Menu

Skalica

Ing. Emil Vajla

 • spolupracuje na tvorbe dlhodobých koncepcií rozvoja, výstavby a nakladania s majetkom obce
 • vypracováva podklady k prevodom mestského majetku a majetkoprávnemu vysporiadanie majetku mesta
 • vypracúva podklady k súdnym sporom vo veciach majetku mesta

Zabezpečuje spoluprácu v rámci kompetencií majetkového oddelenia s:

 • orgánmi a inštitúciami mesta,
 • organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • s VÚC, orgánmi štátnej a verejnej správy,

Zodpovedá za:

 • riešenie a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do jeho pôsobnosti,
 • účelné a hospodárne využívanie a dodržiavanie pridelených rozpočtových prostriedkov,
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností u oddelenia,

Vykonáva:

 • spracúvanie materiálov a stanovísk v riadenej oblasti,
 • kontrolnú činnosť v rámci oddelenia,
 • odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami oddelenia,

Vypracúva:

 • pracovné náplne priamo riadených zamestnancov,
 • odborné podklady pre verejné obstarávanie a jeho súťažné podmienky,
 • návrhy na všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa pracovných činností, príslušného odboru,
 • podľa obsahu pracovnej náplne pripravuje podklady a materiály pre komisie, mestskú radu a mestské zastupiteľstvo

Úloha v org. štruktúre

Vedúci referátu majetkového - Referát majetkový, Námestie slobody 10, Skalica (Poschodie: 2, Dvere č.: 307)
Vedúci referátu majetkového - Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Námestie slobody 10, Skalica (Poschodie: 2, Dvere č.: 307)

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00