Skalica

Bc. Andrea Orbanová

Charakteristika funkcie referenta marketingu a stratégie:

 • spracovanie textov a grafických návrhov propagačných materiálov
 • tvorba nových cyklistických máp, informačných tabúľ, letákov, pútačov, brožúr...
 • spolupráca na spracovaní článkov do odborných časopisov a ďalších audiovizuálnych a propagačných materiálov
 • komplexne spracováva plagáty mesačných prehľadov podujatí
 • spolupracuje na tvorbe tlačových správ, príprava podkladov, spolupracuje pri propagácii, publicite
 • organizačne pomáha pri usporiadaní seminárov a konferencií k jednotlivým projektom
 • dohliada nad dodržiavaním pravidiel marketingovej stratégie ( použitie loga, farieb, design manuál... )
 • Skalický press - spracováva podklady a texty pre Skalický press, spripomienkovanie náhľadov pred tlačou
 • vytvára objednávky, zmluvy a platobné poukazy
 • vedie evidenciu došlých zmlúv, objednávok, platobných poukazov a faktúr

Charakteristika funkcie referenta realizácie projektov:

 • vyhľadávanie a monitorovanie projektov
 • aktualizovanie informácií o projektoch a ich zverejňovanie
 • poskytovanie informácií o fondoch
 • príprava dokumentov projektov
 • spracovávanie a zostavovanie žiadostí na získanie finančných prostriedkov
 • implementácia a realizácia projektov
 • vykonáva ďalšie práce podľa pokynov nadriadeného
 • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu

Spolupracuje pri koordinovaní družobných vzťahov Mesta Skalica a pri organizovaní stretnutí so zástupcami družobných miest, tlmočenie v nemeckom jazyku.

Úloha v org. štruktúre

Referent marketingu a stratégie a realizácie projektov - Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple