MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Renáta Kazinotová

Zodpovedá za:

 • plnenie funkcie centrálnej podateľne mesta – eviduje došlé a odoslané písomnosti
 • expedovanie pošty mestského úradu - zabezpečuje styk mestského úradu s Poštovým úradom
 • prácu s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti, dokumenty/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému
 • informovanie občanov o príslušnosti vnútorných útvarov, prípadne konkrétnych pracovníkov na vybavovanie ich podnetov, dopytov alebo sťažností
 • agendu vyvesenia úradných listín a vyhlášok na úradnej tabuli mesta, za  vyznačenie doby a dodržanie lehoty ich vyvesenia
 • podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku mestského úradu a odborných agendách, zabezpečuje:
 • vydávanie tlačív mestského úradu občanom
 • vydávanie kľúčov a dohľad nad ich vrátením, vedie evidenciu o zapožičaných kľúčoch
 • zabezpečuje prevádzku v šatni počas prijatí primátorom mesta
 • vydáva bielizeň a zabezpečuje jej čistenie
 • zabezpečuje telefónne spojenie MsÚ
 • obsluhuje škartovací a kopírovací prístroj
 • zodpovedá za požičiavanie zasadacích miestností
 • poskytuje zbierky  zákonov občanom mesta k nahliadnutiu
 • zabezpečuje skenovanie zmlúv do Informačného systému mesta Skalica
 • vykonáva prípravu interiéru zasadacích miestností pre potreby oddelení mestského úradu
 • zodpovedá za vybavenie skladu servírovacieho servisu pre podujatia mesta
 • sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok
 • po vecnej stránke kontroluje správnosť faktúr za tovary a služby objednané podľa pracovnej náplne
 • svedomito a zodpovedne plní pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu
 • je garantom modulu ISS: zodpovedá za modul DK – Dokumenty.

Úloha v org. štruktúre

Oddelenie všeobecnej správy - Referent podateľne