Menu

Skalica

Cyklotrasy v meste Skalica - Pplk. Pľjušťa a D. Jurkoviča

Celkové výdavky projektu: 172 222,24 €
Požadovaná dotácia: 163 611,13 €
Operačný program: Integrovaný operačný program (EŠIF)

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť podiel nemotorovej  dopravy na celkovej  deľbe prepravnej  práce a znížiť podiel motorovej dopravy, čo prispeje k podpore trvalo udržateľnej mobility. Predmetom projektu je vybudovanie cyklopruhov na uliciach Pplk. Pľjušťa a D. Jurkoviča s cieľom zvýšenia bezpečnosti cyklistov na predmetných úsekoch. Cyklopruhy budú v šírke 1,5 m. vedené na oboch stranách vozovky, pričom vzhľadom na jej zlý technický stav bude potrebné časť obrusnej vrstvy vozovky v šírke ochranných pruhov odfrézovať a doasfaltovať červeným asfaltobetónom. Celková dĺžka navrhovaných úsekov cyklotrás:

- ul. Pplk. Pľjušťa: 634 m

- ul. D. Jurkoviča: 604 m

  SPOLU: 1 238 m

Dátum vloženia: 10. 1. 2022 11:23
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2022 11:26

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00