Skalica

Jana Lorencová

  • samostatne a komplexne zabezpečuje vybavenie a zodpovedá za agendu správy miestnych daní a poplatkov mesta podľa platných právnych predpisov /daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psov, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty /
  • eviduje daňové priznania k dani z nehnuteľností
  • vyrubuje daň z nehnuteľností a ostatné miestne dane
  • predpisuje penále z oneskorených úhrad na úseku miestnych daní a poplatkov
  • pripravuje rozhodnutia o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkov daňových subjektov podľa príslušných právnych predpisov v oblasti miestnych daní a poplatkov
  • spravuje register evidencie miestnych daní, zodpovedá za modul dane a poplatky v Informačnom systéme Mesta Skalica

Úloha v org. štruktúre

Miestne dane - Ekonomické oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple