Skalica

Miroslava Machová

 • samostatne a komplexne vedie agendu pokladne úradu.
 • vedie valutovú pokladňu.
 • styk s bankou.
 • vyplácanie miezd.
 • komunikácia s klientmi.
 • mesačné uzávierky pokladne.
 • bezodkladne informuje o problémoch a nedostatkoch týkajúcich sa  agendy pokladne vedúcu ekonomického oddelenie a navrhuje riešenia.
 • zúčastňuje sa školení a seminárov týkajúcich sa agendy pokladne.
 • svedomito, zodpovedne, podľa svojich schopností a vedomosti si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne.
 • plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade  s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so  zabezpečením chodu úradu.
 • spolupracuje s ostatnými zamestnancami úradu, poslancami a komisiami MZ.

Úloha v org. štruktúre

Referent pokladne - Ekonomické oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple