Skalica

Dáša Nejedlíková

  • vykonáva centrálnu evidenciu nehnuteľností v majetku mesta,
  • sleduje pohyb majetku, zaradenie, pridelenie inventárneho čísla, vyradenie majetku z evidencie,
  • odpisovanie majetku a spracúvanie podkladov pre zaúčtovanie,
  • zabezpečuje inventúry majetku, porovnanie s účtovým stavom,
  • pripravuje podklady pre odovzdávanie majetku pri prechode kompetencií
  • zabezpečuje všetky úkony, súvisiace s evidenciou , nadobúdaním, užívaním a disponovaním s majetkom mesta a s majetkom ponechaným mestu na dočasné užívanie v súlade s platnými právnymi predpismi,

Úloha v org. štruktúre

Referent evidencie majetku - Majetkové oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30