Skalica

Mestská polícia

1/ Mestská polícia je poriadkovým útvarom mesta a bola zriadená mestským zastupiteľstvom.

2/ Pôsobnosť mestskej polície, jej organizačné členenie, úlohy a právomoci sú obsiahnuté v zákone č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a vo všeobecne záväznom nariadení mesta o mestskej polícii a organizačnom poriadku mestskej polície.

3/ Mestská polícia patrí do úseku primátora. Náčelník mestskej polície zodpovedá za plnenie úloh mestskej polície primátorovi.

4/ Náčelníka mestskej polície vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00