Skalica

Renáta Vodičková

 • pracuje v moduloch ISS pokladňa, rozpočet, banka, platobné poukazy, fakturácia a účtovníctvo,
 • vykonáva predkontáciu a účtovanie príjmov a výdavkov na bankových účtoch,
 • vykonáva predkontáciu a účtovanie pokladničných operácií,
 • vykonáva účtovanie interných doklad / spotreba PHM, mzdy, majetok a iné,/
 • vedie účtovnú knihu mesta,
 • vykonáva kontrolu účtovných zostáv na moduly rozpočet, dane a poplatky, fakturácia, majetok a mzdy,
 • vykonáva mesačnú a ročnú závierku účtovníctva,
 • vypracúva štvrťročné a ročné výkazy,
 • pripravuje podklady pre vykonanie konsolidovanej účtovnej závierky,
 • pripravuje podklady pre audit,
 • vykonáva kontrolu účtovníctva s RO a metodické usmernenie v RO,
 • plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu úradu,
 • dodržiava ustanovenia interných právnych predpisov úradu a všeobecno-záväzných právnych predpisov,
 • spolupracuje s ostatnými zamestnancami úradu, poslancami a komisiami MZ.

Úloha v org. štruktúre

Účtovníčka - Ekonomické oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple