Skalica

Bc. Peter Kazinota

Mesto Skalica je pracoviskom informačného miesta informačnej služby civilnej ochrany na zabezpečenie informačnej služby civilnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky č.442/2007 Z. z. Zabezpečuje úlohy na úseku hospodárskej mobilizácie  v znení zákona č.414/2002 Z. z.   o hospodárskej mobilizácii  a o zmene zákona NR SR č.274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov  vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Úloha v org. štruktúre

Referent CO - Sekretariát MsÚ

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00