Skalica

Bc. Peter Kazinota

Mesto Skalica je pracoviskom informačného miesta informačnej služby civilnej ochrany na zabezpečenie informačnej služby civilnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky č.442/2007 Z. z.

  • Charakteristika funkcie referenta krízového riadenia a civilnej ochrany:
  • Zabezpečuje úlohy na úseku hospodárskej mobilizácie  v znení zákona č.414/2002 Z. z.   o hospodárskej mobilizácii  a o zmene zákona NR SR č.274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov  vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
  • Charakteristika funkcie referenta autodopravy:
  • zodpovedá za úplnosť evidencie prevádzky motorových vozidiel
  • sleduje a zabezpečuje plánované údržby vozidiel
  • zúčastňuje sa školení súvisiace s pracovnou náplňou
  • sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok,

Úloha v org. štruktúre

Referent krízového riadenia, civilnej ochrany a autodopravy - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple