Menu

Skalica

Dáša Nejedlíková

 • vykonáva centrálnu evidenciu nehnuteľností v majetku mesta,
 • sleduje pohyb majetku, zaradenie, pridelenie inventárneho čísla, vyradenie majetku z evidencie,
 • odpisovanie majetku a spracúvanie podkladov pre zaúčtovanie,
 • zabezpečuje inventúry majetku, porovnanie s účtovým stavom,
 • pripravuje podklady pre odovzdávanie majetku pri prechode kompetencií
 • zabezpečuje všetky úkony, súvisiace s evidenciou , nadobúdaním, užívaním a disponovaním s majetkom mesta a s majetkom ponechaným mestu na dočasné užívanie v súlade s platnými právnymi predpismi,

Úloha v org. štruktúre

Referent evidencie majetku - Referát majetkový, Námestie slobody 145/10, Skalica (Poschodie: 2, Dvere č.: 309)
Referent evidencie majetku - Referát evidencie a vysporiadania majetku, Námestie slobody 145/10, Skalica (Poschodie: 2, Dvere č.: 309)
referent evidencie majetku - Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Námestie slobody 145/10, Skalica (Poschodie: 2, Dvere č.: 309)

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00