o 04.27 hod. spozorovala pracovníčka Chránenej dielne kamerového systému Mestskej polície Skalica dopravnú nehodu na parkovisku ulice Pelíškova, pri ktorej vodič osobného motorového vozidla postupne narazil do dvoch tu zaparkovaných vozidiel a odišiel. Pracovníčka KS zistený skutok ihneď oznámila hliadke MsP, ktorá zistila totožnosť podozrivého, ktorým bola mladá vodička. Nakoľko sa jednalo o dopravnú nehodu, na miesto bol privolaný príslušník Oddelenia dopravných nehôd ODI OR PZ Senica. Pri šetrení dopravnej nehody bolo zistené, že vinníčka nehody bola pod vplyvom alkoholu, konkrétne jej bolo namerané 2,65 ‰ alkoholu v dychu. Vodička sa svojim nezodpovedným konaním dopustila trest­ného činu oh­ro­ze­nia pod vply­vom ná­vy­ko­vej lát­ky pod­ľa § 289 Trestné­ho zá­ko­na.

RECESIA, ČI NEBEZPEČNÉ SYMPATIE? 1

RECESIA, ČI NEBEZPEČNÉ SYMPATIE?

Dátum: 29. 2. 2020

Dňa 19.1.2020 v čase o 02.15 hod. spozorovala pracovníčka Chránenej dielne kamerového systému Mestskej polície Skalica dvoch mladých mužov, ktorý sa pohybovali po parkovisku pri predajni Billa. Muži sa zabávali tým, že obuvou vytvorili v čerstvo napadanom snehu svastiku - hákový kríž o veľkosti asi 5x5 metrov a tiež nápis „Na stráž“. Túto skutočnosť pracovníčka oznámila hliadke, ktorá na parkovisku stotožnila dvoch mladých Skaličanov, rok narodenia 1995. Príslušníci MsP nemiestne a nebezpečné správanie sa mužov kvalifikovali ako priestupok proti extrémizmu podľa § 47a zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Prípad bol odstúpený mieste a vecne príslušnému policajnému orgánu.

POLICJATI MsP SA VZDELÁVALI 1

POLICJATI MsP SA VZDELÁVALI

Dátum: 29. 2. 2020

Dňa 14.11.2019 príslušníci MsP Skalica absolvovali vzdelávaciu aktivitu s názvom „First responder AED“, ktorá bola zameraná na upevňovanie si poznatkov a získavanie nových zručností pri poskytovaní prvej pomoci. Policajti si tiež v rámci aktivity zopakovali prácu s prenosným defibrilátorom AED. Vzdelávanie vysoko odborne viedol inštruktor Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Mgr. Lukáš Čepela.

Ocenenie príslušníkov MsP Skalica 1

Ocenenie príslušníkov MsP Skalica

Dátum: 29. 11. 2019

Dňa 27.11.2019 sa na Štrbskom Plese uskutočnil každoročný snem Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska. V rámci schváleného programu prezídium ZNOMPS pamätnými medailami ocenilo príslušníkov obecných a mestských polícií, ktorí v roku 2019 svojim príkladným a rozhodným výkonom služby prispeli k záchrane ľudského života. Z kolektívu MsP Skalica boli za takýto príkladný počin ocenení dvaja príslušníci - Mgr. Juraj Blaha a Vladimír Šebela.

POLICAJTI SA ŠKOLILI 1

POLICAJTI SA ŠKOLILI

Dátum: 13. 11. 2019

V dňoch 14. a 15.10.2019 sa 8 príslušníkov MsP Skalica zúčastnilo školenia na odchyt túlavých zvierat. Na záver dvojdňového školenia všetci zúčastnení absolvovali test.

MLADÍ UMELCI 1

MLADÍ UMELCI

Dátum: 12. 6. 2019

Dňa 26.04.2019 oznámil občan mesta, žena ulici Jatočná neznámi mladíci sprejujú stenu budovy. Hliadka MsP dvoch podozrivých prichytila na Námestí slobody. Pri vyťažení sa mladiství chlapci doznali, že popísali rozvodnú skriňu v stene budovy čiernym nápisom „SLAWY“.

SKALICKÍ POLICAJTI ZADRŽALI PÁCHATEĽA KRÁDEŽE VOZIDLA V RAKÚSKU 1

SKALICKÍ POLICAJTI ZADRŽALI PÁCHATEĽA KRÁDEŽE VOZIDLA V RAKÚSKU

Dátum: 12. 6. 2019

Dňa 05.04.2019 o 16.46 h zistili príslušníci MsP Skalica, že na ulici Komenského vošiel vodič osobného motorového vozidla zn. Mercedes, bielej farby, s rakúskym evidenčným číslom do protismeru.

ilustračné foto

POLICAJTI MsP POMOHLI ZACHRÁNIŤ ŽIVOT A ZDRAVIE

Dátum: 26. 3. 2019

Dňa 03.03.2019 zasahovali príslušníci MsP na základe oznamu občana mesta. Pán uviedol, že jeho syn vyhodil z bytu na ulici Dr. Clementisa svoju družku aj s dieťaťom, vyhrážal sa samovraždou, mobil nedvíha a nereaguje na zvonenie a búchanie. Pán uviedol, že má vážne obavy o život svojho syna, nakoľko má sklony k sebapoškodzovaniu.

ilustračné foto

Vzorná súčinnosť polície priniesla ďalší úspech

Dátum: 19. 2. 2019

Dňa 14.02.2019 o 14.23 hod. telefonicky oznámil riaditeľ ZUŠ Skalica závažný incident, ktorý sa odohral v priestoroch školy.

MARIHUANA ODHALENÁ ČINNOSŤOU MsP 1

MARIHUANA ODHALENÁ ČINNOSŤOU MsP

Dátum: 18. 1. 2019

Dňa 05.01.2019 v čase o 19.50 hod. vykonávala hliadka MsP Skalica kontrolu verejného poriadku v meste Skalica pričom počas kontroly okolia ZOC MAX bola spozorovaná skupina asi 6 mladých ľudí. Mládež, ktorá mala pri sebe rozpitú fľašu alkoholického nápoja zn. Vodka bola skontrolovaná z dôvodu podozrenia porušovania VZN Mesta Skalica č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica.

POLICAJTI  MsP CHYTILI VLAMAČA 1

POLICAJTI MsP CHYTILI VLAMAČA

Dátum: 18. 1. 2019

Dňa 16.01.2019 v čase o 21.25 hod. bolo telefonicky na MsP Skalica oznámené občanom mesta, že videl ako neznámy muž kameňom rozbil sklenenú výplň obloka na predajni textilu na ulici Sasinkova v Skalici.

POLICAJTI  MsP CHYTILI MUŽA S NEZNÁMOU LÁTKOU S PODOZRENÍM NA KOKAÍN 1

POLICAJTI MsP CHYTILI MUŽA S NEZNÁMOU LÁTKOU S PODOZRENÍM NA KOKAÍN

Dátum: 2. 1. 2019

Dňa 23.12.2018 v čase o 01.00 hod. pri vykonávaní plánovanej služby si hliadka MsP Skalica všimla trojicu mužov, ktorá postávala pri bráne do ZUŠ na Kráľovskej ulici. Po chvíli policajti spozorovali, že ďalšie konanie týchto osôb pripomína užívanie drog tzv. „fúkanie“. Keď sa príslušníci MsP priblížili k mužom, títo sa dali na útek. Pri následnej kontrole sa jeden z podozrivých mužov vyjadril, že sa snažil utiecť, nakoľko má pri sebe drogu „kokaín“. Policajti MsP Skalica po tomto ústnom vysvetlení konania osoby na miesto privolali hliadku OO PZ Skalica, ktorá si celú vec na mieste prevzala, nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávnenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 Trestného zákona.

Zobrazeno 1-30 z 39

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00