Menu

Skalica

Jana Lorencová

 • samostatne a komplexne zabezpečuje vybavenie a zodpovedá za agendu správy miestnych daní a poplatkov mesta podľa platných právnych predpisov /daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psov, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty /
 • eviduje daňové priznania k dani z nehnuteľností
 • vyrubuje daň z nehnuteľností a ostatné miestne dane
 • predpisuje penále z oneskorených úhrad na úseku miestnych daní a poplatkov
 • pripravuje rozhodnutia o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkov daňových subjektov podľa príslušných právnych predpisov v oblasti miestnych daní a poplatkov
 • spravuje register evidencie miestnych daní, zodpovedá za modul dane a poplatky v Informačnom systéme Mesta Skalica

Úloha v org. štruktúre

Referent pre miestne dane a poplatky - Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Námestie slobody 145/10, Skalica (Poschodie: 1, Dvere č.: 226)

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00